1 รหัสสินค้า : A2086
เมล็ดผักกาดหัว พันธ์ุผักขี้หูด เอ1
ไซส์ : 1 ห่อ (10 ซอง)
ราคา : 100.00 บาท
รวม 1 ชิ้น น้ำหนักรวม 157 กรัม มูลค่า 100 บาท
ส่วนลด 0 บาท ส่วนลดจากแต้ม 0 บาท จ่ายจริง 100 บาท

พัสดุกล่องที่ 1
ชนิดการส่ง ระยะเวลา ค่าจัดส่ง รวม
7 - 15 วัน 20 บาท 120 บาท
2 - 7 วัน 22 บาท 122 บาท
1 - 2 วัน42 บาท 142 บาท
1 - 2 วัน 80 บาท 180 บาท
1 - 2 วัน 83 บาท 183 บาท
1 - 2 วัน 42 บาท 142 บาท
1 - 4 ชม. คิดตามระยะทาง