1 รหัสสินค้า : A1917
เมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียวไก๊ฉ่าย พันธุ์ผักกาดแม้ว
ไซส์ : 1 ซอง
ราคา 10.00 บาท
รวม 1 ชิ้น น้ำหนักรวม 15 กรัม มูลค่า 15 บาท
ส่วนลด 5 บาท ส่วนลดจากแต้ม 0 บาท จ่ายจริง 10 บาท

พัสดุกล่องที่ 1
ชนิดการส่ง ระยะเวลา ค่าจัดส่ง รวม
2 - 7 วัน 20 บาท 30 บาท
2 - 7 วัน 16 บาท 26 บาท
1 - 2 วัน32 บาท 42 บาท
1 - 2 วัน 45 บาท 55 บาท
1 - 2 วัน 45 บาท 55 บาท