LINE it!
 @allkaset

 • คลิปวีดีโอ

  พีทมอสคลาสแมน พืชสมุนไพร 45,000 บาท

  พีทมอสกระสอบ( 20 รายการ )

  พีทมอส PotGround H

  70 ลิตร ประมาณ 25 กิโล
  รหัสสินค้า A5173
  ไม่ระบุ

  379.00 - 399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอสคลาสแมน TS4

  200 ลิตร 33 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7797
  ไม่ระบุ

  929.00 - 999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (ส้ม) 80 L

  ขนาด 80 ลิตร
  รหัสสินค้า A8142
  ไม่ระบุ

  419.00 - 459.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  PINDSTRUP (ส้ม) 300 L

  ขนาด 300 ลิตร
  รหัสสินค้า A5448
  ไม่ระบุ

  1,299.00 - 1,499.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส PindStrup 80 L

  ขนาด 80 ลิตร
  รหัสสินค้า A7008
  ไม่ระบุ

  379.00 - 399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส อัดก้อน เจียไต๋

  ยกกล่อง (24 ก้อน)
  รหัสสินค้า A3781
  ไม่ระบุ

  399.00 - 469.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส เจียไต๋ 20 ลิตร

  น้ำหนักประมาณ 5 กิโล
  รหัสสินค้า A3925
  ไม่ระบุ

  155.00 - 169.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส เจียไต๋ ยกกระสอบ

  ยกกระสอบ 5 ลิตร 15 ถุง
  รหัสสินค้า A6596
  ไม่ระบุ

  659.00 - 679.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส เจียไต๋ 20 ลิตร

  20 ลิตร ยกกระสอบ 5 ถุง
  รหัสสินค้า A4918
  ไม่ระบุ

  689.00 - 799.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สแฟกนั่มมอส

  120 กรัม * 10 ถุง
  รหัสสินค้า A8760
  ผลิต

  559.00 - 599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ซอยส์พลัส (ยกกระสอบ)

  เจียไต๋ ขนาด 1 กิโล
  รหัสสินค้า A7820
  ไม่ระบุ

  359.00 - 419.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โคโค่พีท 5ลิตร ยกกระสอบ

  ยกกระสอบ (16 ถุง)
  รหัสสินค้า A8326
  ไม่ระบุ

  619.00 - 659.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โคโค่พีท 35 ลิตร

  น้ำหนักประมาณ 7.4 กิโล
  รหัสสินค้า A5388
  ไม่ระบุ

  149.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โคโค่พีท 80 ลิตร

  น้ำหนักประมาณ 16 กิโล
  รหัสสินค้า A5389
  ไม่ระบุ

  299.00 - 359.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Van Egmond

  ใช้ปลูก ขนาด 20 ลิตร
  รหัสสินค้า A7455
  ไม่ระบุ

  139.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Van Egmond

  เพาะกล้า 20 ลิตร
  รหัสสินค้า A8477
  ไม่ระบุ

  159.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Van Egmond

  ออแกนิค 40 ลิตร
  รหัสสินค้า A8476
  ไม่ระบุ

  299.00 - 329.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Van Egmond

  เพาะกล้า 50 ลิตร
  รหัสสินค้า A8478
  ไม่ระบุ

  259.00 - 289.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส SOLVIKA

  70 ลิตร
  รหัสสินค้า A7199
  ไม่ระบุ

  349.00 - 389.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Rekava

  70 ลิตร
  รหัสสินค้า A8546
  ไม่ระบุ

  429.00 - 469.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก