LINE it!
 @allkaset

 • คลิปวีดีโอ

  ปลูกพริกขี้หนู VS พริกขี้หนูสวน ในกระถางรดน้ำอัตโนมัติ
  กระถางรดน้ำอัตโนมัติหลายขนาด
  กระถางใยมะพร้าวกับกระถางรดน้ำอัตโนมัติ

  กระถางรดน้ำเอง( 10 รายการ )

  กระถางรดน้ำอัตโนมัติ

  ขนาด 29*14.5*14 CM
  รหัสสินค้า A10421
  ไม่ระบุ

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางรดน้ำอัตโนมัติ

  ขนาด 5 นิ้ว 12*13 CM
  รหัสสินค้า A10409
  ไม่ระบุ

  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางรดน้ำอัตโนมัติ

  ขนาด 6 นิ้ว 13*14 CM
  รหัสสินค้า A10410
  ไม่ระบุ

  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางรดน้ำอัตโนมัติ

  ขนาด 6.5 นิ้ว 17*19 CM
  รหัสสินค้า A10411
  ไม่ระบุ

  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางรดน้ำอัตโนมัติ

  ขนาด 7 นิ้ว 18*20 CM
  รหัสสินค้า A10412
  ไม่ระบุ

  9,999.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางรดน้ำอัตโนมัติ

  ขนาด 9 นิ้ว 22*22 CM
  รหัสสินค้า A10413
  ไม่ระบุ

  9,999.00 - 9,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางรดน้ำอัตโนมัติ

  ขนาด 32*22*19 CM
  รหัสสินค้า A10414
  ไม่ระบุ

  229.00 - 259.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางรดน้ำอัตโนมัติ

  ขนาด 46.5*22.5*20 CM
  รหัสสินค้า A10419
  ไม่ระบุ

  189.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางรดน้ำอัตโนมัติ

  ขนาด 43*9*15 CM
  รหัสสินค้า A10420
  ไม่ระบุ

  149.00 - 159.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระถางรดน้ำอัตโนมัติ

  ขนาด 4 นิ้ว 11*11 CM
  รหัสสินค้า A10408
  ไม่ระบุ

  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก