LINE it!
 @allkaset

 • คลิปวีดีโอ

  รีวิวรหัส A6500 โดย ดินหมักใบก้ามปู
  แทนนินในขุยมะพร้าว และโคโค่พีท
  กาบมะพร้าว VS แทนนิน
  เปลี่ยนดินแข็งให้ร่วน แบบไม่ใช้แรง
  วิธีปรับค่า ph ในดิน
  ตุ้มตอนกิ่งคืออะไร ตุ้มตอนกิ่งก็คือตุ้มที่ใช้ในการทำให้กิ่งของต้นไม้เกิดราก
  พีทมอส โคโค่พีท ดินปลูก เพาะด้วยอะไรดีกว่ากัน
  วัสดุปลูกอินทรีย์
  6 วัสดุปลูกกระท่อม ตัวไหนโตไวสุด
  หินภูเขาไฟ พัมมิส รีวิวทั้ง 6 ไซส์
  เพอร์ไลท์คืออะไร
  วัสดุปลูกต้นไม้แทนดิน โคโค่พีท

  วัสดุปลูก( 150 รายการ )

  พีทมอส K-Select

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8554
  ไม่ระบุ

  29.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm

  vermiculite 100 กรัม
  รหัสสินค้า A8865
  ไม่ระบุ

  17.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6mm

  แบ่งขาย 300 กรัม
  รหัสสินค้า A8866
  ไม่ระบุ

  49.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดินปลูกกัญชาสูตร 1

  ขนาด 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8874
  ไม่ระบุ

  89.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดินปลูกกัญชาสูตร 1

  ขนาด 2 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8906
  ไม่ระบุ

  149.00 - 159.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดินปลูกกัญชาสูตร 1

  ขนาด 3 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8907
  ไม่ระบุ

  239.00 - 259.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เซ็ทเพาะเมล็ดกัญชา1

  (สูตร 1)
  รหัสสินค้า A8931
  ผลิต

  129.00 - 169.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เซ็ทเพาะเมล็ดกัญชา2

  (สูตร 2)
  รหัสสินค้า A8932
  ผลิต

  149.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส อัดก้อน เจียไต๋

  กล่องบรรจุ 1 ก้อน
  รหัสสินค้า A3780
  ไม่ระบุ

  20.00 - 25.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส อัดก้อน เจียไต๋

  ยกกล่อง (24 ก้อน)
  รหัสสินค้า A3781
  ไม่ระบุ

  399.00 - 469.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส เจียไต๋

  ขนาด 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A3817
  ไม่ระบุ

  59.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส เจียไต๋ ยกกระสอบ

  ยกกระสอบ 5 ลิตร 15 ถุง
  รหัสสินค้า A6596
  ไม่ระบุ

  659.00 - 679.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส เจียไต๋ 20 ลิตร

  น้ำหนักประมาณ 5 กิโล
  รหัสสินค้า A3925
  ไม่ระบุ

  155.00 - 169.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส เจียไต๋ 20 ลิตร

  20 ลิตร ยกกระสอบ 5 ถุง
  รหัสสินค้า A4918
  ไม่ระบุ

  689.00 - 799.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สแฟกนั่มมอส

  ขนาด 120 กรัม
  รหัสสินค้า A8743
  ไม่ระบุ

  69.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สแฟกนั่มมอส

  120 กรัม * 10 ถุง
  รหัสสินค้า A8760
  ไม่ระบุ

  559.00 - 599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (ส้ม) 400 g

  แบ่งขาย 400 กรัม
  รหัสสินค้า A8541
  ไม่ระบุ

  12.00 - 15.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (ส้ม) 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8161
  ไม่ระบุ

  30.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (ส้ม) 5 กิโล

  แบ่งขาย 5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8542
  ไม่ระบุ

  129.00 - 159.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (ส้ม) 8 กิโล

  แบ่งขาย 8 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8543

  199.00 - 229.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (แดง) 300g

  แบ่งขาย 300 กรัม
  รหัสสินค้า A8813
  ผลิต

  29.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (แดง) 500g

  แบ่งขาย 500 กรัม
  รหัสสินค้า A8815
  ผลิต

  29.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (เเดง) 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8814
  ผลิต 2021-00-01

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส PindStrup 500 g

  แบ่งขาย 500 กรัม
  รหัสสินค้า A8539
  ไม่ระบุ

  19.00 - 25.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส PindStrup 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโล
  รหัสสินค้า A7959
  ไม่ระบุ

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส PotGround H

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7961
  ไม่ระบุ

  29.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส PotGround H

  70 ลิตร ประมาณ 25 กิโล
  รหัสสินค้า A5173
  ไม่ระบุ

  399.00 - 429.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7954
  ไม่ระบุ

  69.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2 3 กิโล

  แบ่งขาย 3 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8557
  ไม่ระบุ

  189.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2 5 กิโล

  แบ่งขาย 5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8558
  ไม่ระบุ

  289.00 - 299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2 32 กิโล

  200 ลิตร ประมาณ 38 กิโล
  รหัสสินค้า A5462
  ไม่ระบุ

  1,099.00 - 1,199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS4 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7855
  ไม่ระบุ

  89.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS4 2 กิโล

  แบ่งขาย 2 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8537
  ไม่ระบุ

  179.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS4 3 กิโล

  ขนาด 3 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8538
  ไม่ระบุ

  239.00 - 259.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอสคลาสแมน TS4

  200 ลิตร 33 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7797
  ไม่ระบุ

  1,279.00 - 1,299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส คลาสแมน (TS3)

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7953
  ไม่ระบุ

  69.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส เทอราฮัม 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7957
  ไม่ระบุ

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส เทอราฮัม 25 กิโล

  70 ลิตร ประมาณ 25 กิโล
  รหัสสินค้า A6841
  ไม่ระบุ

  379.00 - 399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Van Egmond

  แบ่งขาย 300 กรัม
  รหัสสินค้า A8798
  ไม่ระบุ

  15.00 - 15.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Van Egmond

  เพาะกล้า 20 ลิตร
  รหัสสินค้า A8477
  ไม่ระบุ

  189.00 ฿ 139.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Van Egmond

  เพาะกล้า 50 ลิตร
  รหัสสินค้า A8478
  ไม่ระบุ

  259.00 - 289.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Van Egmond (Potgrond)

  แบ่งขาย 400 กรัม
  รหัสสินค้า A8792
  ไม่ระบุ

  19.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Van Egmond (Potgrond)

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8793
  ไม่ระบุ

  40.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Van Egmond ออแกนิค 300g

  แบ่งขาย 300 กรัม
  รหัสสินค้า A8816
  ผลิต

  19.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Van Egmond ออแกนิค 1kg

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8817
  ผลิต

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Van Egmond

  ใช้ปลูก ขนาด 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A7456
  ไม่ระบุ

  44.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Van Egmond

  ออแกนิค 40 ลิตร
  รหัสสินค้า A8476
  ไม่ระบุ

  299.00 - 329.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Van Egmond

  ปลูกกล้วยไม้ 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A8358
  ไม่ระบุ

  129.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส REKYVA 400g

  แบ่งขาย 400 กรัม
  รหัสสินค้า A8794
  ไม่ระบุ

  19.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส REKYVA 1kg

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8795
  ไม่ระบุ

  29.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส REKYVA 3kg

  แบ่งขาย 3 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8894
  ผลิต

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส REKYVA 5kg

  แบ่งขาย 5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8895
  ไม่ระบุ

  119.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Rekava

  70 ลิตร
  รหัสสินค้า A8546
  ไม่ระบุ

  429.00 - 469.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส SOLVIKA 400g

  แบ่งขาย 400 กรัม
  รหัสสินค้า A8796
  หมดอายุ /543

  29.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส SOLVIKA 1kg

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8797
  ไม่ระบุ

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส SOLVIKA 5kg

  แบ่งขาย 5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8897
  ผลิต

  129.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส SOLVIKA 3kg

  แบ่งขาย 3 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8896
  ผลิต 2021-00-01

  79.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส SOLVIKA

  70 ลิตร
  รหัสสินค้า A7199
  ไม่ระบุ

  369.00 - 389.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  COCO PEAT 200g

  แบ่งขาย 200 กรัม
  รหัสสินค้า A8818
  ไม่ระบุ

  10.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  COCO PEAT 400g

  แบ่งขาย 400 กรัม
  รหัสสินค้า A8819
  ไม่ระบุ

  13.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  COCO PEAT 800g

  แบ่งขาย 800 กรัม
  รหัสสินค้า A8820
  ไม่ระบุ

  23.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  COCO PEAT 1kg

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8821
  ไม่ระบุ

  25.00 - 32.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  COCO PEAT 2kg

  แบ่งขาย 2 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8893
  ไม่ระบุ

  45.00 - 55.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  COCO PEAT 5kg

  แบ่งขาย 5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8827

  119.00 - 139.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โคโค่พีท 80 ลิตร

  น้ำหนักประมาณ 16 กิโล
  รหัสสินค้า A5389
  ไม่ระบุ

  299.00 - 359.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โคโค่พีท 5ลิตร ยกกระสอบ

  ยกกระสอบ (16 ถุง)
  รหัสสินค้า A8326
  ไม่ระบุ

  619.00 - 659.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 2-4 mm

  Perlite ขนาด 200 กรัม
  รหัสสินค้า A8496
  ไม่ระบุ

  24.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 2-4 mm

  Perlite ขนาด 500 กรัม
  รหัสสินค้า A8157
  ไม่ระบุ

  49.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก