LINE it!
 @allkaset

 • เมล็ดพันธุ์แบบกระป๋อง( 13 รายการ )

  ผักกาดหอมดำ B (ผักสลัด)

  40 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2023-3-1

  รหัสสินค้า A2673

  39.00 - 49.00 ฿

  ผักกาดหอมดำ B

  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A5358

  12.00 - 19.00 ฿

  ถั่วฝักยาวเนื้อ วังเจ้า

  60 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 12/2608

  รหัสสินค้า A2672

  49.00 - 59.00 ฿

  เมล็ดหญ้าเบอร์มิวด้า

  ขนาด 1 กระป๋อง 450 กรัม
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A6573

  499.00 - 589.00 ฿

  ถั่วฝักยาวเนื้อ วังเจ้า

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 12/2608

  รหัสสินค้า A5319

  12.00 - 19.00 ฿

  ผักกวางตุ้งดอกต้นขาว

  500 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A7336

  99.00 - 129.00 ฿

  เมล็ดพริกลูกผสม อัมพวา

  50 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-10-01

  รหัสสินค้า A2028

  999.00 ฿ 399.00 ฿

  เมล็ดผักเสี้ยน

  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/2608

  รหัสสินค้า A3068

  30.00 - 39.00 ฿

  กวางตุ้งดอก ยอดสุวรรณ

  80 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 8/2609

  รหัสสินค้า A3198

  33.00 - 45.00 ฿

  ถั่วฝักยาว สายสวรรค์

  100 กรัม ความงอก 90 %
  หมดอายุ 7/2609

  รหัสสินค้า A3199

  69.00 - 89.00 ฿

  ถั่วฝักยาว เนื้อทอง 9

  100 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 8/2609

  รหัสสินค้า A3200

  65.00 - 85.00 ฿

  กวางตุ้งดอก บิ๊กเอ 19

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A3110

  12.00 - 19.00 ฿

  ถั่วฝักยาวพันธุ์นิโกร

  60 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-06-01

  รหัสสินค้า A2669

  30.00 - 39.00 ฿

  สินค้าเรียงตามความนิยม