1 รหัสสินค้า : A2150
เมล็ดมะเขือยาว พันธ์ุเขียวมัน
ไซส์ : 1 ซอง
ราคา : 10.00 บาท * 1 ซอง = 10 บาท
ถ้าซื้อ 20 ซองคละได้
ลดเหลือ 9 บาทต่อซอง
รวม 1 รายการ จำนวน 1 ชิ้น น้ำหนักรวม 8 กรัม มูลค่า 10 บาท
ส่วนลดจากแต้ม 0 บาท จ่ายจริง 10 บาท

ชนิดการส่ง ระยะเวลา ค่าจัดส่ง รวม
7 - 15 วัน 20 บาท 30 บาท
2 - 7 วัน 16 บาท 26 บาท
1 - 2 วัน32 บาท 42 บาท
1 - 2 วัน 45 บาท 55 บาท
1 - 2 วัน 45 บาท 55 บาท
1 - 2 วัน 33 บาท 43 บาท
1 - 4 ชม. คิดตามระยะทาง