LINE it!
 @allkaset

 • คลิปวีดีโอ

  รีวิวรหัส A6500 โดย ดินหมักใบก้ามปู
  แทนนินในขุยมะพร้าว และโคโค่พีท
  กาบมะพร้าว VS แทนนิน
  เปลี่ยนดินแข็งให้ร่วน แบบไม่ใช้แรง
  วิธีปรับค่า ph ในดิน
  ตุ้มตอนกิ่งคืออะไร ตุ้มตอนกิ่งก็คือตุ้มที่ใช้ในการทำให้กิ่งของต้นไม้เกิดราก
  พีทมอส โคโค่พีท ดินปลูก เพาะด้วยอะไรดีกว่ากัน
  วัสดุปลูกอินทรีย์
  6 วัสดุปลูกกระท่อม ตัวไหนโตไวสุด
  หินภูเขาไฟ พัมมิส รีวิวทั้ง 6 ไซส์
  เพอร์ไลท์คืออะไร
  วัสดุปลูกต้นไม้แทนดิน โคโค่พีท

  วัสดุปลูก( 105 รายการ )

  พีทมอส อัดก้อน เจียไต๋

  กล่องบรรจุ 1 ก้อน
  รหัสสินค้า A3780
  ไม่ระบุ

  20.00 - 25.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส อัดก้อน เจียไต๋

  ยกกล่อง (24 ก้อน)
  รหัสสินค้า A3781
  ไม่ระบุ

  399.00 - 469.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส เจียไต๋

  ขนาด 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A3817
  ไม่ระบุ

  47.00 - 50.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส เจียไต๋ ยกกระสอบ

  ยกกระสอบ 5 ลิตร 15 ถุง
  รหัสสินค้า A6596
  ไม่ระบุ

  659.00 - 679.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส เจียไต๋ 20 ลิตร

  น้ำหนักประมาณ 5 กิโล
  รหัสสินค้า A3925
  ไม่ระบุ

  155.00 - 169.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส เจียไต๋ 20 ลิตร

  20 ลิตร ยกกระสอบ 5 ถุง
  รหัสสินค้า A4918
  ไม่ระบุ

  689.00 - 799.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สแฟกนั่มมอส

  ขนาด 120 กรัม
  รหัสสินค้า A8743
  ไม่ระบุ

  69.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สแฟกนั่มมอส

  120 กรัม * 10 ถุง
  รหัสสินค้า A8760
  ผลิต

  559.00 - 599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (ส้ม) 400 g

  แบ่งขาย 400 กรัม
  รหัสสินค้า A8541
  ไม่ระบุ

  12.00 - 15.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (ส้ม) 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8161
  ไม่ระบุ

  30.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (ส้ม) 5 กิโล

  แบ่งขาย 5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8542
  ไม่ระบุ

  129.00 - 159.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (ส้ม) 8 กิโล

  แบ่งขาย 8 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8543
  ไม่ระบุ

  199.00 - 229.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (ส้ม) 80 L

  ขนาด 80 ลิตร
  รหัสสินค้า A8142
  ไม่ระบุ

  419.00 - 459.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (ส้ม) 300 L

  ขนาด 300 ลิตร
  รหัสสินค้า A5448
  ไม่ระบุ

  1,299.00 - 1,499.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส PindStrup 500 g

  แบ่งขาย 500 กรัม
  รหัสสินค้า A8539
  ไม่ระบุ

  19.00 - 25.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส PindStrup 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโล
  รหัสสินค้า A7959
  ไม่ระบุ

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส PindStrup 6 กิโล

  แบ่งขาย 6 กิโล
  รหัสสินค้า A8540
  ไม่ระบุ

  199.00 - 259.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส PindStrup 80 L

  ขนาด 80 ลิตร
  รหัสสินค้า A7008
  ไม่ระบุ

  379.00 - 399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส PotGround H

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7961
  ไม่ระบุ

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส PotGround H

  70 ลิตร ประมาณ 25 กิโล
  รหัสสินค้า A5173
  ไม่ระบุ

  379.00 - 399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2 200 กรัม

  แบ่งขาย 200 กรัม
  รหัสสินค้า A8555
  ไม่ระบุ

  19.00 - 25.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2 500 กรัม

  แบ่งขาย 500 กรัม
  รหัสสินค้า A8556
  ไม่ระบุ

  29.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7954
  ไม่ระบุ

  49.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2 3 กิโล

  แบ่งขาย 3 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8557
  ไม่ระบุ

  99.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2 5 กิโล

  แบ่งขาย 5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8558
  ไม่ระบุ

  179.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS4 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7855
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS4 2 กิโล

  แบ่งขาย 2 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8537
  ไม่ระบุ

  119.00 - 159.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS4 3 กิโล

  ขนาด 3 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8538
  ไม่ระบุ

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอสคลาสแมน TS4

  200 ลิตร 33 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7797
  ไม่ระบุ

  929.00 - 999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส K-Select Aquasav

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7955
  ไม่ระบุ

  40.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS3 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7953
  ไม่ระบุ

  40.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส เทอราฮัม 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7957
  ไม่ระบุ

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Kekkila 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8162
  ไม่ระบุ

  30.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Van Egmond

  เพาะกล้า 20 ลิตร
  รหัสสินค้า A8477
  ไม่ระบุ

  159.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Van Egmond

  เพาะกล้า 50 ลิตร
  รหัสสินค้า A8478
  ไม่ระบุ

  259.00 - 289.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Van Egmond

  ใช้ปลูก ขนาด 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A7456
  ไม่ระบุ

  44.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Van Egmond

  ใช้ปลูก ขนาด 20 ลิตร
  รหัสสินค้า A7455
  ไม่ระบุ

  139.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Van Egmond

  ออแกนิค 40 ลิตร
  รหัสสินค้า A8476
  ไม่ระบุ

  299.00 - 329.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Van Egmond

  ปลูกกล้วยไม้ 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A8358
  ไม่ระบุ

  129.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส นกเงือก L4

  Tray Substrate 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A1444
  ไม่ระบุ

  50.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Rekava

  70 ลิตร
  รหัสสินค้า A8546
  ไม่ระบุ

  429.00 - 469.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส SOLVIKA

  70 ลิตร
  รหัสสินค้า A7199
  ไม่ระบุ

  349.00 - 389.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โคโค่พีท 35 ลิตร

  น้ำหนักประมาณ 7.4 กิโล
  รหัสสินค้า A5388
  ไม่ระบุ

  149.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โคโค่พีท 80 ลิตร

  น้ำหนักประมาณ 16 กิโล
  รหัสสินค้า A5389
  ไม่ระบุ

  299.00 - 359.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โคโค่พีท พลัส 5 ลิตร

  น้ำหนักประมาณ 1.2 กิโล
  รหัสสินค้า A8327
  ไม่ระบุ

  42.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โคโค่พีท 5ลิตร ยกกระสอบ

  ยกกระสอบ (16 ถุง)
  รหัสสินค้า A8326
  ไม่ระบุ

  619.00 - 659.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ (Perlite)

  2-4 mm หนัก 200 กรัม
  รหัสสินค้า A8496
  ไม่ระบุ

  24.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ (Perlite)

  2-4 mm หนัก 500 กรัม
  รหัสสินค้า A8157
  ไม่ระบุ

  49.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ (Perlite)

  2-4 mm หนัก 800 กรัม
  รหัสสินค้า A8497
  ไม่ระบุ

  69.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 2-4 mm

  2-4 mm หนัก 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8524
  ไม่ระบุ

  79.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 2-4 mm

  2-4 mm หนัก 1.8 กิโล
  รหัสสินค้า A8523
  ไม่ระบุ

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ (Perlite)

  2-4 mm หนัก 11 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8363
  ไม่ระบุ

  489.00 - 519.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ (Perlite)

  2-4 mm 60 ลิตร
  รหัสสินค้า A8594
  ไม่ระบุ

  419.00 - 439.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ (Perlite)

  3-6 mm 60 ลิตร
  รหัสสินค้า A8510
  ไม่ระบุ

  419.00 - 439.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ (Perlite)

  4-8 mm หนัก 200 กรัม
  รหัสสินค้า A8498
  ไม่ระบุ

  26.00 - 32.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ (Perlite)

  4-8 mm หนัก 500 กรัม
  รหัสสินค้า A8500
  ไม่ระบุ

  55.00 - 65.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ (Perlite)

  4-8 mm หนัก 800 กรัม
  รหัสสินค้า A8501
  ไม่ระบุ

  79.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ (Perlite)

  4-8 mm หนัก 2 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8529
  ไม่ระบุ

  129.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ (Perlite)

  4-8 mm 60 ลิตร
  รหัสสินค้า A8593
  ไม่ระบุ

  419.00 - 439.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ (Perlite)

  4-8 mm หนัก 11 กิโล
  รหัสสินค้า A8545
  ไม่ระบุ

  629.00 - 699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ (Perlite)

  ยกกระสอบ (450g.X10ถุง)
  รหัสสินค้า A5343
  ไม่ระบุ

  559.00 - 650.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ (Perlite)

  4-8 mm หนัก 450 กรัม
  รหัสสินค้า A8348
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ (Perlite)

  ยกกระสอบ (450g.X10ถุง)
  รหัสสินค้า A8349
  ไม่ระบุ

  559.00 - 650.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm

  ขนาด 500 กรัม
  รหัสสินค้า A8530
  ผลิต 0000-00-00

  33.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm

  Vermiculite 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8531
  ไม่ระบุ

  69.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm

  Vermiculite 2 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8532
  ไม่ระบุ

  139.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm

  Vermiculie 3 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8533
  ไม่ระบุ

  199.00 - 219.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm

  Vermiculite 100 ลิตร
  รหัสสินค้า A8365
  ไม่ระบุ

  619.00 - 649.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก