LINE it!
 @allkaset

 • ปุ๋ยอินทรีย์ คืออะไร

      ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ธาตุอาหารพืชที่ทำมาจากอินทรีย์วัตถุ จากการเน่าเปื่อยทับถมของซากพืชซากสัตว์ มูลสัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ

  คลิปวีดีโอ

  ปุ๋ยอินทรีย์ คืออะไร
  รีวิวปุ๋ยปลาหมักโครงการหลวง
  ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โครงการหลวง รีวิว
  ปุ๋ย ab เคมี VS ปุ๋ย ab อินทรีย์
  ปุ๋ยอินทรีย์โครงการหลวง คืออะไร ใช้ยังไง
  รีวิวปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด ตราซีพีหมอดิน

  ปุ๋ยอินทรีย์( 20 รายการ )

  ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

  โครงการหลวง 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7940
  หมดอายุ 2/66

  69.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 1Lx6

  ยกลัง
  รหัสสินค้า A8102
  หมดอายุ 2/66

  359.00 - 389.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยปลาหมัก โครงการหลวง

  ปุ๋ยอินทรีย์ 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7939
  ไม่ระบุ

  169.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยปลาหมัก โครงการหลวง

  ยกลัง 6 ขวด
  รหัสสินค้า A8722
  ผลิต

  929.00 - 999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มูลไส้เดือนดินอัดเม็ด

  โครงการหลวง 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7947
  ไม่ระบุ

  99.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์โครงการหลวง

  ขนาด 5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7941
  ไม่ระบุ

  79.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์โครงการหลวง

  กระสอบ 25 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8310
  ไม่ระบุ

  259.00 - 349.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์โครงการหลวง

  กระสอบ 40 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8311
  ไม่ระบุ

  499.00 - 599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สารละลายอินทรีย์ ABC

  โครงการหลวง 1 กิโล
  รหัสสินค้า A7944
  หมดอายุ 12/65

  299.00 - 389.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์หมอดิน

  1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A71
  ไม่ระบุ

  49.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยหมอดิน (ยกกระสอบ)

  1kg*12 (ยกกระสอบ)
  รหัสสินค้า A7474
  ไม่ระบุ

  499.00 - 539.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยโกรออแกนิค เร่งดอก

  1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7707
  ผลิต 2021-06-01

  95.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยโกรออแกนิค เร่งดอก

  ยกแพ็ค(6 ขวด)
  รหัสสินค้า A6272
  ผลิต 2021-06-01

  539.00 - 559.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยโกรออแกนิคเพิ่มหวาน

  1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7706
  ผลิต 2021-00-01

  95.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยโกรออแกนิคเพิ่มหวาน

  ยกแพ็ค(6 ขวด)
  รหัสสินค้า A6403
  ผลิต 2021-00-01

  539.00 - 559.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์ ฮมัคส์

  ทีพีไอ พีแอล 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A1983
  ผลิต

  95.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์ ฮมัคส์

  ยกแพ็ค(6 ขวด)
  รหัสสินค้า A4960
  ผลิต

  539.00 - 559.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยฮมัคส์ เร่งความหวาน

  1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7708
  ผลิต 2020-05-01

  95.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยฮมัคส์ เร่งดอก

  1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7709
  ผลิต 2021-05-01

  95.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยฮมัคส์ เร่งดอก

  ยกแพ็ค(6 ขวด)
  รหัสสินค้า A6471
  ผลิต 2021-05-01

  539.00 - 559.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก