LINE it!
 @allkaset

 • เวอร์มิคูไลท์ คืออะไร

       เวอร์มิคูไลท์ (vermiculite) เป็นแร่ที่พบในรูป Aluminum Iron – Magnesium Silicate มีธาตุอาหารฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม และแคลเซียม ที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

  คุณสมบัติของเวอร์มิคูไลท์

  1. เป็นอนินทรีย์ปลอดเชื้อ ไม่กัดหรือทำให้ระคายเคืองต่อผู้ใช้
  2. ช่วยลดความร้อนและอุณหถูมิในดิน
  3. ไม่มีการปนเปื้อนของโรคพืช วัชพืช แมลง และสารพิษหรือสารก่อมะเร็ง
  4. มีการแลกเปลี่ยนประจุได้ดี ดูดซึมสารอาหารได้มาก
  5. โปร่ง อากาศไหลเวียน สามารถดูดซับน้ำและเก็บกักน้ำได้ดี
  6. สามารถเก็บได้นานโดยไม่เสื่อมสภาพ

  วิธีการใช้เวอร์มิคูไลท์ในการปลูกพืช

  สามารถใช้เวอร์มิคูไลท์เป็นวัสดุเพาะเมล็ด หรือจะนำไปเป็นส่วนผสมดินเพื่อปลูกพืชทั่วไปได้ทุกชนิด ช่วยให้พืชออกรากเร็ว ดูดซับสารอาหารได้ดี อัตราส่วนของการผสมเวอร์มิคูไลท์นั้น ขึ้นกับชนิดของพืช  หรือใช้ประมาณหนึ่งกำมือ ต่อดินกระถางประมาณ 6-8 นิ้ว

  เวอร์มิคูไลท์ทำมาจากอะไร

  คลิปวีดีโอ

  เวอร์มิคูไลท์ ทำมาจากอะไร
  เวอร์มิคูไลท์ คืออะไร

  เวอร์มิคูไลท์( 26 รายการ )

  เวอร์มิคูไลท์ 2-4mm

  แบ่งขาย 100 กรัม
  รหัสสินค้า A9005
  ไม่ระบุ

  7.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 2-4mm

  แบ่งขาย 300 กรัม
  รหัสสินค้า A9006
  ไม่ระบุ

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 2-4mm

  แบ่งขาย 500 กรัม
  รหัสสินค้า A9007
  ไม่ระบุ

  49.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 2-4 mm

  แบ่งขาย 2 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A9168
  ไม่ระบุ

  190.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 2-4 mm

  แบ่งขาย 3 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A9169
  ไม่ระบุ

  290.00 - 299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์

  2-4 mm 100L
  รหัสสินค้า A9118
  ไม่ระบุ

  639.00 - 699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 2-4 mm

  2-4 mm 50 ลิตร
  รหัสสินค้า A8956
  ไม่ระบุ

  499.00 - 579.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm

  vermiculite 100 กรัม
  รหัสสินค้า A8865
  ไม่ระบุ

  17.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6mm

  แบ่งขาย 300 กรัม
  รหัสสินค้า A8866
  ไม่ระบุ

  49.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm

  แบ่งขาย 500 กรัม
  รหัสสินค้า A8530
  ไม่ระบุ

  59.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8531
  ไม่ระบุ

  119.00 - 139.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm

  แบ่งขาย 2 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8532
  ไม่ระบุ

  179.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm

  แบ่งขาย 3 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8533
  ไม่ระบุ

  259.00 - 299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6mm

  แบ่งขาย 5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A9008
  ไม่ระบุ

  339.00 - 399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm

  Vermiculite 100 ลิตร
  รหัสสินค้า A8365
  ไม่ระบุ

  719.00 - 759.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์

  3-6 mm 100L
  รหัสสินค้า A9117
  ไม่ระบุ

  719.00 - 759.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 4-8 mm

  แบ่งขาย 100 กรัม
  รหัสสินค้า A8863
  ผลิต

  19.00 - 25.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท 4-8mm 400g

  แบ่งขาย 400 กรัม
  รหัสสินค้า A8864

  69.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 4-8 mm

  แบ่งขาย 1.4 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8890
  ไม่ระบุ

  129.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 4-8 mm

  แบ่งขาย 2.5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8891
  ผลิต

  199.00 - 259.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 4-8 mm

  แบ่งขาย 3.5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8892
  ผลิต

  299.00 - 349.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 4-8 mm

  Vermiculite 100 ลิตร
  รหัสสินค้า A8366

  859.00 - 899.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm

  Vermiculite 450 กรัม
  รหัสสินค้า A3773
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm

  Vermiculite 450gX10ถุง
  รหัสสินค้า A5344
  ไม่ระบุ

  559.00 - 649.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm

  Vermiculite 450 กรัม
  รหัสสินค้า A8433
  ไม่ระบุ

  79.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm

  Vermiculite 450gX10ถุง
  รหัสสินค้า A8434
  ไม่ระบุ

  669.00 - 699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก