LINE it!
 @allkaset

 • ปุ๋ยเขียว (ปุ๋ยฮมัคส์ TPI)

  ปุ๋ยเขียวคืออะไร เป็นปุ๋ยอินทรีย์เข้มข้นได้จากการย่อยสลายวัสดุที่เป็นอินทรียวัตถุ โดยกรรมวิธีที่ทันสมัยซึ่งประกอบด้วยสารฮิวมิค ช่วยให้ดินร่วนซุย มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ทั้งธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ธาตุอาหารรอง เช่น แคลเซียม, แมกนีเซียมและกำมะถัน ธาตุอาหารเสริม เช่น เหล็ก, แมงกานีส, ทองแดง, โบรอน, โมลิบดินัม, สังกะสี, คลอไรด์ เป็นต้น 

  ประโยชน์

  • ปรับสมดุลของดิน ช่วยฟื้นฟูให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี มีสภาพเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช
  • ช่วยสร้างความสมดุลของจุลินทรีย์ในดิน และเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
  • เพิ่มธาตุอาหารพืชในดิน มีสารช่วยจับแร่ธาตุต่างๆ แล้วปลดปล่อยให้เป็นธาตุอาหารของพืช
  • ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมี
  • ราคาถูก ช่วยประหยัดและลดต้นทุน
  • ไม่มีสารตกค้างในดิน เนื่องจากเป็นสารอินทรีย์

  ข้อควรระวัง

  • เก็บไว้ในที่ร่ม อุณหภูมิไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส
  • ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฮูมิคส์ ปรับปรุงคุณภาพดินทีพีไอ ตามอัตราส่วนที่แนะนำ
  • เก็บไว้ให้พ้นมือเด็ก
  • ห้ามรับประทาน

   

  ปุ๋ยเขียวมีกี่ชนิด

  1.สูตรทำใบ

  สูตรทำใบ เป็นปุ๋ยอินทรีย์เข้มข้นได้จากการย่อยสลายวัสดุที่เป็นอินทรียวัตถุ โดยกรรมวิธีที่ทันสมัยซึ่งประกอบด้วยสารฮิวมิค ช่วยให้ดินร่วนซุย มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ทั้งธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ธาตุอาหารรอง เช่น แคลเซียม, แมกนีเซียมและกำมะถัน ธาตุอาหารเสริม เช่น เหล็ก, แมงกานีส, ทองแดง, โบรอน, โมลิบดินัม, สังกะสี, คลอไรด์ เป็นต้น

  2.สูตรทำดอก

   

   

  สูตรเร่งดอกบำรุงผล ทีพีไอ กระปุก 1 ลิตร [TPI Humic for Organic Plantation - Enhance Sweetness] เป็นปุ๋ยอินทรีย์เข้มข้นได้จากการย่อยสลายวัสดุที่เป็นอินทรียวัตถุ ช่วยให้ดินร่วนซุย มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง - ช่วยสร้างความสมดุลของจุลินทรีย์ในดิน และเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์

  3.สูตรเพิ่มความหวาน

  สูตรบำรุงผลเพิ่มความหวาน ทีพีไอ กระปุก 1 ลิตร [TPI Humic for Organic Plantation - Enhance Sweetness] เป็นปุ๋ยอินทรีย์เข้มข้นได้จากการย่อยสลายวัสดุที่เป็นอินทรียวัตถุ ช่วยให้ดินร่วนซุย มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง - ช่วยสร้างความสมดุลของจุลินทรีย์ในดิน และเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์

  4.สูตร IFoam

   

  อัตราส่วนการใช้งาน รดราดลงดิน ทุก 15 วัน 

          ลำดับ        ปริมาณน้ำ      ปริมาณปุ๋ย
  1. 1 ลิตร 2cc
  2.              2 ลิตร 4cc
  3. 3 ลิตร 6cc
  4. 4 ลิตร 8cc
  5. 5 ลิตร 10cc
  6. 6 ลิตร  12cc
  7. 7 ลิตร 14cc
  8. 8 ลิตร 16cc
  9. 9 ลิตร 18cc
  10. 10 ลิตร 20cc
  11. 11 ลิตร 22cc
  12. 12 ลิตร 24cc
  13. 13 ลิตร 26cc
  14. 14 ลิตร 28cc
  15. 15 ลิตร 30cc
  16. 16 ลิตร 32cc
  17. 17 ลิตร 34cc
  18. 18 ลิตร 36cc
  19. 19 ลิตร 38cc
  20. 20 ลิตร 40cc

   

  อัตราส่วนการใช้งาน ฉีดพ่นทางใบ ทุก 7 วัน

  ลำดับ        ปริมาณน้ำ  ปริมาณปุ๋ย
  1. 1 ลิตร  1cc
  2.              2 ลิตร 2cc
  3. 3 ลิตร 3cc
  4. 4 ลิตร 4cc
  5. 5 ลิตร 5cc
  6. 6 ลิตร  6cc
  7. 7 ลิตร 7cc
  8. 8 ลิตร 8cc
  9. 9 ลิตร 9cc
  10. 10 ลิตร 10cc
  11. 11 ลิตร 11cc
  12. 12 ลิตร 12cc
  13. 13 ลิตร 13cc
  14. 14 ลิตร 14cc
  15. 15 ลิตร 15cc
  16. 16 ลิตร 16cc
  17. 17 ลิตร 17cc
  18. 18 ลิตร 18cc
  19. 19 ลิตร 19cc
  20. 20 ลิตร 20cc

   


  วีธีการใช้งาน

  • คลุกเคล้าปุ๋ยอินทรีย์ฮมัคส์ ปรับปรุงคุณภาพดิน ทีพีไอที่ผสมน้ำแล้วลงในดินระหว่างการไถเตรียมดิน
  • รองพื้นหลุมก่อนปลูกพืช หรือถ้าเป็นไม้ยืนต้นให้คลุกเคล้ากับดินรอบๆ ต้น

  คลิปวีดีโอ

  วิธีเลือกซื้อ ปุ๋ยเขียว ฮมัคส์ TPI
  ปุ๋ยเขียว วิธีใช้
  ปุ๋ยเขียวคืออะไร
  ปุ๋ยอินทรีย์ คืออะไร

  ปุ๋ยเขียว( 12 รายการ )

  ปุ๋ยอินทรีย์ ฮมัคส์

  ปุ๋ยเขียว TPI 50 cc
  รหัสสินค้า A10627
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์ ฮมัคส์

  ปุ๋ยเขียว TPI 50 cc
  รหัสสินค้า A10628
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์ ฮมัคส์

  ขนาด 100 cc
  รหัสสินค้า A10286
  ไม่ระบุ

  39.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยฮมัคส์ เร่งดอก

  ขนาด 100 cc
  รหัสสินค้า A10288
  ไม่ระบุ

  39.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยฮมัคส์ เร่งดอก

  ขนาด 500 CC
  รหัสสินค้า A10289
  ไม่ระบุ

  0.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์ ฮมัคส์

  ขนาด 500 cc
  รหัสสินค้า A10287
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์ ฮมัคส์

  ปุ๋ยเขียว TPI 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A1983
  ไม่ระบุ

  109.00 ฿ 95.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์ เร่งดอก

  ปุ๋ยเขียว TPI 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7709
  ไม่ระบุ

  95.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยฮมัคส์ เร่งดอก

  ปุ๋ยเขียว TPI แพ็ค 6ขวด
  รหัสสินค้า A6471
  ไม่ระบุ

  539.00 - 559.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์ ฮมัคส์

  ปุ๋ยเขียว TPI แพ็ค 6ขวด
  รหัสสินค้า A4960
  ไม่ระบุ

  539.00 - 559.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยฮมัคส์ เร่งดอก

  ปุ๋ยเขียว TPI 20 ลิตร
  รหัสสินค้า A9016
  ไม่ระบุ

  1,499.00 - 1,699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์ ฮมัคส์

  ปุ๋ยเขียว TPI 20 ลิตร
  รหัสสินค้า A9014
  ไม่ระบุ

  1,499.00 - 1,699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก