1 รหัสสินค้า : A135
คาราวาน
ไซส์ : 4 L
ราคา 399.00 บาท
รวม 1 ชิ้น น้ำหนักรวม 4,974 กรัม มูลค่า 899 บาท
ส่วนลด 500 บาท ส่วนลดจากแต้ม 0 บาท จ่ายจริง 399 บาท

พัสดุกล่องที่ 1
ชนิดการส่ง ระยะเวลา ค่าจัดส่ง รวม
7 - 15 วัน 80 บาท 479 บาท
1 - 2 วัน217 บาท 616 บาท
1 - 2 วัน 100 บาท 499 บาท
1 - 2 วัน 112 บาท 511 บาท
1 - 2 วัน 217 บาท 616 บาท
1 - 4 ชม. คิดตามระยะทาง