LINE it!
 @allkaset


 • เคลควีน( 9 รายการ )

  เมล็ดเคล ควีน

  ยกลัง 50 ซอง
  รหัสสินค้า A7206
  หมดอายุ 7/68

  779.00 - 790.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเคล ควีน

  ขนาด 1 ห่อ 19,000 เมล็ด
  รหัสสินค้า A7006
  หมดอายุ 7/68

  160.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คะน้า(ลูกผสม) ทีเร็กซ์

  20 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6290
  หมดอายุ 12/68

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คะน้า บลูเคล

  1 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7404
  หมดอายุ 9/68

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คะน้า บลูเคล

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7403
  หมดอายุ 9/68

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แฟงไส้ตัน ปิ่นทอง

  50 เมล็ด ความงอก 96%
  รหัสสินค้า A7209
  หมดอายุ 2/69

  26.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โปรเคลม 250 ml

  อีมาเมกตินเบนโซเอต
  รหัสสินค้า A6404
  ไม่ระบุ

  349.00 - 369.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คะน้า(ลูกผสม) ทีเร็กซ์

  2 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6291
  หมดอายุ 12/68

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเคล ควีน

  ขนาด 1 ซอง 1,900 เมล็ด
  รหัสสินค้า A7005
  หมดอายุ 7/68

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก