LINE it!
 @allkaset


 • ซีดส์เทคมาร์เก็ตติ้ง( 32 รายการ )

  แตงโมจินตหรา ช้างเหยียบ

  10 กรัม ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A7067
  หมดอายุ 3/67

  110.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงโมจินตหรา ช้างเหยียบ

  1 กรัม ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A7066
  หมดอายุ 3/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงโม ช้างดำ C-28

  1 กรัม ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A7068
  ไม่ระบุ

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวา นาตาลี 5

  1 กรัม ความงอก 95%
  รหัสสินค้า A7094
  หมดอายุ 3/68

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวา โดนัท 888

  1 กรัม ความงอก 95%
  รหัสสินค้า A7104
  หมดอายุ 6/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดาวเรือง ซีรี่ส์ โกล์ด1

  10 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7178
  หมดอายุ 4/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงโม จัมโบ้ เอ 103

  1 กรัม ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A7076
  หมดอายุ 10/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงโม คอมมานโด 375

  1 กรัม ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A7078
  หมดอายุ 10/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงโม คอมมานโด 2

  1 กรัม ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A7080
  หมดอายุ 6/68

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บวบเหลี่ยม นาโต้ 4

  2.5 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7118
  หมดอายุ 2/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บวบเหลี่ยม นาโต้ 4

  25 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7119
  หมดอายุ 2/67

  110.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทอง ราชา 80

  1.5 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7128
  หมดอายุ 3/68

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แฟง เพชรเงิน 8

  1 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7134
  หมดอายุ 3/68

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว ซุปเปอร์ดก7

  20 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7166
  หมดอายุ 9/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริก ดับเบิ้ลฮอท 1342

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7152
  หมดอายุ 2/68

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือยาวม่วง โนอาห์

  1 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7144
  หมดอายุ 1/68

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเปราะ คองคอต 07

  1 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7142
  หมดอายุ 3/68

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระเจี๊ยบเขียว ริเวอร์

  4 กรัม ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A7156
  หมดอายุ 3/68

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงโม โกลเด้นอายส์ 175

  1 กรัม ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A7064
  หมดอายุ 10/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงโม ธารโต C-29

  1 กรัม ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A7072
  หมดอายุ 10/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงโม ธารโต 2

  1 กรัม ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A7074
  หมดอายุ 6/68

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวา นาตาลี 4

  1 กรัม ความงอก 95%
  รหัสสินค้า A7092
  หมดอายุ 1/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว ไวท์กรีน 9

  20 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7168
  หมดอายุ 6/68

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว ยูโร6

  20 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7164
  ไม่ระบุ

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือยาว เขียวดก 211

  1 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7146
  หมดอายุ 4/68

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทอง อัศวิน 254

  1.5 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7124
  ไม่ระบุ

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวา ไมโครเวฟ 49

  1 กรัม ความงอก 95%
  รหัสสินค้า A7102
  หมดอายุ 3/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวา ไมโครเวฟ 49

  10 กรัม ความงอก 95%
  รหัสสินค้า A7103
  หมดอายุ 3/67

  110.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวา ลัดดา 34

  1 กรัม ความงอก 95%
  รหัสสินค้า A7100
  หมดอายุ 3/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวา อดัมส์ 172

  1 กรัม ความงอก 95%
  รหัสสินค้า A7096
  หมดอายุ 4/68

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวา นาตาลี 4

  10 กรัม ความงอก 95%
  รหัสสินค้า A7093
  หมดอายุ 1/67

  110.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวา ลัดดา 34

  10 กรัม ความงอก 95%
  รหัสสินค้า A7101
  หมดอายุ 3/67

  110.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก