LINE it!
 @allkaset

 • ดินปลูก

       ดินปลูกคือ หนึ่งในวัสดุปลูกที่ใช้ในการเพาะปลูกต้นไม้ ดินปลูกเป็นวัสดุปลูกชนิดแรกที่มนุษย์ใช้ในการเพาะปลูก
  โดยที่มนุษย์ได้ใช้ดินทั่วไปที่มีตามธรรมชาติมาเป็นดินปลูกระยะหนึ่ง แต่หลังจากพบข้อด้อยหลายอย่างของดินตามธรรมชาติ
  ที่สำคัญเลยก็คือ มักมีธาตุอาหารหล่อเลี้ยงพืชน้อย และบางทีก็มีค่า ph ไม่เหมาะกับการปลูกต้นไม้
  มนุษย์ก็หาทางคิดค้นแก้ปัญหาด้วยการเติมโน้นเติมนี่เข้าไป เพื่อลบข้อด้อยเหล่านั้น
  ดังนั้นดินปลูกในปัจจุบันจึงหมายถึงวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมหลักคือดินและมีส่วนผสมอื่นๆมาประกอบร่วมด้วย
  เพื่อที่ทำให้ดินปลูกเหมาะกับการเพาะปลูกต้นไม้

  คลิปวีดีโอ

  ดินปลูกคืออะไร มีอะไรบ้าง
  รีวิวรหัส A6500 โดย ดินหมักใบก้ามปู
  เปลี่ยนดินเหนียวให้เป็นดินร่วน ใน 3 นาที
  พีทมอส โคโค่พีท ดินปลูก เพาะด้วยอะไรดีกว่ากัน
  วัสดุปลูกอินทรีย์
  พีทมอสคลาสแมน พืชสมุนไพร 45,000 บาท
  ดินปลูกแคคตัสยี่ห้อไหนดี
  เปลี่ยนดินแข็งให้ร่วน แบบไม่ใช้แรง
  วัสดุปลูกต้นไม้แทนดิน โคโค่พีท

  ดินปลูก( 19 รายการ )

  ดิน KAT ORGANIC

  5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8513
  ไม่ระบุ

  33.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดินผสมขุยไผ่ J.P

  6 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8512
  ไม่ระบุ

  29.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดินหมักใบก้ามปู

  4 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A5585
  ไม่ระบุ

  27.00 - 35.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดิน ปุ๋ย ตรง OK

  4 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8514
  ไม่ระบุ

  33.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดินผสมปุ๋ยินทรีย์

  4.8 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8515
  ไม่ระบุ

  33.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดินไม้งาม

  สูตรผสมมูลไส้เดือน
  รหัสสินค้า A4537
  ไม่ระบุ

  21.00 - 25.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เม็ดดินเผา 40 ลิตร

  40 ลิตร
  รหัสสินค้า A8360
  ไม่ระบุ

  619.00 - 699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เม็ดดินเผา 10 ลิตร

  10 ลิตร
  รหัสสินค้า A8359
  ไม่ระบุ

  209.00 - 229.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มูลไส้เดือนดินอัดเม็ด

  โครงการหลวง 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7947
  ไม่ระบุ

  99.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดินเกษตรไม่ลองไม่รู้

  8 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8511
  ไม่ระบุ

  45.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดินถุงโครงการหลวง

  10 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8314
  ไม่ระบุ

  49.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  วัดดุปลูก ซอยส์พลัส

  เจียไต๋ ขนาด 1 กิโล
  รหัสสินค้า A7817
  ไม่ระบุ

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ซอยส์พลัส (ยกกระสอบ)

  เจียไต๋ ขนาด 1 กิโล
  รหัสสินค้า A7820
  ไม่ระบุ

  359.00 - 419.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดินขุยไผ่(ดินร่วน)

  9 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A6499
  ไม่ระบุ

  29.00 - 45.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดินผสมเด็กเกษตร


  รหัสสินค้า A4535
  ไม่ระบุ

  22.00 - 30.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดินแคคตัส 1 kg สีเขียว

  1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7779
  ไม่ระบุ

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เปลือกสนนิวซีแลนด์ 02

  ขนาด 50 ลิตร
  รหัสสินค้า A8740
  ไม่ระบุ

  799.00 - 879.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เปลือกสนนิวซีแลนด์ 03

  ขนาด 50 ลิตร เบอร์ 03
  รหัสสินค้า A8741
  ไม่ระบุ

  799.00 - 879.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เปลือกสนนิวซีแลนด์ 04

  ขนาด 50 ลิตร เบอร์ 04
  รหัสสินค้า A8742
  ไม่ระบุ

  799.00 - 879.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก