LINE it!
 @allkaset


 • ˹͹㺢( 8 ¡ )

  ข้าวโพดหวานสวีททันเดอร์

  10 กรัม ความงอก 60%

  รหัสสินค้า A4917
  หมดอายุ 2021-11-01

  21.50 - 24.00 ฿

  ทาคูมิ

  ฟลูเบนไดอะไมด์

  รหัสสินค้า A219
  ผลิต 2019-3-1

  ดูปองท์ พรีวาธอน

  คลอแรนทรานิลิโพรล

  รหัสสินค้า A101
  ผลิต 2019-08-01

  699.00 - 779.00 ฿

  ดูปองท์ พรีวาธอน

  คลอแรนทรานิลิโพรล

  รหัสสินค้า A4267
  ผลิต 2020-02-01

  1,239.00 - 1,379.00 ฿

  คาราเต้ วิท ซีออน

  แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน

  รหัสสินค้า A6438
  ผลิต 2019-07-01

  399.00 - 499.00 ฿

  เวอตาโก

  คลอแรนทรานิลิโพรล

  รหัสสินค้า A3921
  ผลิต 2012-7-1

  479.00 - 499.00 ฿

  แมทช์

  ลูเฟนนูรอน (lufenuron)

  รหัสสินค้า A6437
  หมดอายุ 2024-4-1

  1,199.00 ฿ 999.00 ฿

  แอสเซนด์

  ฟิโพรนิล (fipronil)

  รหัสสินค้า A236
  ผลิต 2020-10-01

  489.00 - 499.00 ฿

  Թ§