1 รหัสสินค้า : A2100
เมล็ดถั่วฝักยาว (พุ่ม) พันธุ์ไร้ค้าง เอ1
ไซส์ : 1 ซอง
ราคา 8.00 บาท
รวม 1 ชิ้น น้ำหนักรวม 11 กรัม มูลค่า 12 บาท
ส่วนลด 4 บาท ส่วนลดจากแต้ม 0 บาท จ่ายจริง 8 บาท

พัสดุกล่องที่ 1
ชนิดการส่ง ระยะเวลา ค่าจัดส่ง รวม
2 - 7 วัน 20 บาท 28 บาท
2 - 7 วัน 16 บาท 24 บาท
1 - 2 วัน32 บาท 40 บาท
1 - 2 วัน 45 บาท 53 บาท
1 - 2 วัน 45 บาท 53 บาท
1 - 4 ชม. คิดตามระยะทาง