LINE it!
 @allkaset

 • คลิปวีดีโอ

  แมลงศัตรูพืช VS แมลงศัตรูธรรมชาติ

  ยาฆ่าหนอน( 41 รายการ )

  เซฟวิน 85 ขนาด 500 กรัม

  คาร์บาริล (carbaryl)
  รหัสสินค้า A154
  ไม่ระบุ

  339.00 - 389.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โปรวาโด10กรัม(10X10g.)

  อิมิดาโคลพริด
  รหัสสินค้า A4470
  ไม่ระบุ

  559.00 - 649.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โปรวาโด 2 กรัม ยกลัง

  อิมิดาโคลพริด
  รหัสสินค้า A4626
  ไม่ระบุ

  12,599.00 - 12,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เอ็กซอล แบบซอง 15 ml

  สไปนีโทแรม 12%W/V SC
  รหัสสินค้า A185
  ไม่ระบุ

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เอ็กซอล

  สไปนีโทแรม
  รหัสสินค้า A2939
  ไม่ระบุ

  1,229.00 - 1,249.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เอ็กซอล

  สไปนีโทแรม
  รหัสสินค้า A3889
  ไม่ระบุ

  4,659.00 - 4,799.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เอ็กซอล

  สไปนีโทแรม
  รหัสสินค้า A4028
  ไม่ระบุ

  29,099.00 - 29,259.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เอ็กซอล แบบซอง ยกลัง

  4 X 50 X 15ml.
  รหัสสินค้า A4395
  ไม่ระบุ

  18,399.00 - 18,599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พอสซ์

  คาร์โบซัลแฟน
  รหัสสินค้า A381
  ไม่ระบุ

  399.00 - 429.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พอสซ์ ขนาด 100 ml

  คาร์โบซัลแฟน
  รหัสสินค้า A4057
  ไม่ระบุ

  2,499.00 - 2,649.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พอสซ์ ยกลัง (12X1L)

  คาร์โบซัลแฟน
  รหัสสินค้า A6433
  ไม่ระบุ

  4,599.00 - 4,729.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เอสเค เอ็นสเปรย์ 99

  ปิโตรเลียมออยท์
  รหัสสินค้า A3095
  ไม่ระบุ

  635.00 - 645.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โปรวาโด2กรัม (25X2กรัม)

  อิมิดาโคลพริด
  รหัสสินค้า A4397
  ไม่ระบุ

  339.00 - 359.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โปรวาโด 100 กรัม ยกลัง

  อิมิดาโคลพริด
  รหัสสินค้า A4625
  ไม่ระบุ

  10,899.00 - 11,299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เซฟวิน 85 ขนาด 500 กรัม

  คาร์บาริล (carbaryl)
  รหัสสินค้า A3969
  ไม่ระบุ

  5,199.00 - 5,299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เซฟวิน 85 ขนาด 1 กิโล

  คาร์บาริล (carbaryl)
  รหัสสินค้า A4023
  ไม่ระบุ

  599.00 - 659.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เซฟวิน 85 (100 กรัม)

  คาร์บาริล
  รหัสสินค้า A4143
  ไม่ระบุ

  82.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เซฟวิน 85 ขนาด 1 กิโล

  คาร์บาริล (carbaryl)
  รหัสสินค้า A5026
  ไม่ระบุ

  6,939.00 - 7,039.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เดซิส

  เดลทาเมทริน
  รหัสสินค้า A484
  ไม่ระบุ

  89.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เดซิส

  100 ซีซี X 50 ขวด
  รหัสสินค้า A4297
  ไม่ระบุ

  3,999.00 - 4,299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เอฟโฟเรีย

  แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน
  รหัสสินค้า A235
  ไม่ระบุ

  509.00 - 519.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เอฟโฟเรีย ยกลัง

  ยกลัง 50ml x 24 ขวด
  รหัสสินค้า A5075
  ไม่ระบุ

  11,799.00 - 11,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แจคเก็ต

  อะบาเม็กติน
  รหัสสินค้า A2601
  ไม่ระบุ

  429.00 - 449.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แจคเก็ต 1 ลิตร ยกลัง

  อะบาเม็กติน
  รหัสสินค้า A4019
  ไม่ระบุ

  4,839.00 - 4,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โปรวาโด 2 กรัม

  อิมิดาโคลพริด
  รหัสสินค้า A140
  ไม่ระบุ

  17.00 - 25.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โปรวาโด 10 กรัม

  อิมิดาโคลพริด
  รหัสสินค้า A141
  ไม่ระบุ

  49.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โปรวาโด

  อิมิดาโคลพริด
  รหัสสินค้า A2586
  ไม่ระบุ

  1,999.00 - 1,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เอสเค เอ็นสเปรย์ 99

  ปิโตรเลียมออยท์
  รหัสสินค้า A4133
  ไม่ระบุ

  1,629.00 - 1,779.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดูปองท์ พรีวาธอน

  คลอแรนทรานิลิโพรล
  รหัสสินค้า A101
  ไม่ระบุ

  699.00 - 779.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดูปองท์ พรีวาธอน

  คลอแรนทรานิลิโพรล
  รหัสสินค้า A4267
  ไม่ระบุ

  1,239.00 - 1,379.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดูปองท์ พรีวาธอน

  คลอแรนทรานิลิโพรล
  รหัสสินค้า A5447
  ไม่ระบุ

  14,999.00 - 15,299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอริมาร์ค

  ไซแอนทรานิลิโพรล
  รหัสสินค้า A3888
  ไม่ระบุ

  679.00 - 699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดจิ๊ปโซฟิล่า

  ขนาด 1 ซอง 1 กรัม
  รหัสสินค้า A307
  หมดอายุ 4/68

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สตาร์เกิล

  ไดโนทีฟูแรน
  รหัสสินค้า A99
  ไม่ระบุ

  41.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สตาร์เกิล จี

  ไดโนทีฟูแรน
  รหัสสินค้า A187
  ไม่ระบุ

  29.00 - 35.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สตาร์เกิล จี 1 กิโลกรัม

  ไดโนทีฟูแรน
  รหัสสินค้า A4039
  หมดอายุ /543

  3,489.00 - 3,599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สตาร์เกิล จี

  ไดโนทีฟูแรน
  รหัสสินค้า A4052
  ไม่ระบุ

  65.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สตาร์เกิล ยกลัง

  15 กรัม X 200 ซอง
  รหัสสินค้า A4641
  ไม่ระบุ

  6,499.00 - 6,799.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คาราเต้ วิท ซีออน

  แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน
  รหัสสินค้า A6438
  ไม่ระบุ

  399.00 - 499.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แบคโทสปิน-เอฟ-ซี

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A114
  ไม่ระบุ

  349.00 - 359.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แบคโทสปิน-เอฟ-ซี

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A4025
  ไม่ระบุ

  3,899.00 - 3,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก