LINE it!
 @allkaset

 • ปลูกอะไรดี

   ปลูกอะไรมันต้องดูที่ราคาตลาด รวม 10 อันดับผักราคาดี ผักราคาแพง ปลูกแล้วดี ปลูกแล้วรวย หลายตัวปลูกง่ายได้เงินเร็ว

  1.พาสเล่ย์      ราคาเฉลี่ย 150-200 บาท/กิโลกรัม

  2.ร็อคเก็ต      ราคาเฉลี่ย 160-180บาท/กิโลกรัม

  3.ผักชีไทย     ราคาเฉลี่ย 30-300 บาท/กิโลกรัม

  4.กรีนคอส      ราคาเฉลี่ย 70-170 บาท/กิโลกรัม

  5.ผักสลัด       ราคาเฉลี่ย 60-120 บาท/กิโลกรัม

  6.หน่อไม้ฝรั่ง   ราคาเฉลี่ย 70-90 บาท/กิโลกรัม     

  7.ปวยเล้ง       ราคาเฉลี่ย 65-90 บาท/กิโลกรัม

  8.คะน้าฮ่องกง  ราคาเฉลี่ย 50-80 บาท/กิโลกรัม

  9.ต้นหอมญี่ปุ่น  ราคาเฉลี่ย 40-85 บาท/กิโลกรัม

  10.ผักกาดแก้ว  ราคาเฉลี่ย 40-60 บาท/กิโลกรัม

  คลิปปลูกอะไรดี

  คลิป ผักสวนครัวมีอะไรบ้าง

  คลิป ปลูกผักสวน ต้องมี 7 สิ่งนี้

  คลิป ปลูกอะไร ได้เงินเร็ว

  คลิป ผักสวนครัว (Vegetable garden)


  ปลูกอะไรดี( 511 รายการ )

  เมล็ดผักบุ้งจีน ยอดไผ่9

  400 เมล็ด ความงอก 82%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A489

  24.00 - 27.00 ฿

  ผักบุ้งฝรั่ง

  ตราภูเขาทอง
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A524

  18.00 - 20.00 ฿

  ผักบุ้งฝรั่งบลูโอเชี่ยน

  15 เมล็ด ความงอก 85 %
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A534

  18.00 - 20.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีนใบไผ่

  15 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A551

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีนใบเรียว

  800 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A760

  21.00 - 23.00 ฿

  ผักบุ้งฝรั่งบลูโอเชี่ยน

  150 เมล็ด ความงอก 85 %
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1204

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีนเรียวไผ่

  ขนาด 1 ห่อ 4,200 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1348

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีน ทั่วไป

  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1417

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีนเรียวไผ่

  ยกลัง จัมโบ้ 20 ซอง
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1498

  489.00 - 499.00 ฿

  ผักบุ้งจีน ผักบุ้งแก้ว

  100 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1536

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักบุ้งจีน ผักบุ้งแก้ว

  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1537

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักบุ้งจีน เจเจโบนัส

  100 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1538

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักบุ้งจีน เจเจโบนัส

  10 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1539

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักบุ้งจีน ไผ่ทักษิณ

  1 กิโลกรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 0/543

  รหัสสินค้า A1558

  129.00 - 149.00 ฿

  ผักบุ้งฝรั่ง

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1565

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีน (ใบไผ่)

  380 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1826

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีน (ใบไผ่)

  3,800 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1827

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งนาแดง

  10 กรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2005

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักบุ้งจีนใบไผ่ ไผ่ทอง

  500 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A2216

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักบุ้งฝรั่ง IPO-201

  0.3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A2720

  16.00 - 18.00 ฿

  ผักบุ้งใบไผ่ สุโก้ย

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2772

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักบุ้งแดง

  250 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3490

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีนเรียวไผ่

  1 ซองจัมโบ้ 550 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A3564

  30.00 - 35.00 ฿

  ผักบุ้งจีน ไผ่ตะวัน 999

  ตะวันต้นกล้า หนัก1 กิโล
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A3990

  120.00 - 149.00 ฿

  ผักบุ้งจีน พันธุ์ทั่วไป

  ยกลัง (1kg.X30ถุง)
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A4098

  3,299.00 - 3,499.00 ฿

  ผักบุ้งจีน เย็นตาโฟ

  1 กก. ความงอก 50%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A4115

  129.00 - 159.00 ฿

  ผักบุ้งจีน ใบไผ่ทองพูน

  1 กิโลกรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 0/543

  รหัสสินค้า A4170

  125.00 - 135.00 ฿

  ผักบุ้งจีน ใบไผ่ ยกลัง

  1 ลัง(1 กก.x25 ถุง)
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A4215

  2,949.00 - 3,099.00 ฿

  ผักบุ้งไผ่ทองพูน

  1 ลัง(1 กก.x25 ถุง)
  หมดอายุ 0/543

  รหัสสินค้า A4216

  2,949.00 - 3,099.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งใบไผ่

  2,250 เมล็ด ความงอก 50%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A4324

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักบุ้งจีน เย็นตาโฟ

  100 กรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A4489

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักบุ้งจีน เย็นตาโฟ

  10 กรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A4761

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักบุ้งจีน ผักบุ้งใบไผ่

  225 เมล็ด ความงอก 50%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A4762

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีนเรียวไผ่

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A4892

  675.00 - 685.00 ฿

  ผักบุ้งจีน กรองทอง

  1 กิโลกรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-12-1

  รหัสสินค้า A6370

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีน ไผ่เงิน

  3,000 เมล็ด ความงอก 82%

  รหัสสินค้า A6480

  79.00 - 109.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีน ไผ่เงิน

  300 เมล็ด ความงอก 82%

  รหัสสินค้า A6481

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักบุ้งจีน เขียวใบไผ่

  15 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A7261

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดผักชีฝรั่ง

  ขนาด 1 ซอง 2800 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A420

  13.00 ฿ 7.00 ฿

  เมล็ดผักชี

  ขนาด 1 ซอง 1,110 เมล็ด
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A431

  8.00 - 13.00 ฿

  ผักชี สายสมร

  1000 เมล็ด ความงอก 92%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A487

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว

  1 ซองจัมโบ้ 10000 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A670

  30.00 - 35.00 ฿

  ผักชีพันธุ์งามเด่น

  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A728

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว

  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A729

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดผักชีกรีนเฟเวอร์

  970 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A770

  21.00 - 23.00 ฿

  ผักชี พันธุ์งามเด่น

  100 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A911

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดผักชี สายพิรุณ

  300 กรัม ความงอก 83%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1141

  53.00 - 59.00 ฿

  เมล็ดผักชี สายสมร

  ขนาดบรรจุ 350 กรัม
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1143

  86.00 - 89.00 ฿

  ผักชีฝรั่ง

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1170

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักชีฝรั่ง

  ขนาด 1 ห่อ 28000 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1402

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักชีลาว

  100 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1415

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักชี พันธุ์มั่นคง

  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A1534

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักชี พันธุ์มั่นคง

  5 กรัม ความงอก70%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A1535

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักชี

  ขนาด 1 ห่อ 11,100 เมล็ด
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A1567

  69.00 - 78.00 ฿

  ผักชี พันธุ์เพิ่มผล

  300 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A1765

  65.00 - 75.00 ฿

  เมล็ดผักชี สายสมร

  1000 เมล็ด ความงอก 92%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1813

  209.00 - 239.00 ฿

  เมล็ดผักชีฝรั่ง

  1,700 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1832

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดผักชีฝรั่ง

  17000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1833

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดผักชี

  850 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1834

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักชี พันธ์ุประกายเพชร

  850 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A2062

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดผักชีฝรั่ง

  1,700 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2074

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว SL

  3,800 เมล็ด ควางอก 90%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A2302

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดผักชี รสทิพย์

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2367

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดผักชี รสทิพย์

  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2368

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว ลาวสตาร์

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2371

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดผักชีฝรั่งใบเลื่อย

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A2381

  9.00 - 11.00 ฿

  ผักชีฝรั่ง ใบเลื่อย

  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A2382

  69.00 - 89.00 ฿

  ผักชีฝรั่ง วังเวียง

  0.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/65

  รหัสสินค้า A2768

  10.00 - 12.00 ฿