LINE it!
 @allkaset

 • คลิปวีดีโอ

  ปุ๋ยม่วงคือ
  ปุ๋ยเขียวคืออะไร

  ทีพีไอ โพลีน( 15 รายการ )

  ปุ๋ยฮมัคส์ เร่งดอก

  1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7709
  ผลิต 2021-00-01

  95.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์ โกรออแกนิค

  ทีพีไอ พีแอล 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A1982
  ไม่ระบุ

  95.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์ ฮมัคส์

  ทีพีไอ พีแอล 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A1983
  ผลิต 2022-12-07

  95.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  น้ำส้มควันไม้

  ขนาด 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A1984
  หมดอายุ 0/543

  119.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยฮมัคส์ เร่งความหวาน

  1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7708
  ผลิต 2021-00-01

  95.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยโกรออแกนิคเพิ่มหวาน

  ยกแพ็ค(6 ขวด)
  รหัสสินค้า A6403
  ผลิต 0000-00-00

  539.00 - 559.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยโกรออแกนิคเพิ่มหวาน

  1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7706
  ผลิต 0000-00-00

  95.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยโกรออแกนิค เร่งดอก

  1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7707
  ผลิต 2021-00-01

  95.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยโกรออแกนิค เร่งดอก

  ยกแพ็ค(6 ขวด)
  รหัสสินค้า A6272
  ผลิต 2021-00-01

  539.00 - 559.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยฮมัคส์ เร่งดอก

  ยกแพ็ค(6 ขวด)
  รหัสสินค้า A6471
  ผลิต 2021-00-01

  539.00 - 559.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  น้ำส้มควันไม้

  ขนาด 20 ลิตร
  รหัสสินค้า A9020
  หมดอายุ /543

  1,799.00 - 1,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์ ฮมัคส์

  ทีพีไอ พีแอล 20 ลิตร
  รหัสสินค้า A9014
  หมดอายุ /543

  1,499.00 - 1,699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์ โกรออแกนิค

  ทีพีไอ พีแอล 20 ลิตร
  รหัสสินค้า A9018
  ผลิต 0000-00-00

  1,499.00 - 1,699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยฮมัคส์ เร่งความหวาน

  ขนาด 20 L
  รหัสสินค้า A9016
  หมดอายุ /543

  1,499.00 - 1,699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยโกรออแกนิคเพิ่มหวาน

  ขนาด 20 ลิตร
  รหัสสินค้า A9017
  หมดอายุ /543

  1,499.00 - 1,699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก