LINE it!
 @allkaset

 • Իմ

  ปุ๋ยม่วงคือ
  ปุ๋ยเขียวคืออะไร

  վ չ( 13 ¡ )

  ปุ๋ยฮมัคส์ เร่งดอก

  1 ลิตร
  ผลิต 0000-00-01

  รหัสสินค้า A7709

  95.00 - 109.00 ฿

  ปุ๋ยอินทรีย์ โกรออแกนิค

  ทีพีไอ พีแอล 1 ลิตร

  รหัสสินค้า A1982

  95.00 - 109.00 ฿

  ปุ๋ยอินทรีย์ ฮมัคส์

  ทีพีไอ พีแอล 1 ลิตร
  หมดอายุ 8/69

  รหัสสินค้า A1983

  95.00 - 109.00 ฿

  น้ำส้มควันไม้

  ขนาด 1 ลิตร
  ผลิต 0-0-0

  รหัสสินค้า A1984

  119.00 - 149.00 ฿

  ปุ๋ยอินทรีย์ม่วงเร่งต้น

  แพ็ค 6 ขวด

  รหัสสินค้า A4956

  539.00 - 559.00 ฿

  ปุ๋ยฮมัคส์ เร่งความหวาน

  1 ลิตร
  ผลิต 0000-00-01

  รหัสสินค้า A7708

  95.00 - 109.00 ฿

  ปุ๋ยโกรออแกนิคเพิ่มหวาน

  ยกแพ็ค(6 ขวด)
  ผลิต 0000-00-01

  รหัสสินค้า A6403

  539.00 - 559.00 ฿

  ปุ๋ยโกรออแกนิคเพิ่มหวาน

  1 ลิตร
  ผลิต 0000-00-01

  รหัสสินค้า A7706

  95.00 - 109.00 ฿

  ปุ๋ยโกรออแกนิค เร่งดอก

  1 ลิตร
  ผลิต 2026-06-01

  รหัสสินค้า A7707

  95.00 - 109.00 ฿

  ปุ๋ยโกรออแกนิค เร่งดอก

  ยกแพ็ค(6 ขวด)
  ผลิต 2026-06-01

  รหัสสินค้า A6272

  539.00 - 559.00 ฿

  ปุ๋ยอินทรีย์ ฮมัคส์

  ยกแพ็ค(6 ขวด)
  หมดอายุ 8/69

  รหัสสินค้า A4960

  539.00 - 559.00 ฿

  น้ำส้มควันไม้

  ยกแพ็ค(6 ขวด)
  หมดอายุ 5/69

  รหัสสินค้า A4955

  619.00 - 659.00 ฿

  ปุ๋ยฮมัคส์ เร่งความหวาน

  ยกแพ็ค(6 ขวด)
  ผลิต 0000-00-01

  รหัสสินค้า A6401

  539.00 - 559.00 ฿