LINE it!
 @allkaset


 • แอพพลายเค็ม( 12 รายการ )

  ลาร์มิน่า ยกลัง 10 ชิ้น

  บาซิลลัส ซับทิลิส
  หมดอายุ 10/67

  รหัสสินค้า A8351

  419.00 - 449.00 ฿

  เมทาซาน ยกลัง 10 กระปุก

  เชื้อราเมทาไรเซียม
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A8353

  419.00 - 449.00 ฿

  ไลซินัส ยกลัง 10 กระปุก

  พาซิโลมัยซิส ไลลาซินัส
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A8354

  419.00 - 449.00 ฿

  ไลท์นิ่งค์ยกลัง 10 ชิ้น

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  หมดอายุ 10/67

  รหัสสินค้า A8355

  659.00 - 669.00 ฿

  บูเวริน ยกลัง 10 กระปุก

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A8352

  419.00 - 449.00 ฿

  บูเวริน 50 กรัม

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  หมดอายุ 2022-10-1

  รหัสสินค้า A8305

  49.00 - 59.00 ฿

  ไลซินัส 50 กรัม

  พาซิโลมัยซิส ไลลาซินัส
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A8307

  49.00 - 59.00 ฿

  ไตรซาน 50 กรัม

  ไตรโคเดอร์มา
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A8303

  49.00 - 59.00 ฿

  ไตรซาน ยกลัง 10 กระปุก

  ไตรโคเดอร์มา
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A8350

  419.00 - 449.00 ฿

  เมทาซาน 50 กรัม

  เมทาไรเซียม
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A8304

  49.00 - 59.00 ฿

  ลาร์มิน่า 50 กรัม

  บาซิลลัส ซับทิลิส
  หมดอายุ 10/67

  รหัสสินค้า A8309

  49.00 - 59.00 ฿

  ไลท์นิ่งค์ 50 กรัม

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  หมดอายุ 10/67

  รหัสสินค้า A8308

  68.00 - 75.00 ฿