LINE it!
 @allkaset

 • EM คืออะไร?

   

  EM ถูกค้นพบโดยการค้นคว้าของ ศ.ดร.ทารูโอะ ฮิงะ แห่งมหาวิทยาลัยริวกิว ประเทศญี่ปุ่น ในปีพ.ศ. 2510 ได้ค้นพบว่าภายในดินมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอาศัยอยู่ภายในดินที่เรียกว่า "จุลินทรีย์" และได้ค้นพบอีกว่าจุลินทรีย์ มีหลายประเภทหลายชนิด แบ่งออกเป็นหลักๆเป็น 3 ประเภท

  1. จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อคนและสัตว์ มีอยู่ประมาณ 10%
  2. จุลินทรีย์ที่เป็นโทษก่อให้เกิดโรคกับดิน พืช และสัตว์ มีอยู่ประมาณ 10%
  3. จุลินทรีย์ที่เป็นกลางจะพวกเข้าได้ทั้งจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ หรือกลับกันอาจจะพวกเข้ากับจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโทษ มีอยู่ประมาณ 80%

  ศ.ดร.ทารูโอะ ฮิงะ จึงรวบรวมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ แบ่งย่อยออกเป็น 5 แฟมิลี่ 10 จีนัส 80 สปีชีส์ โดยเรียกกลุ่มพวกนี้ว่า EM (Effective Microorganisms) คือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ มีประสิทธิภาพ จึงได้นำมาใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร

   

  ประโยชน์ของ EM

  1. ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง(pH) ในน้ำ และในดิน
  2. ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดิน หรือในขยะ เช่นมูลสุกร มูลโค มูลค้างคาว เป็นต้น เพื่อให้ย่อยสลายเป็นธาตุอาหารให้กับพืช
  3. ช่วยให้ดินร่วนชุย อุ้มน้ำได้ดี อากาศผ่านได้ดี
  4. ช่วยไล่แมลง ป้องกันโรคระบาด ด้วยการฉีดพ่น
  5. ช่วยให้พืชเกิดการสร้างฮอร์โมน ทำให้พืชแข็งแรง
  6. ช่วยบำบัดน้ำเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น

  คลิปวีดีโอ

  EM คืออะไร

  EM( 16 รายการ )

  EM EXTRA จุลินทรีย์

  ขนาด 50 cc
  รหัสสินค้า A10362
  ไม่ระบุ

  29.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  EM EXTRA จุลินทรีย์

  50 CC ยกลัง 6 ขวด
  รหัสสินค้า A10544
  ไม่ระบุ

  69.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  EM EXTRA จุลินทรีย์

  50 CC ยกลัง 12 ขวด
  รหัสสินค้า A10545
  ไม่ระบุ

  129.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  EM EXTRA จุลินทรีย์

  ขนาด 100 cc
  รหัสสินค้า A10363
  ไม่ระบุ

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  EM EXTRA จุลินทรีย์

  100 CC ยกลัง 6 ขวด
  รหัสสินค้า A10546
  ไม่ระบุ

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  EM EXTRA จุลินทรีย์

  100 CC ยกลัง 12 ขวด
  รหัสสินค้า A10547
  ไม่ระบุ

  189.00 - 219.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  EM EXTRA จุลินทรีย์

  ขนาด 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A8822
  ผลิต 2023-07-01

  69.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  EM EXTRA จุลินทรีย์

  1ลิตร ยกลัง 3 แกลลอน
  รหัสสินค้า A10516

  179.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  EM EXTRA จุลินทรีย์

  1 ลิตร ยกลัง 6 แกลลอน
  รหัสสินค้า A10517
  ผลิต 2023-07-01

  319.00 - 339.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  EM EXTRA จุลินทรีย์

  1 ลิตร ยกลัง 12 แกลลอน
  รหัสสินค้า A10518

  519.00 - 539.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  EM EXTRA จุลินทรีย์

  ขนาด 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A10459
  ไม่ระบุ

  309.00 - 329.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  EM EXTRA จุลินทรีย์

  5 ลิตร ยกลัง 3 แกลลอน
  รหัสสินค้า A10519
  ไม่ระบุ

  799.00 - 829.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  EM EXTRA จุลินทรีย์

  5 ลิตร ยกลัง 6 แกลลอน
  รหัสสินค้า A10520
  ไม่ระบุ

  1,549.00 - 1,569.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  EM EXTRA จุลินทรีย์

  ขนาด 10 ลิตร
  รหัสสินค้า A10460
  ผลิต 0000-00-00

  559.00 - 599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  EM EXTRA จุลินทรีย์

  10 ลิตร ยกลัง 3 แกลลอน
  รหัสสินค้า A10537
  ไม่ระบุ

  1,369.00 - 1,389.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  EM EXTRA จุลินทรีย์

  10 ลิตร ยกลัง 6 แกลลอน
  รหัสสินค้า A10538
  ไม่ระบุ

  2,929.00 - 2,949.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก