LINE it!
 @allkaset


 • ( 8 ¡ )

  หัวเชื้อราเมธาไรเซียม

  เป็นผง ขนาด 30 กรัม
  ผลิต 2021-09-01

  รหัสสินค้า A3825

  179.00 - 199.00 ฿

  หัวเชื้อราเมธาไรเซียม

  ยกลัง 10 ขวด
  ผลิต 2021-09-01

  รหัสสินค้า A455

  1,499.00 - 1,749.00 ฿

  เมทาซาน 50 กรัม

  เมทาไรเซียม พร้อมใช้
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A8304

  49.00 - 59.00 ฿

  เมทาซาน 50 กรัม ยกลัง

  เมทาไรเซียม พร้อมใช้
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A8353

  419.00 - 449.00 ฿

  เมทาซาน 500 กรัม

  เมทาไรเซียม พร้อมใช้
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A5003

  209.00 - 225.00 ฿

  เมทาซาน 500 กรัม ยกลัง

  เมทาไรเซียม พร้อมใช้
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A5686

  1,999.00 - 2,049.00 ฿

  เมทาซาน 1 กิโลกรัม

  เมทาไรเซียม พร้อมใช้
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A8461

  379.00 - 389.00 ฿

  เมทาซาน 1 กิโล ยกลัง

  เมทาไรเซียม พร้อมใช้
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A8462

  3,699.00 - 3,739.00 ฿