LINE it!
 @allkaset

 • วัสดุปลูกคืออะไร

          วัสดุปลูก หมายถึง วัตถุต่าง ๆ ที่นำมาใช้ปลูกพืช โดยทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างปกติ วัตถุปลูกสามารถมีส่วนประกอบเพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิดผสมกันก็ได้ อาจเป็นอินทรียวัตถุหรืออนินทรียวัตถุก็ได้

  วัสดุปลูกที่ดีนั้นจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. สามารถเป็นแหล่งสำรองธาตุอาหารของพืช
  2. สามารถป็นที่กักเก็บน้ำเพื่อใช้เป็นประโยชน์กับพืช
  3. เป็นที่สำหรับคอยค้ำจุนพืชให้สามารถตั้งตรงได้
  4. สามารถแลกเปลี่ยนอากาศระหว่างพืชกับช่องว่าง

          วัสดุปลูกที่ดีส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติที่คล้ายกัน คือ ระบายน้ำได้ดี อุ้มน้ำ มีธาตุอาหาร การเลือกใช้วัสดุปลูกนั้นจำเป็นต้องศึกษาพืชที่ปลูกด้วย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการผสมหรือใช้งาน

          ถึงแม้ว่าวัสดุปลูกจะมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช แต่การใช้วัสดุปลูกอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการออกดอกออกผล รวมถึงการออกสีสันตามลักษณะพันธุ์ของพืช เพราะบางครั้งพืชจะต้องใช้ธาตุอาหารที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาของพืช เราจึงควรให้ปุ๋ยหรืออาหารเสริมของพืชเพื่อทดแทนด้วยเช่นกัน

   

  วัสดุปลูกที่ใช้ในการขยายพันธุ์และปลูกพืช

  - พีทมอส - ร็อควูล
  - เพอร์ไลท์ - เม็ดดินเผา
  - เวอร์มิคูไลท์ - ดิน
  - หินภูเขาไฟ - ซีโอไลต์
  - ดินญ๊่ปุ่น - สแฟกนั่มมอส
  - กาบมะพร้าว - ขุยมะพร้าว
  - แกลบเผา - เปลือกไม้

   

  คลิปวีดีโอ

  รีวิวรหัส A6500 โดย ดินหมักใบก้ามปู
  เพอร์ไลท์ ทำมาจากอะไร
  เวอร์มิคูไลท์ คืออะไร
  ปลูกมะละกอในร็อควูล ไม่ใช้ดิน
  ปลูกพริกขี้หนูสวนใน พีทมอส VS ร็อควูล
  ปลูก พริกขี้หนู VS พริกขี้หนูสวน ในร็อควูล
  ปลูกข้าวโพดในพีทมอส VS ร็อควูล
  พีทมอสคลาสแมน TS2
  ร็อควูลใช้ซ้ำได้ไหม
  พีทมอสคลาสแมน TS3
  พีทมอสทำเอง ทำยังไง
  พีทมอส VS โคโค่พีท แตกต่างกันยังไง
  พีทมอสคลาสแมน TS4
  พีทมอส ทำไมขายเป็นลิตร
  วิธีคำนวณ ดินใส่กระถาง
  วิธีผสม เพอร์ไลท์ เวอร์มิคูไลท์
  พีทมอส VS ดินถุง แตกต่างกันอย่างไร
  เพอร์ไลท์คืออะไร
  หินภูเขาไฟ พัมมิส รีวิวทั้ง 6 ไซส์
  วัสดุปลูกอินทรีย์
  พีทมอส โคโค่พีท ดินปลูก เพาะด้วยอะไรดีกว่ากัน
  ตุ้มตอนกิ่งคืออะไร ตุ้มตอนกิ่งก็คือตุ้มที่ใช้ในการทำให้กิ่งของต้นไม้เกิดราก
  วิธีปรับค่า ph ในดิน
  เปลี่ยนดินแข็งให้ร่วน แบบไม่ใช้แรง
  กาบมะพร้าว VS แทนนิน
  แทนนินในขุยมะพร้าว และโคโค่พีท
  เพอร์ไลท์ช่วยอะไร ประโยชน์ของเพอร์ไลท์
  ร็อควูล คืออะไร
  ปลูกพริกด้วยในร็อควูล
  เวอร์มิคูไลท์ ทำมาจากอะไร
  เพอร์ไลท์ วิธีใช้
  ปลูกมะละกอ บนดาดฟ้า ด้วยพีทมอส VS ดินถุง

  วัสดุปลูก( 152 รายการ )

  พีทมอส K-Select

  แบ่งขาย 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A8554
  ไม่ระบุ

  37.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท 4-8mm 400g

  แบ่งขาย 400 กรัม
  รหัสสินค้า A8864

  69.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm

  vermiculite 100 กรัม
  รหัสสินค้า A8865
  ไม่ระบุ

  17.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6mm

  แบ่งขาย 300 กรัม
  รหัสสินค้า A8866
  ไม่ระบุ

  49.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดินปลูกพืชสูตร 1

  ขนาด 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8874
  ไม่ระบุ

  89.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดินปลูกพืชสูตร 1

  ขนาด 3 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8907
  ไม่ระบุ

  239.00 - 259.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เซ็ทเพาะเมล็ด

  (สูตร 2)
  รหัสสินค้า A8932
  ผลิต

  149.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส อัดก้อน เจียไต๋

  กล่องบรรจุ 1 ก้อน
  รหัสสินค้า A3780
  ไม่ระบุ

  20.00 - 25.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส อัดก้อน เจียไต๋

  ยกกล่อง (24 ก้อน)
  รหัสสินค้า A3781
  ไม่ระบุ

  399.00 - 469.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส เจียไต๋

  ขนาด 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A3817
  ไม่ระบุ

  59.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส เจียไต๋ ยกกระสอบ

  ยกกระสอบ 5 ลิตร 15 ถุง
  รหัสสินค้า A6596
  ไม่ระบุ

  699.00 - 779.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส เจียไต๋ 20 ลิตร

  น้ำหนักประมาณ 5 กิโล
  รหัสสินค้า A3925
  ไม่ระบุ

  169.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส เจียไต๋ 20 ลิตร

  20 ลิตร ยกกระสอบ 5 ถุง
  รหัสสินค้า A4918
  ไม่ระบุ

  749.00 - 829.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สแฟกนั่มมอส

  ขนาด 120 กรัม
  รหัสสินค้า A8743
  ไม่ระบุ

  69.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สแฟกนั่มมอส

  120 กรัม * 10 ถุง
  รหัสสินค้า A8760
  ไม่ระบุ

  559.00 - 599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (ส้ม) 400 g

  แบ่งขาย 400 กรัม
  รหัสสินค้า A8541
  ไม่ระบุ

  12.00 - 15.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (ส้ม) 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8161
  ไม่ระบุ

  30.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (ส้ม) 5 กิโล

  แบ่งขาย 5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8542
  ไม่ระบุ

  129.00 - 159.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (ส้ม) 8 กิโล

  แบ่งขาย 8 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8543

  199.00 - 229.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (ส้ม) 80 L

  ขนาด 80 ลิตร
  รหัสสินค้า A8142

  419.00 - 459.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (แดง)

  แบ่งขาย 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A8813
  ไม่ระบุ

  17.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (แดง)

  แบ่งขาย 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A8815
  ไม่ระบุ

  37.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (เเดง)

  แบ่งขาย 12 ลิตร
  รหัสสินค้า A8814
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (แดง) 300 L

  ขนาด 300 ลิตร
  รหัสสินค้า A5448
  ไม่ระบุ

  1,399.00 - 1,599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส PindStrup 500 g

  แบ่งขาย 500 กรัม
  รหัสสินค้า A8539
  ไม่ระบุ

  19.00 - 25.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส PindStrup 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโล
  รหัสสินค้า A7959
  ไม่ระบุ

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส PindStrup 80 L

  ขนาด 80 ลิตร
  รหัสสินค้า A7008
  ไม่ระบุ

  419.00 - 429.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส PotGround H

  แบ่งขาย 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A7961
  ไม่ระบุ

  37.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส PotGround H

  70 ลิตร ประมาณ 25 กิโล
  รหัสสินค้า A5173
  ไม่ระบุ

  399.00 - 429.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2

  แบ่งขาย 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A8556
  ไม่ระบุ

  37.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2

  แบ่งขาย 12 ลิตร
  รหัสสินค้า A7954
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2

  แบ่งขาย 19 ลิตร
  รหัสสินค้า A8557
  ไม่ระบุ

  119.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2 27 ลิตร

  แบ่งขาย 27 ลิตร
  รหัสสินค้า A8558
  ไม่ระบุ

  169.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2 38 กิโล

  210 L ประมาณ 38 กิโล
  รหัสสินค้า A5462
  ไม่ระบุ

  899.00 - 999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS4

  แบ่งขาย 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7855
  ไม่ระบุ

  17.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS4

  แบ่งขาย 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A8537
  ไม่ระบุ

  37.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS4

  ขนาด 12 ลิตร
  รหัสสินค้า A8538
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอสคลาสแมน TS4

  210 ลิตร 33 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7797
  ไม่ระบุ

  1,279.00 - 1,299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส คลาสแมน (TS3)

  แบ่งขาย 12 ลิตร
  รหัสสินค้า A7953
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส คลาสแมน (TS3)

  210 ลิตร ประมาณ 46 กิโล
  รหัสสินค้า A5461
  ไม่ระบุ

  899.00 - 999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส เทอราฮัม 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7957
  ไม่ระบุ

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Van Egmond

  แบ่งขาย 300 กรัม
  รหัสสินค้า A8798
  ไม่ระบุ

  15.00 - 15.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Van Egmond

  เพาะกล้า 50 ลิตร
  รหัสสินค้า A8478
  ไม่ระบุ

  259.00 - 289.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Van Egmond (Potgrond)

  แบ่งขาย 400 กรัม
  รหัสสินค้า A8792
  ไม่ระบุ

  19.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Van Egmond (Potgrond)

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8793
  ไม่ระบุ

  40.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Van Egmond ออแกนิค 300g

  แบ่งขาย 300 กรัม
  รหัสสินค้า A8816
  ผลิต

  19.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Van Egmond ออแกนิค 1kg

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8817
  ผลิต

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Van Egmond

  ใช้ปลูก ขนาด 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A7456
  ไม่ระบุ

  44.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Van Egmond

  ออแกนิค 40 ลิตร
  รหัสสินค้า A8476
  ไม่ระบุ

  299.00 - 329.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Van Egmond

  ปลูกกล้วยไม้ 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A8358
  ไม่ระบุ

  129.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส REKYVA 400g

  แบ่งขาย 400 กรัม
  รหัสสินค้า A8794
  ไม่ระบุ

  19.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส REKYVA 1kg

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8795
  ไม่ระบุ

  29.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส REKYVA 3kg

  แบ่งขาย 3 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8894
  ผลิต

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส REKYVA 5kg

  แบ่งขาย 5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8895
  ไม่ระบุ

  119.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Rekava

  70 ลิตร
  รหัสสินค้า A8546
  ไม่ระบุ

  429.00 - 469.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส SOLVIKA 400g

  แบ่งขาย 400 กรัม
  รหัสสินค้า A8796
  หมดอายุ /543

  29.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส SOLVIKA 1kg

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8797
  ไม่ระบุ

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส SOLVIKA 5kg

  แบ่งขาย 5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8897
  ผลิต

  129.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส SOLVIKA 3kg

  แบ่งขาย 3 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8896
  ผลิต 2021-00-01

  79.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  COCO PEAT 200g

  แบ่งขาย 200 กรัม
  รหัสสินค้า A8818
  ไม่ระบุ

  10.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  COCO PEAT 400g

  แบ่งขาย 400 กรัม
  รหัสสินค้า A8819
  ไม่ระบุ

  13.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  COCO PEAT 800g

  แบ่งขาย 800 กรัม
  รหัสสินค้า A8820
  ไม่ระบุ

  23.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  COCO PEAT 1kg

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8821
  ไม่ระบุ

  25.00 - 32.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  COCO PEAT 2kg

  แบ่งขาย 2 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8893
  ไม่ระบุ

  45.00 - 55.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  COCO PEAT 5kg

  แบ่งขาย 5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8827
  ไม่ระบุ

  119.00 - 139.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โคโค่พีท 80 ลิตร

  น้ำหนักประมาณ 16 กิโล
  รหัสสินค้า A5389
  ไม่ระบุ

  279.00 - 299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โคโค่พีท พลัส 5 ลิตร

  น้ำหนักประมาณ 1.2 กิโล
  รหัสสินค้า A8327
  ไม่ระบุ

  49.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โคโค่พีท 5ลิตร ยกกระสอบ

  ยกกระสอบ (16 ถุง)
  รหัสสินค้า A8326
  ไม่ระบุ

  619.00 - 659.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก