LINE it!
 @allkaset


 • 俾ԡ( 10 ¡ )

  โปรวาโด 10 กรัม

  อิมิดาโคลพริด
  ผลิต

  รหัสสินค้า A141

  เวอริมาร์ค

  ไซแอนทรานิลิโพรล
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A3888

  679.00 - 699.00 ฿

  เอ็กซอล แบบซอง ยกลัง

  4 X 50 X 15ml.
  ผลิต --

  รหัสสินค้า A4395

  19,499.00 - 20,599.00 ฿

  โปรวาโด 100 กรัม ยกลัง

  อิมิดาโคลพริด
  ผลิต --

  รหัสสินค้า A4625

  10,899.00 - 11,299.00 ฿

  โปรวาโด10กรัม(10X10g.)

  อิมิดาโคลพริด
  ผลิต

  รหัสสินค้า A4470

  559.00 - 649.00 ฿

  โปรวาโด 2 กรัม

  อิมิดาโคลพริด
  ผลิต 2019-02-01

  รหัสสินค้า A140

  17.00 - 25.00 ฿

  เอ็กซอล

  สไปนีโทแรม
  ผลิต

  รหัสสินค้า A2939

  1,499.00 - 1,699.00 ฿

  เอ็กซอล

  สไปนีโทแรม
  ผลิต 0000-00-00

  รหัสสินค้า A3889

  5,399.00 - 5,999.00 ฿

  โปรวาโด2กรัม (25X2กรัม)

  อิมิดาโคลพริด
  ผลิต 2019-02-01

  รหัสสินค้า A4397

  339.00 - 359.00 ฿

  โปรวาโด 2 กรัม ยกลัง

  อิมิดาโคลพริด
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A4626

  12,599.00 - 12,999.00 ฿