LINE it!
 @allkaset

 • ถุงสปันบอนด์ปลูกต้นไม้

  ถุงสปันบอนด์ ผลิตจากผ้านอนวูเว่น nonwoven ผลิตจาก Polypropylene เป็นผ้าใยสังเคราะห์ที่ไม่ผ่านการถักทอ แต่เป็นกระบวนการฉีดเส้นใยต่อเนื่องที่กำลังร้อนสานไปมาบนสายพานและถูกลำเลียงมารวมกันแล้วพิมพ์นูนขึ้นรูปจนกระทั่งมีรูปแบบเหมือนผ้า มีความทนทานและเหนียวต่อแรงดึงและแรงฉีก

  ด้านเกษตร สามารถใช้ทดแทนถุงเพาะกล้าพลาสติกได้ มีรูพรุนรอบถุง ระบายน้ำได้ดี สามารถย้ายลงดินได้ทั้งถุง ไม่จำเป็นต้องแกะต้นกล้าออกจากถุงสปันบอนด์ รากสามารถแทงทะลุออกเหนือถุงได้ ทางออลล์เกษตรมีถุงสปันบอนด์ให้เลือกหลายขนาด

  คลิปวีดีโอ

  ถุงเพาะสปันบอนด์
  รีวิวถุงเพาะสปันบอนด์ 4 ไซส์
  กระถางระเบิดราก แอร์พอต VS สปันบอนด์

  ถุงสปันบอนด์ปลูกต้นไม้( 79 รายการ )

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 9x12 ซม
  รหัสสินค้า A10310

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 9x12 ซม
  รหัสสินค้า A10049

  30.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 7x9 ซม
  รหัสสินค้า A10047
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 8x10 ซม
  รหัสสินค้า A10046
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 32x34 ซม
  รหัสสินค้า A10045
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 18x22 ซม
  รหัสสินค้า A10044
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 14x16 ซม
  รหัสสินค้า A10043

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 15x19 ซม
  รหัสสินค้า A10042

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 12x15 ซม
  รหัสสินค้า A10050
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 7x9 ซม
  รหัสสินค้า A10300
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 7x9 ซม
  รหัสสินค้า A10301
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 8x10 ซม
  รหัสสินค้า A10309
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 8x10 ซม
  รหัสสินค้า A10308

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 8x10 ซม
  รหัสสินค้า A10307

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 8x10 ซม
  รหัสสินค้า A10306

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 8x10 ซม
  รหัสสินค้า A10305
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 7x9 ซม
  รหัสสินค้า A10304
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 7x9 ซม
  รหัสสินค้า A10303

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 7x9 ซม
  รหัสสินค้า A10302
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 11x13 ซม
  รหัสสินค้า A10041

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์ 50 ใบ

  กว้าง16.5 ซม. สูง18.5
  รหัสสินค้า A8977
  ไม่ระบุ

  385.00 - 395.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์ 100 ใบ

  กว้าง 10 ซม. สูง 16 ซม.
  รหัสสินค้า A8976
  ไม่ระบุ

  499.00 - 589.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์ 50 ใบ

  กว้าง 10 ซม. สูง 16 ซม.
  รหัสสินค้า A8975
  ไม่ระบุ

  299.00 - 349.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์ 10 ใบ

  กว้าง 10 ซม. สูง 16 ซม.
  รหัสสินค้า A8974
  ไม่ระบุ

  69.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์ 50 ใบ

  กว้าง 9 ซม. สูง 10 ซม.
  รหัสสินค้า A8973
  ผลิต 0000-00-00

  229.00 - 299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์ 10 ใบ

  กว้าง 9 ซม. สูง 10 ซม.
  รหัสสินค้า A8766
  ผลิต 0000-00-00

  49.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์ 100 ใบ

  กว้าง 9 ซม. สูง 10 ซม.
  รหัสสินค้า A8765

  399.00 - 449.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์ 10 ใบ

  กว้าง16.5 ซม. สูง18.5
  รหัสสินค้า A8701
  ไม่ระบุ

  69.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์ 50 ใบ

  กว้าง 18.6 ซม. สูง 24.5
  รหัสสินค้า A9040
  ไม่ระบุ

  435.00 - 445.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์ 100 ใบ

  กว้าง18.6 ซม. สูง 24.5
  รหัสสินค้า A9041
  ไม่ระบุ

  780.00 - 790.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 25x25 ซม
  รหัสสินค้า A10038
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 48x43 ซม
  รหัสสินค้า A10037

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์ 10 ใบ

  กว้าง 20 ซม. สูง 26 ซม.
  รหัสสินค้า A10003
  ไม่ระบุ

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์ 1 ใบ

  กว้าง 10 ซม. สูง 16 ซม.
  รหัสสินค้า A9122
  ผลิต 2021-00-01

  15.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์ 100 ใบ

  กว้าง16.5 ซม. สูง18.5
  รหัสสินค้า A8700
  ไม่ระบุ

  549.00 - 659.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 9x12 ซม
  รหัสสินค้า A10311
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 48x43 ซม
  รหัสสินค้า A10356
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 25x25 ซม
  รหัสสินค้า A10344
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 25x25 ซม
  รหัสสินค้า A10343
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 25x25 ซม
  รหัสสินค้า A10342
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 18x22 ซม
  รหัสสินค้า A10339

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 18x22 ซม
  รหัสสินค้า A10338
  ไม่ระบุ

  0.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 18x22 ซม
  รหัสสินค้า A10337
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 18x22 ซม
  รหัสสินค้า A10336
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 18x22 ซม
  รหัสสินค้า A10335
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 25x25 ซม
  รหัสสินค้า A10345
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 25x25 ซม
  รหัสสินค้า A10346

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 32x34 ซม
  รหัสสินค้า A10347
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 48x43 ซม
  รหัสสินค้า A10355
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 48x43 ซม
  รหัสสินค้า A10354
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 48x43 ซม
  รหัสสินค้า A10353
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 48x43 ซม
  รหัสสินค้า A10352

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 32x34 ซม
  รหัสสินค้า A10351
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 32x34 ซม
  รหัสสินค้า A10350
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 32x34 ซม
  รหัสสินค้า A10349
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 32x34 ซม
  รหัสสินค้า A10348
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 15x19 ซม
  รหัสสินค้า A10334
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 15x19 ซม
  รหัสสินค้า A10333
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 15x19 ซม
  รหัสสินค้า A10332
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 12x12 ซม
  รหัสสินค้า A10320
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 11x13 ซม
  รหัสสินค้า A10319
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 11x13 ซม
  รหัสสินค้า A10318
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 11x13 ซม
  รหัสสินค้า A10317
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 11x13 ซม
  รหัสสินค้า A10316
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 11x13 ซม
  รหัสสินค้า A10315
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 9x12 ซม
  รหัสสินค้า A10314
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 9x12 ซม
  รหัสสินค้า A10313
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์

  ขนาด 12x15 ซม
  รหัสสินค้า A10321
  ไม่ระบุ

  0.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก