LINE it!
 @allkaset


 • ͡( 127 ¡ )

  กวางตุ้งดอกขาว ฮานอย

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2742

  10.00 - 12.00 ฿

  กวางตุ้งดอกขาว ฮานอย

  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2743

  75.00 - 95.00 ฿

  กวางตุ้งดอกเขียว อาชา

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2744

  10.00 - 12.00 ฿

  กวางตุ้งดอกเขียว อาชา

  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2745

  75.00 - 95.00 ฿

  กะเพราขาว นวลจันทร์

  1 กรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2746

  10.00 - 12.00 ฿

  กะเพราขาว นวลจันทร์

  10 กรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2747

  75.00 - 95.00 ฿

  เมล็ดคะน้า สปาต้า

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A2748

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์คะน้า สปาต้า

  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A2749

  75.00 - 95.00 ฿

  ชมจันทร์ ซุปเปอร์มูน

  20 กรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2750

  75.00 - 95.00 ฿

  ชมจันทร์ ซุปเปอร์มูน

  2 กรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2751

  10.00 - 12.00 ฿

  แตงร้าน เอ็กซ์โพเรอร์

  3 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2752

  10.00 - 12.00 ฿

  แตงร้าน เอ็กซ์โพเรอร์

  30 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2753

  75.00 - 95.00 ฿

  เมล็ดถั่วฝักยาว วินนี่

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2754

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดถั่วฝักยาว วินนี่

  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2755

  75.00 - 95.00 ฿

  เมล็ดถั่วพู ฟ้าลั่น

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2756

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดทานตะวัน เทียน่า

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2760

  10.00 - 12.00 ฿

  ทานตะวัน เทียน่า

  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2761

  75.00 - 95.00 ฿

  ผักกาดขาวปลีเบา เจนเน็ท

  10 กรัม ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2762

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดขาวปลีเบา เจนเน็ท

  100 กรัม ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2763

  75.00 - 95.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหอม เอคโค่

  3 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2764

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักชีฝรั่ง วังเวียง

  0.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/65

  รหัสสินค้า A2768

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักชีฝรั่ง วังเวียง

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/65

  รหัสสินค้า A2769

  75.00 - 95.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว วังทอง

  5 กรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2770

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว วังทอง

  50 กรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2771

  75.00 - 95.00 ฿

  ผักบุ้งใบไผ่ สุโก้ย

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2772

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักบุ้งใบไผ่ สุโก้ย

  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2773

  75.00 - 95.00 ฿

  ฟักทองคางคก แรงเยอร์

  3 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2774

  10.00 - 12.00 ฿

  ฟักทองคางคก แรงเยอร์

  30 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2775

  75.00 - 95.00 ฿

  เมล็ดแมงลัก หอมนวล

  1 กรัม ความงอก 70 %
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A2778

  10.00 - 12.00 ฿

  ซัลเวีย ซาฮาร่า เรด

  25 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/65

  รหัสสินค้า A2988

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดซัลเวีย บลู

  25 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A2990

  21.00 - 23.00 ฿

  บานชื่น สตาร์ มิกซ์

  25 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A2994

  21.00 - 23.00 ฿

  ดาวเรืองทองภักดี 910

  10 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A2998

  21.00 - 23.00 ฿

  ดาวเรืองทองภักดี 910

  100 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A2999

  135.00 - 179.00 ฿

  ฟักทองไททัน

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A3286

  21.00 - 23.00 ฿

  ขึ้นฉ่าย

  20 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A3287

  75.00 - 95.00 ฿

  ขึ้นฉ่าย

  2 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A3288

  10.00 - 12.00 ฿

  กวางตุ้ง เอ็ดเวิร์ด

  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3289

  75.00 - 95.00 ฿

  กวางตุ้ง เอ็ดเวิร์ด

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3290

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดหัว อาก้า

  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A3291

  75.00 - 95.00 ฿

  ผักกาดหัว อาก้า

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A3292

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเปราะ กานดา

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A3293

  75.00 - 95.00 ฿

  มะเขือเปราะ กานดา

  0.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A3294

  10.00 - 12.00 ฿

  เขียวน้อย ช้อนคำ

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3295

  75.00 - 95.00 ฿

  เขียวน้อย ช้อนคำ

  0.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3299

  10.00 - 12.00 ฿

  กระเจี๊ยบแดง

  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A3300

  75.00 - 95.00 ฿

  กระเจี๊ยบแดง

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A3301

  10.00 - 12.00 ฿

  แตงกวา อาชวี

  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A3302

  135.00 - 179.00 ฿

  แตงกวา อาชวี

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A3306

  21.00 - 23.00 ฿

  มะเขือเขียวยาว ชนบท

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3307

  75.00 - 95.00 ฿

  มะเขือเขียวยาว ชนบท

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3308

  10.00 - 12.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวลาเวนเ

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3309

  135.00 - 179.00 ฿

  ฟักทองทอดยอด ทองนภา

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A3311

  75.00 - 95.00 ฿

  ฟักทอดยอด ทองนภา

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A3312

  10.00 - 12.00 ฿

  พริกขี้หนูสวน บุษบา

  4 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A3313

  75.00 - 95.00 ฿

  พริกขี้หนูสวน บุษบา

  0.4 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A3314

  10.00 - 12.00 ฿

  ถั่วฝักยาว สีพันดอน

  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3319

  75.00 - 95.00 ฿

  ถั่วฝักยาว สีพันดอน

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3321

  10.00 - 12.00 ฿

  กะหล่ำปลี มังกรฟ้า

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3323

  23.00 ฿ 13.00 ฿

  พริกขี้หนูสวน นพบุรี

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A3324

  75.00 - 95.00 ฿

  พริกขี้หนูสวน นพบุรี

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A3325

  10.00 - 12.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวจินตมณ

  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3333

  135.00 - 179.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวจินตมณ

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3334

  21.00 - 23.00 ฿

  คะน้า ออเจ้า

  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3337

  75.00 - 95.00 ฿

  Թ§