LINE it!
 @allkaset

 • คลิปวีดีโอ

  พีทมอสคลาสแมน พืชสมุนไพร 45,000 บาท
  พีทมอส VS ดินถุง แตกต่างกันอย่างไร
  ปลูกมะละกอ บนดาดฟ้า ด้วยพีทมอส VS ดินถุง

  พีทมอสถุงแบ่งขาย( 40 รายการ )

  พีทมอส K-Select

  แบ่งขาย 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A8554
  ไม่ระบุ

  37.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (ส้ม) 400 g

  แบ่งขาย 400 กรัม
  รหัสสินค้า A8541
  ไม่ระบุ

  12.00 - 15.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (ส้ม) 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8161
  ไม่ระบุ

  30.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (ส้ม) 5 กิโล

  แบ่งขาย 5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8542
  ไม่ระบุ

  129.00 - 159.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (ส้ม) 8 กิโล

  แบ่งขาย 8 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8543

  199.00 - 229.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (แดง)

  แบ่งขาย 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A8813
  ไม่ระบุ

  17.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (แดง)

  แบ่งขาย 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A8815
  ไม่ระบุ

  37.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (เเดง)

  แบ่งขาย 12 ลิตร
  รหัสสินค้า A8814
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (แดง)

  แบ่งขาย 19 ลิตร
  รหัสสินค้า A8898
  ไม่ระบุ

  119.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (แดง)

  แบ่งขาย 27 ลิตร
  รหัสสินค้า A8899
  ไม่ระบุ

  169.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (เเดง)

  เเบ่งขาย 8 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A9127
  ไม่ระบุ

  385.00 - 395.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส PindStrup 500 g

  แบ่งขาย 500 กรัม
  รหัสสินค้า A8539
  ไม่ระบุ

  19.00 - 25.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส PindStrup 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโล
  รหัสสินค้า A7959
  ไม่ระบุ

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2

  แบ่งขาย 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A8556
  ไม่ระบุ

  37.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2

  แบ่งขาย 12 ลิตร
  รหัสสินค้า A7954
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2

  แบ่งขาย 19 ลิตร
  รหัสสินค้า A8557
  ไม่ระบุ

  119.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS2 27 ลิตร

  แบ่งขาย 27 ลิตร
  รหัสสินค้า A8558
  ไม่ระบุ

  169.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS4

  แบ่งขาย 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7855
  ไม่ระบุ

  17.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS4

  แบ่งขาย 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A8537
  ไม่ระบุ

  37.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คลาสแมน TS4

  ขนาด 12 ลิตร
  รหัสสินค้า A8538
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส PotGround H

  แบ่งขาย 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A7961
  ไม่ระบุ

  37.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส คลาสแมน (TS3)

  แบ่งขาย 12 ลิตร
  รหัสสินค้า A7953
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส เทอราฮัม 1 กิโล

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7957
  ไม่ระบุ

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส คลาสแมน เทอราฮัม

  เเบ่งขาย 3 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A9049
  ไม่ระบุ

  142.00 - 147.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส คลาสแมน เทอราฮัม

  เเบ่งขาย 5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A9048
  ไม่ระบุ

  240.00 - 250.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส คลาสแมน เทอราฮัม

  เเบ่งขาย 10 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A9047
  ไม่ระบุ

  490.00 - 500.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส REKYVA 400g

  แบ่งขาย 400 กรัม
  รหัสสินค้า A8794
  ไม่ระบุ

  19.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส REKYVA 1kg

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8795
  ไม่ระบุ

  29.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส SOLVIKA 400g

  แบ่งขาย 400 กรัม
  รหัสสินค้า A8796
  หมดอายุ /543

  29.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส SOLVIKA 1kg

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8797
  ไม่ระบุ

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Van Egmond

  แบ่งขาย 300 กรัม
  รหัสสินค้า A8798
  ไม่ระบุ

  15.00 - 15.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Van Egmond ออแกนิค 300g

  แบ่งขาย 300 กรัม
  รหัสสินค้า A8816
  ผลิต

  19.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Van Egmond ออแกนิค 1kg

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8817
  ผลิต

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Van Egmond (Potgrond)

  แบ่งขาย 400 กรัม
  รหัสสินค้า A8792
  ไม่ระบุ

  19.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  Van Egmond (Potgrond)

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8793
  ไม่ระบุ

  40.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส เจียไต๋

  ขนาด 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A3817
  ไม่ระบุ

  59.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สแฟกนั่มมอส

  ขนาด 120 กรัม
  รหัสสินค้า A8743
  ไม่ระบุ

  69.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Van Egmond

  ใช้ปลูก ขนาด 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A7456
  ไม่ระบุ

  44.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Van Egmond

  ปลูกกล้วยไม้ 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A8358
  ไม่ระบุ

  129.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส อัดก้อน เจียไต๋

  กล่องบรรจุ 1 ก้อน
  รหัสสินค้า A3780
  ไม่ระบุ

  20.00 - 25.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก