LINE it!
 @allkaset


 • ¨ꡨ蹽( 12 ¡ )

  แอคทารา 25ดับบลิวจี

  ไทอะมีทอกแซม
  ผลิต

  รหัสสินค้า A147

  กวางตุ้งดอกยอดสุวรรณ

  400 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A6270

  จีโกร

  ฟิโพรนิล
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A5539

  สตาร์เกิล

  ไดโนทีฟูแรน
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A99

  แอมเพล

  ไทอะมีทอกแซม
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A113

  สตาร์เกิล ยกลัง

  15 กรัม X 200 ซอง
  ผลิต --

  รหัสสินค้า A4641

  6,499.00 - 6,799.00 ฿

  โบร์แลน 285

  ขนาด 1 ลิตร
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A2914

  229.00 - 249.00 ฿

  โกลแรง

  เฟนโทเอต
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A5241

  โบร์แลน 285

  อะซีทามิพริด
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A4127

  4,199.00 - 4,359.00 ฿

  แอคทารา 25ดับบลิวจี

  40 กระปุกX100กรัม
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A4271

  คาราเต้

  แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน
  ผลิต

  รหัสสินค้า A3207

  ไพเรท๊อกซ่า

  แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน
  ผลิต 2020-07-01

  รหัสสินค้า A3379

  339.00 - 399.00 ฿