LINE it!
 @allkaset

 • ไตรโคเดอร์มา

     1. ไตรโคเดอร์มา(Trichoderma) คือชื่อของเชื้อราชนิดหนึ่งมักพบอาศัยดำรงชีวิตอยู่ในดิน หรือพื้นที่ที่มีความชื้นสูง ตามธรรมชาติทั่วๆไป

  รูปเชื้อราไตรโคเดอร์มา

  รูปไตรโคเดอร์มาตามธรรมชาติ

   

     2. เชื้อรา คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่ พืช สัตว์ แบคทีเรีย หรือ ไวรัส เชื้อราไม่มีคลอโรฟิลล์ สังเคราะห์แสงไม่ได้ ดำรงชีวิตโดยการดูดซึมสารอาหารจากการย่อยสลายซากสิ่งมีชิวิต และอาศัยอาหารจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ เชื้อรามีอยู่ถึง 2.2 ล้าน - 3.8 ล้านชนิด และถูกค้นพบใหม่กว่า 1,000-2,000 ต่อปี หนึ่งในเชื้อราที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีก็คือ เห็ด

  รูผเชื่้อราที่เรารู้จักกันอย่างดี เชื้อราเห็ด

  รูปเชื้อราเห็ด

   

     3. ไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์แรกถูกค้นพบในปี 1794 หรือกว่า 230 ปีมาแล้ว

   

  รูปไตรโคเดอร์ดูผ่านกล้องขยาย

  รูปไตรโคเดอร์มาดูผ่านกล้องขยาย

   

     4. ไตรโคเดอร์มา ณ ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 89 สายพันธุ์ ที่ถูกค้นพบและเผยแพร่ ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการเป็นที่ยอมรับแล้ว

   

  รูปหน้าตาของไตรโคเดอร์มา

  รูปลักษณะของไตรโคเดอร์มา

     5.โดยทั่วไปไตรโคเดอร์มาไม่ชอบความร้อน ไม่ชอบแสงแดด แต่จะชอบที่ที่มีความชื้น เจริญเติบโตได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 25-30 องศา แต่ก็มีบางสายพันธุ์ที่เติบโตได้ดีแม้อุณหภูมิสูงกว่า 45 องศา ไตรโคเดอร์มามีกลิ่นคล้ายกับมะพร้าว และไตรโคเดอร์มาเจริญเติบโตได้ดีในดินที่เป็นกรดเล็กน้อย ph 4.0-6.0 คือ ph ที่ไตรโคเดอร์มาเจริญเติบโตได้ดีที่สุด

  รูป ph ที่ไตรโคเดอร์มาชอบ

  ไตรโคเดอร์มาเติบโตได้ดีในดิน ph 4.0-6.0 

   

     6. อาหารของไตรโคเดอร์มาคือซากพืชซากสัตว์และอินทรีย์วัตถุในดิน นอกจากนี้ไตรโคเดอร์ยังเป็นเชื้อราที่กินเชื้อราชนิดอื่นๆอีกด้วย

  รูปซากพืช อาหารของไตรโคเดอร์มา

  รูปซากพืช อาหารของไตรโคเดอร์มา

   

     7. ในดินนอกจากไตรโคเดอร์มายังมีเชื้อราหลายชนิดที่เกิดและเติบโตขึ้นและเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคในพืช ดังนั้นไตรโคเดอร์มาจึงถูกนำมาใช้เป็นศัตรูปฎิบักษ์ กัดกินเชื้้อราอื่นๆที่เป็นภัยกับพืช

   

  รูปเชื้อราไฟทอปธอร่าในทุเรียน

  รูปเชื้อราไฟทอปธอร่าในทุเรียน

   

      8. ไม่ควรฉีดพ่นไตรโคเดอร์มาใกล้ฟาร์มเห็ด เพราไตรโคเดอร์มาจะกัดกินเห็ด จนเสียหายทั้งหมด

   

  รูปไตรโคเดอร์มาในฟาร์มเห็ด

  รูปไตรโคเดอร์มาในฟาร์มเห็ด

   

     9. ไตรโคเดอร์มาอันตรายไหม เชื้อราไตรโคเดอร์ไม่ก่อให้เกิดโรคในคนและสัตว์ ยังไม่มีรายการผู้ป่วยที่เกิดจากเชื้อราไตรโคเดอร์มา แต่มีคำเตือนว่าไม่ควรสูดดมสปอร์ของไตรโคเดอร์มาเข้าไปเพราะอาจทำให้เกิดอาการไอ หรือจาม และอาจมีอาการแพ้คนที่เป็นภูมิแพ้

   

  รูปไตรโคเดอร์มาปลอดภัย

  รูปไตรโดเดอร์มาปลอดภัยกับคนและสัตว์

   

     10. ในทางการเกษตรไตรโคเดอร์มาถูกนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ในการอารักขาพืช ซึ่งเราจะมีศัพท์เรียกผลิตภัณฑ์ที่นำสิ่งมีชิวิตมาเป็นปฎิปักษ์หรือมากำจัดสิ่งมีชีิวิตที่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดโรคในพืชแบบเดียวกับไตรโคเดอร์มาว่า ชีวภัณฑ์ (Biotechnology)

  รูปความหมายของชีวภัณฑ์

  รูปความหมายของชีวภัณฑ์

   

  ไตรโคเดอร์มามีกี่สายพันธุ์ คลิก

  ไตรโคเดอร์มายี่ห้อไหนดี คลิก

   

  คลิปวีดีโอ

  ไตรโคเดอร์มา ยี่ห้อไหนดี
  ขยายหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มาด้วยข้าวสุก
  ไตรโคเดอร์มาคืออะไร
  ไตรโคเดอร์มา 5 ข้อเสีย
  ไตรโคเดอร์มา อันตรายไหม
  ไตรโคเดอร์มา ยี่ห้อไหนดี

  ไตรโคเดอร์มา( 12 รายการ )

  ไตรซาน 50 กรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8303
  ไม่ระบุ

  49.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 50 กรัม ยกลัง

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8350
  ไม่ระบุ

  419.00 - 449.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 500 กรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A6990
  ไม่ระบุ

  209.00 - 225.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 500g ยกลัง

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8369
  ไม่ระบุ

  1,999.00 - 2,049.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 1 กิโลกรัม

  ไตรโคเดอร์มา
  รหัสสินค้า A8459
  ไม่ระบุ

  379.00 - 389.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 1 กิโลกรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8460
  ไม่ระบุ

  3,739.00 ฿ 3,699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ 100 กรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8323
  ผลิต 2024-07-01

  69.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ ยกลัง 10 ซอง

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8324
  ผลิต 2024-07-01

  550.00 - 650.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ 500 กรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8325
  ไม่ระบุ

  205.00 - 215.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ 500 กรัม ยกลัง

  ไตรโคเดอร์มาผง พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8328
  ไม่ระบุ

  1,900.00 - 2,100.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ 1 กิโลกรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8331
  ผลิต 0000-00-00

  375.00 - 395.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ ขนาด 1 กิโล

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8330
  ผลิต 0000-00-00

  3,500.00 - 3,700.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก