LINE it!
 @allkaset

 • pH คืออะไร

   

  ในปี 1909 นักชีวเคมี ชาวเดนมาร์กชื่อ Soren Peter Lauritz Sorensen ได้อธิบายความหมายของคำว่า PH เป็นครั้งแรก
  โดยตัวอักษร p มาจากคำภาษาเยอรมัน Potenz ซึ่งหมายถึง พลังและตัวอักษร h เป็นสัญลักษณ์องค์ประกบอของ ไฮโดรเจน

  ดังนั้น คำว่า pH จึงย่อมมาจากคำว่า Potential of Hydroogen ion ซึ่งหมายถึง พลังแห่งไฮโดรเจน

  ดังนั้น pH ก็คือ ค่าที่แสดงความเป็นกรดเป็นเบสของสารเคมีจากปฏิกิริยาของไฮโดรเจนไอออน (H+)

  โดยค่า pH จะอยู่ในช่วง 1-14 ถ้าค่า pH น้อยกว่า 7 สารชนิดนั้นก็จะมีฤทธิ์เป็นกรด และถ้าค่า pH มากกว่า 7
  สารชนิดนั้นก็จะมีฤทธิ์เป็นเบสหรือด่าง แต่ถ้าค่า pH นั้นมีค่าเท่ากับ 7 แสดงว่าสารชนิดนั้นเป็นกลางหรือที่เรียกว่า pH balance


  ส่วนการปลูกพืชค่า pH ที่เหมาะสมจะทำให้พืชดูดธาตุอาหารพืชจากปุ๋ยได้อย่างเต็มที่

  โดยถ้าปลูกในดินค่า pH ที่เหมาะสมคือ 6-7

  โดยถ้าปลูกในน้ำค่า pH ที่เหมาะสมคือ 5.5-6.5

  ทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับ pH ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ

  วิธีปรับ ค่าph ในน้ำ

  คลิปวีดีโอ

  PH คืออะไร
  วิธีปรับค่า ph น้ำ
  ค่า ph น้ำฝน ค่าปุ๋ย (EC) น้ำฝน

  PHคืออะไร( 17 รายการ )

  น้ำยาปรับ ph น้ำลง

  ซุปเปอร์บัฟเฟอร์ 500cc
  รหัสสินค้า A9518
  ไม่ระบุ

  179.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  น้ำยาปรับ ph น้ำลง

  ซุปเปอร์บัฟเฟอร์ 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A9113
  ไม่ระบุ

  229.00 - 249.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ซุปเปอร์บัฟเฟอร์ 1 ลัง

  ปรับค่า ph น้ำลง
  รหัสสินค้า A9177
  ไม่ระบุ

  2,399.00 - 2,599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  น้ำยาปรับ ph น้ำขึ้น

  บัฟเฟอร์พลัส 500 cc
  รหัสสินค้า A9517
  ไม่ระบุ

  179.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  น้ำยาปรับ ph น้ำขึ้น

  บัฟเฟอร์พลัส 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A9112
  ไม่ระบุ

  229.00 - 249.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บัฟเฟอร์ พลัส 1 ลัง

  ปรับค่า ph น้ำขี้น
  รหัสสินค้า A9178
  ไม่ระบุ

  2,399.00 - 2,599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สารปรับค่า ph ในดิน

  1 ลิตร
  รหัสสินค้า A6865
  ไม่ระบุ

  200.00 - 220.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เครื่องวัดค่า pH ในน้ำ

  คาร์ลิเบรท แล้ว
  รหัสสินค้า A9621
  ไม่ระบุ

  308.00 - 328.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เครื่องวัดค่า pH ในน้ำ

  เครื่องวัดค่า pH ในน้ำ
  รหัสสินค้า A9255
  ไม่ระบุ

  268.00 - 288.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เครื่องวัดค่า pH

  เครื่องวัดค่า pH
  รหัสสินค้า A9252
  ไม่ระบุ

  85.00 - 95.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เครื่องวัดค่า pH

  เครื่องวัดค่า pH
  รหัสสินค้า A9254
  ไม่ระบุ

  329.00 - 399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เครื่องวัด PH ดิน เครื่

  แบบดิจิตอล
  รหัสสินค้า A8412
  ไม่ระบุ

  279.00 - 299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เครื่องวัด pH ความชื้น


  รหัสสินค้า A9196
  ไม่ระบุ

  299.00 - 339.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เครื่องวัด PH ทูอินวัน

  เครื่องวัด PH ทูอินวัน
  รหัสสินค้า A8414
  ไม่ระบุ

  119.00 - 139.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ชุดวัดค่า PH ในดิน

  ปฐพีวิทยา มหาลัยเกษตร
  รหัสสินค้า A3853
  ไม่ระบุ

  469.00 - 539.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระดาษวัดค่า ph น้ำ

  80 แผ่น ช่วง 0.5-5.0
  รหัสสินค้า A8409
  ไม่ระบุ

  9.00 - 17.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระดาษวัดค่า ph น้ำ

  ชุดวัด PH 3.8-5.4
  รหัสสินค้า A8410
  ไม่ระบุ

  9.00 - 17.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก