1 รหัสสินค้า : A178
เซอร์วาไจเซอร์ เอ็กเพรส 4-41-27
ไซส์ : 1 kg
ราคา 599.00 บาท ลดเหลือ 219.00 บาท
รวม 1 รายการ จำนวน 1 ชิ้น น้ำหนักรวม 1,144 กรัม มูลค่า 599 บาท
ส่วนลดจากแต้ม 0 บาท จ่ายจริง 219 บาท

ชนิดการส่ง ระยะเวลา ค่าจัดส่ง รวม
7 - 15 วัน 35 บาท 254 บาท
2 - 7 วัน 58 บาท 277 บาท
1 - 2 วัน82 บาท 301 บาท
1 - 2 วัน 100 บาท 319 บาท
1 - 2 วัน 107 บาท 326 บาท
1 - 2 วัน 91 บาท 310 บาท
1 - 4 ชม. คิดตามระยะทาง