LINE it!
 @allkaset

 • คลิปวีดีโอ

  พีทมอสคลาสแมน พืชสมุนไพร 45,000 บาท

  พีทมอสถุงแบ่งขาย( 26 รายการ )

  PINDSTRUP (ส้ม) 400 g

  แบ่งขาย 400 กรัม
  รหัสสินค้า A8541
  ไม่ระบุ

  12.00 - 15.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (ส้ม) 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8161
  ไม่ระบุ

  30.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (ส้ม) 5 กิโล

  แบ่งขาย 5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8542
  ไม่ระบุ

  129.00 - 159.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (ส้ม) 8 กิโล

  แบ่งขาย 8 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8543
  ไม่ระบุ

  199.00 - 229.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส PindStrup 500 g

  แบ่งขาย 500 กรัม
  รหัสสินค้า A8539
  ไม่ระบุ

  19.00 - 25.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส PindStrup 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโล
  รหัสสินค้า A7959
  ไม่ระบุ

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส PindStrup 6 กิโล

  แบ่งขาย 6 กิโล
  รหัสสินค้า A8540
  ไม่ระบุ

  199.00 - 259.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2 200 กรัม

  แบ่งขาย 200 กรัม
  รหัสสินค้า A8555
  ไม่ระบุ

  19.00 - 25.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2 500 กรัม

  แบ่งขาย 500 กรัม
  รหัสสินค้า A8556
  ไม่ระบุ

  29.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7954
  ไม่ระบุ

  49.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2 3 กิโล

  แบ่งขาย 3 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8557
  ไม่ระบุ

  99.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2 5 กิโล

  แบ่งขาย 5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8558
  ไม่ระบุ

  179.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS4 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7855
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS4 2 กิโล

  แบ่งขาย 2 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8537
  ไม่ระบุ

  119.00 - 159.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS4 3 กิโล

  ขนาด 3 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8538
  ไม่ระบุ

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส PotGround H

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7961
  ไม่ระบุ

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS3 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7953
  ไม่ระบุ

  40.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส K-Select Aquasav

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7955
  ไม่ระบุ

  40.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส เทอราฮัม 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7957
  ไม่ระบุ

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Kekkila 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8162
  ไม่ระบุ

  30.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส เจียไต๋

  ขนาด 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A3817
  ไม่ระบุ

  47.00 - 50.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สแฟกนั่มมอส

  ขนาด 120 กรัม
  รหัสสินค้า A8743
  ไม่ระบุ

  69.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส นกเงือก L4

  Tray Substrate 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A1444
  ไม่ระบุ

  50.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Van Egmond

  ใช้ปลูก ขนาด 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A7456
  ไม่ระบุ

  44.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Van Egmond

  ปลูกกล้วยไม้ 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A8358
  ไม่ระบุ

  129.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส อัดก้อน เจียไต๋

  กล่องบรรจุ 1 ก้อน
  รหัสสินค้า A3780
  ไม่ระบุ

  20.00 - 25.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก