LINE it!
 @allkaset


 • โรคราสนิม( 7 รายการ )

  ดอกโสน

  50 เมล็ด ความงอก 85 %
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A149

  สกอร์ ขนาด 500 ซีซี

  ไดฟีโนโคลนาโซล
  ผลิต

  รหัสสินค้า A4149

  เม็ดดินเผา เบอร์ M

  6 ลิตร
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A21

  จอยท์

  ฟลูไตรอะฟอล
  ผลิต

  รหัสสินค้า A161

  สกอร์

  ไดฟีโนโคลนาโซล
  ผลิต 2017-08-01

  รหัสสินค้า A143

  435.00 - 449.00 ฿

  อัลโต

  ไซโปรโคนาโซล
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A3015

  สกอร์

  ไดฟีโนโคลนาโซล
  ผลิต 2017-08-01

  รหัสสินค้า A4651

  17,999.00 - 18,799.00 ฿