1 รหัสสินค้า : A2662
เมล็ดผักกาดหอม พันธ์ุพุ่มแก้ว
ไซส์ : 1 กระป๋องกลาง
ราคา : 59.00 บาท
รวม 1 ชิ้น น้ำหนักรวม 90 กรัม มูลค่า 59 บาท
ส่วนลด 0 บาท ส่วนลดจากแต้ม 0 บาท จ่ายจริง 59 บาท

พัสดุกล่องที่ 1
ชนิดการส่ง ระยะเวลา ค่าจัดส่ง รวม
7 - 15 วัน 20 บาท 79 บาท
2 - 7 วัน 18 บาท 77 บาท
1 - 2 วัน37 บาท 96 บาท
1 - 2 วัน 45 บาท 104 บาท
1 - 2 วัน 47 บาท 106 บาท
1 - 2 วัน 37 บาท 96 บาท
1 - 4 ชม. คิดตามระยะทาง