LINE it!
 @allkaset


 • ชีวภัณฑ์เคมีลัง( 28 รายการ )

  เจน-แบค 100 กรัม*10

  บาซิลลัส ซับทิลิส
  รหัสสินค้า A8753
  ไม่ระบุ

  649.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ ยกลัง 10 ซอง

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8324
  ไม่ระบุ

  550.00 - 650.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ 500 กรัม ยกลัง

  ไตรโคเดอร์มาผง พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8328
  ไม่ระบุ

  1,900.00 - 2,100.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ ขนาด 1 กิโล

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8330
  ไม่ระบุ

  3,500.00 - 3,700.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บิว-เวอร์ 100g x10

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8426
  ไม่ระบุ

  550.00 - 650.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บิว-เวอร์ 500g ยกลัง

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8427
  ไม่ระบุ

  1,900.00 - 2,100.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บิว-เวอร์ 1kg ยกลัง

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8428
  ไม่ระบุ

  3,500.00 - 3,700.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 50 กรัม ยกลัง

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8350
  ไม่ระบุ

  419.00 - 449.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 500g ยกลัง

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8369
  ไม่ระบุ

  1,999.00 - 2,049.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 1 กิโลกรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8460
  ไม่ระบุ

  3,699.00 - 3,739.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมทาซาน 50 กรัม ยกลัง

  เมทาไรเซียม พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8353
  ไม่ระบุ

  419.00 - 449.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมทาซาน 500 กรัม ยกลัง

  เมทาไรเซียม พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A5686
  ไม่ระบุ

  1,999.00 - 2,049.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมทาซาน 1 กิโล ยกลัง

  เมทาไรเซียม พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8462
  ไม่ระบุ

  3,699.00 - 3,739.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บูเวริน 50 กรัม ยกลัง

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8352
  ไม่ระบุ

  419.00 - 449.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บูเวริน 500 กรัม ยกลัง

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A6431
  หมดอายุ 0/543

  1,999.00 - 2,049.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บูเวริน 1 กิโล ยกลัง

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8455
  หมดอายุ /543

  3,699.00 - 3,739.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ลาร์มิน่า 50กรัม ยกลัง

  บาซิลลัส ซับทิลิส
  รหัสสินค้า A8351
  ไม่ระบุ

  419.00 - 449.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ลาร์มิน่า 500กรัม ยกลัง

  บาซิลลัส ซับทิลิส
  รหัสสินค้า A8373
  ไม่ระบุ

  1,999.00 - 2,049.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ลาร์มิน่า 1 กิโล ยกลัง

  บาซิลลัส ซับทิลิส
  รหัสสินค้า A8458
  หมดอายุ 10/69

  3,699.00 - 3,739.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลท์นิ่งค์ 50กรัม ยกลัง

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A8355
  ไม่ระบุ

  659.00 - 669.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลท์นิ่งค์ 500g ยกลัง

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A8371
  ไม่ระบุ

  4,069.00 - 4,099.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลท์นิ่งค์ 1 กิโล ยกลัง

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A8465
  ไม่ระบุ

  7,749.00 - 7,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลซินัส ยกลัง 10 กระปุก

  พาซิโลมัยซิส ไลลาซินัส
  รหัสสินค้า A8354
  หมดอายุ /543

  419.00 - 449.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลซินัส 500 กรัม ยกลัง

  พาซิโลมัยซิส ไลลาซินัส
  รหัสสินค้า A6989
  ไม่ระบุ

  1,999.00 - 2,049.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลซินัส 1กิโลกรัม ยกลัง

  พาซิโลมัยซิส ไลลาซินัส
  รหัสสินค้า A8464
  หมดอายุ /543

  3,699.00 - 3,739.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บาติไซด์ 16000 บีที

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A4583
  ไม่ระบุ

  8,999.00 - 9,199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แบคโทสปิน-เอฟ-ซี

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A4025
  ไม่ระบุ

  3,899.00 - 3,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมอริต กรีน ยกลัง

  ยกลัง 6 ขวด
  รหัสสินค้า A5500
  ไม่ระบุ

  799.00 - 819.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก