LINE it!
 @allkaset

 • พีทมอส nordagri

  มี 2 ชนิด

  1.พีทมอส Nord-Agri 70L (สำหรับเพาะกล้า)

  พีทมอส Nord-Agri (ลัตเวีย) 70L คุณภาพสูงจากธรรมชาติ สำหรับทดแทนดินเพาะกล้า ที่สามารถอุ้มน้ำ แต่มีความโปร่งที่ทำให้พืชได้อากาศทั่วถึง ไม่เป็นกรดหรือด่างเกินไป มีธาตุอาหารเพียงพอที่พืชจะใช้ประโยชน์ได้นานพอสมควร รักษาระดับความชื้นให้กับกล้าเพาะ รวมถึงไม้กระถางปลูกประดับต่างๆได้ดี ด้วยเส้นใยที่มีความโปร่งแต่อุ้มน้ำ จึงทำให้รากพืชได้รับอากาศเพียงพอ มีความแข็งแรงกว่าการเพาะด้วยวัสดุอื่น

  คุณสมบัติ
  -พีชมอส บรรจุ 70 ลิตร
  -ไวท์พีท (White peat) 70% {H1-H3} เป็นพีทมอสที่อยู่ชั้นบน ผ่านการย่อยสลายยังไม่นาน เนื้อหยาบ--เนื่องจากมีโครงสร้างเส้นใยอยู่
  -แบล็คพีท (Black peat) 30% {H5-H7} เป็นพีทมอสที่อยู่ชั้นล่าง อุ้มน้ำดี เนื้อละเอียดมาก มีความโปร่งน้อยเนื่องจากผ่านการย่อยสลายมานาน
  -เป็นวัสดุปลูกพืชที่สะอาดไม่มี แมลง เชื้อโรค และแบคทีเรียที่เป็นอันทรายต่อการงอกของเมล็ด และต้นอ่อน
  มีค่า PH เป็นกลาง(5.5-6.5)
  -ค่าการนำไฟฟ้า (EC)=350-550µS/cm
  -เนื้อดิน ร่วน โปร่ง น้ำหนักเบา เก็บความชื้นได้ดี
  -ช่วยให้รากแก้วแข็งแรง รากแขนงกระจายได้ดี

  วิธีใช้งาน
  -ใช้เพาะปลูกกล้า
  -ใช้ผสมดิน
  -ใช้ผสมปุ๋ย
  -ใช้หว่านรองพื้นก่อนปลูก รอบทรงพุ่ม ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชสวน และพืชทุกชนิด
  คำแนะนำ
  -เหมาะสำหรับกล้าอายุไม่เกิน 21 วัน ที่ต้องการความ ชื้นสูงมาก
  -ข้อควรระวัง
  -ควรใช้ให้ถูกประเภทการใช้งาน

  2.พีทมอส Nord-Agri 250 L (สำหรับปลูก)

  คือการนำเอาพีทมอสมาทำการปรับปรุงให้เหมาะกับการนำไปใช้ปลูกพืช ซึ่งส่วนประกอบหลักมักจะเป็น White Peat เนื่องจากมีความโปร่งและการระบายน้ำที่เหมาะสมกับการปลูกพืชโดยทั่วไป (หรือวัสดุปลูกฯบางสูตรอาจมีการผสม Brown-Black Peat ลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณลักษณะการเก็บรักษาความชื้น)

  วัสดุปลูกคุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยมจากประเทศลัตเวีย NA POT COARSE เหมาะสำหรับการปลูก
  โครงสร้าง : เนื้อละเอียด 0-45 mm
  ส่วนประกอบ . White peat 50%, Black peat 50%

   

   


  พีทมอสnordagri( 0 รายการ )