LINE it!
 @allkaset


 • โรคกาบใบแห้ง( 5 รายการ )

  ดอกโสน

  50 เมล็ด ความงอก 85 %
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A149

  แอ็กวิล

  เฮกซะโคนาโซล
  ผลิต 0000-00-00

  รหัสสินค้า A1102

  เม็ดดินเผา เบอร์ M

  6 ลิตร
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A21

  จอยท์

  ฟลูไตรอะฟอล
  ผลิต

  รหัสสินค้า A161

  อัลโต

  ไซโปรโคนาโซล
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A3015