1 รหัสสินค้า : A251
เมล็ดพันธุ์ ปวยเล้ง
ไซส์ : 1 ซอง
ราคา 7.00 บาท
รวม 1 ชิ้น น้ำหนักรวม 6 กรัม มูลค่า 15 บาท
ส่วนลด 8 บาท ส่วนลดจากแต้ม 0 บาท จ่ายจริง 7 บาท

พัสดุกล่องที่ 1
ชนิดการส่ง ระยะเวลา ค่าจัดส่ง รวม
2 - 7 วัน 20 บาท 27 บาท
2 - 7 วัน 16 บาท 23 บาท
1 - 2 วัน32 บาท 39 บาท
1 - 2 วัน 45 บาท 52 บาท
1 - 2 วัน 45 บาท 52 บาท