LINE it!
 @allkaset

 • คลิปวีดีโอ

  hyponex ดีไหม
  ธาตุอาหารพืชคืออะไร
  น้ำยาเร่งราก B1 ของจริง VS ของปลอม

  ปุ๋ยน้ำ( 36 รายการ )

  ปุ๋ยน้ำ Hyponex ไม้ใบ

  450 ml
  รหัสสินค้า A8479
  ผลิต 2021-12-01

  379.00 - 429.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยน้ำ Hyponex ไม้ใบ

  ยกลัง 6 ขวด
  รหัสสินค้า A8721
  ผลิต

  2,129.00 - 2,199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  B-1 ทีเร็กซ์

  100 cc
  รหัสสินค้า A5656
  ไม่ระบุ

  22.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  B-1 ทีเร็กซ์ 100cc

  ยกลัง (100cc.X24)
  รหัสสินค้า A4982
  ไม่ระบุ

  489.00 - 519.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  B-1 ทีเร็กซ์ (1 ลิตร)

  1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7845
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฺB-1 ทีเร็กซ์ ยกลัง

  ยกลัง (1ลิตร x 20)
  รหัสสินค้า A7836
  ไม่ระบุ

  1,399.00 - 1,499.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  B-1 ทีเร็กซ์ (4 ลิตร)

  4 ลิตร
  รหัสสินค้า A7835
  ไม่ระบุ

  249.00 - 279.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  B-1 ทีเร็กซ์ 4 ลิตร

  ยกลัง (4ลิตรX6)
  รหัสสินค้า A7837
  ไม่ระบุ

  899.00 - 959.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ย AB โครงการหลวง

  ขนาด 1 ลิตร จำนวน 1 คู่
  รหัสสินค้า A7949
  ไม่ระบุ

  159.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ย AB โครงการหลวง

  1 ลิตร 1 คู่ 1 ลัง 6คู่
  รหัสสินค้า A8104
  ไม่ระบุ

  769.00 - 859.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สารละลายอินทรีย์ ABC

  โครงการหลวง 1 กิโล
  รหัสสินค้า A7944
  หมดอายุ 12/65

  299.00 - 389.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สารละลายอินทรีย์ชุดที่4

  A 70 ฺB 70 C 70
  รหัสสินค้า A8320
  ไม่ระบุ

  5,299.00 - 5,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

  โครงการหลวง 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7940
  หมดอายุ 2/66

  69.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 1Lx6

  ยกลัง
  รหัสสินค้า A8102
  หมดอายุ 2/66

  359.00 - 389.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยปลาหมัก โครงการหลวง

  ปุ๋ยอินทรีย์ 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7939
  ไม่ระบุ

  169.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยปลาหมัก โครงการหลวง

  ยกลัง 6 ขวด
  รหัสสินค้า A8722
  ผลิต

  929.00 - 999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยAB 500cc

  ธาตุอาหารรองอาหารเสริม
  รหัสสินค้า A4001
  ไม่ระบุ

  95.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ย AB จำนวน ยกลัง

  ขนาด 500 ml ทั้ง 2 ขวด
  รหัสสินค้า A4013
  ไม่ระบุ

  1,059.00 - 1,129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ย AB จำนวน 1 คู่

  ขนาด 1 ลิตร ทั้ง 2 ขวด
  รหัสสินค้า A4002
  ไม่ระบุ

  129.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ย AB 1 ลิตร ยกลัง

  1 ลังมี 10 คู่ 20 ขวด
  รหัสสินค้า A4014
  ไม่ระบุ

  1,199.00 - 1,249.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฮอบบี้แมกซ์

  ธาตุอาหารเสริม
  รหัสสินค้า A5095
  ไม่ระบุ

  59.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฮอบบี้แมกซ์

  ยกลัง(500MLx24)
  รหัสสินค้า A6367
  ไม่ระบุ

  1,299.00 - 1,339.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฮอบบี้แมกซ์

  HOBBY MAX
  รหัสสินค้า A5096
  ไม่ระบุ

  80.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  pH Down ปรับค่า pH

  1 ลิตร
  รหัสสินค้า A3646
  ไม่ระบุ

  95.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยโกรออแกนิค เร่งดอก

  1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7707
  ผลิต 2021-06-01

  95.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยโกรออแกนิคเพิ่มหวาน

  1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7706
  ผลิต 2021-00-01

  95.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยโกรออแกนิคเพิ่มหวาน

  ยกแพ็ค(6 ขวด)
  รหัสสินค้า A6403
  ผลิต 2021-00-01

  539.00 - 559.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยฮมัคส์ เร่งความหวาน

  1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7708
  ผลิต 2020-05-01

  95.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์ ฮมัคส์

  ยกแพ็ค(6 ขวด)
  รหัสสินค้า A4960
  ผลิต

  539.00 - 559.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยฮมัคส์ เร่งดอก

  ยกแพ็ค(6 ขวด)
  รหัสสินค้า A6471
  ผลิต 2021-05-01

  539.00 - 559.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟอสฟิทอล เอ็กซ์ตร้า

  สูตร 0-30-18
  รหัสสินค้า A119
  ไม่ระบุ

  289.00 - 349.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟอสฟิทอล เอ็กซ์ตร้า

  สูตร 0-30-18
  รหัสสินค้า A4032
  ไม่ระบุ

  3,259.00 - 3,399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แมมมอท ฟองดู

  ยกลัง 16 x 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A3968
  ผลิต --

  3,659.00 - 3,899.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โฟแมกซ์ แมกนีเซียม 300

  แมกนีเซียม (MgO) 31%
  รหัสสินค้า A2701
  ไม่ระบุ

  359.00 - 399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไพเรท๊อกซ่า

  แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน
  รหัสสินค้า A3379
  ผลิต

  339.00 - 399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โฟแมกซ์ สังกะสี 700


  รหัสสินค้า A3075
  ผลิต 2021-11-01

  359.00 - 379.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก