LINE it!
 @allkaset

 • ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponic)

  ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponic) คือ การปลูกผักแบบไม่ต้องใช้ดิน แต่จะปลูกด้วยน้ำที่ผสมกับสารละลายที่มีธาตุอาหารพืช เมื่อรากสัมผัสกับสารปลูกตัวนี้ก็จะสามารถดูดสารอาหารไปใช้ได้โดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับการปลูกผักสลัดและผักสวนครัว เหมาะสำหรับบ้านที่พื้นที่น้อยหรือต้องการประหยัดพื้นที่ในการปลูก รวมทั้งคนรักสุขภาพที่อยากกินผักปลอดสารเคมีและมีความปลอดภัย

  วิธีผสมปุ๋ย AB

  ไฮโดรโปนิกส์น้ำนิ่งคืออะไร

  ปุ๋ย ab อันตรายไหม

  คลิปวีดีโอ

  ปุ๋ย ab อันตรายไหม
  วิธีผสมปุ๋ย ab
  ไฮโดรโปนิกส์น้ำนิ่งคืออะไร
  มาปลูกพืชไม่ใช้ดินกัน
  เพอร์ไลท์คืออะไร
  ไฮโดรโปนิกส์ คืออะไร
  ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์น้ำนิ่ง
  ปุ๋ยabคืออะไร
  ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง
  ไฮโดรโปนิกส์ เคมี VS อินทรีย์

  ไฮโดรโปนิกส์( 76 รายการ )

  ปุ๋ยAB 500cc

  ธาตุอาหารรองอาหารเสริม
  รหัสสินค้า A4001
  ไม่ระบุ

  105.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ย AB จำนวน ยกลัง

  ขนาด 500 ml ทั้ง 2 ขวด
  รหัสสินค้า A4013
  ไม่ระบุ

  1,179.00 - 1,249.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ย AB 1L จำนวน 1 คู่

  ขนาด 1 ลิตร ทั้ง 2 ขวด
  รหัสสินค้า A4002
  ไม่ระบุ

  139.00 - 159.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ย AB 1 ลิตร ยกลัง

  1 ลังมี 10 คู่ 20 ขวด
  รหัสสินค้า A4014
  ไม่ระบุ

  1,319.00 - 1,359.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ย AB แบบผง

  ผสมน้ำได้ถึง 10 ลิตร
  รหัสสินค้า A4010
  ไม่ระบุ

  679.00 - 699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ย AB โครงการหลวง

  ขนาด 1 ลิตร จำนวน 1 คู่
  รหัสสินค้า A7949
  ไม่ระบุ

  159.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ย AB โครงการหลวง

  1 ลิตร 1 คู่ 1 ลัง 6คู่
  รหัสสินค้า A8104
  ไม่ระบุ

  769.00 - 859.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สารละลายอินทรีย์ ABC

  โครงการหลวง 1 กิโล
  รหัสสินค้า A7944
  ไม่ระบุ

  299.00 - 389.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สารละลายอินทรีย์ชุดที่4

  A 70 ฺB 70 C 70
  รหัสสินค้า A8320
  ไม่ระบุ

  5,299.00 - 5,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไฮดรอแกนนิค อินทรีย์

  500 ซีซี ใช้แทนปุ๋ย AB
  รหัสสินค้า A7447
  ไม่ระบุ

  139.00 - 159.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  HydrOrgnic ไฮดรอแกนิค

  HydrOrgnic ไฮดรอแกนิค
  รหัสสินค้า A9216
  ไม่ระบุ

  199.00 - 229.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไฮดรอแกนนิค อินทรีย์

  1 ลิตร ใช้แทน ปุ๋ย AB
  รหัสสินค้า A7448
  ไม่ระบุ

  179.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ชุดปลูกไฮโดร น้ำนิ่ง

  ขนาด 6 หลุม อุปกรณ์ครบ
  รหัสสินค้า A7449
  ไม่ระบุ

  699.00 - 799.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ชุดปลูกผักไฮโดร น้ำวน

  ขนาด 8 หลุม ครบเซ็ท
  รหัสสินค้า A7427
  ไม่ระบุ

  1,429.00 - 1,599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

  ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
  รหัสสินค้า A7942
  ไม่ระบุ

  699.00 - 799.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถ้วยปลูกไฮโดร 1 หลุม

  ถ้วยปลูกไฮโดร 1 หลุม
  รหัสสินค้า A8169
  ไม่ระบุ

  0.75 - 1.25 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถาดเพาะไฮโดร 20 หลุม

  ถ้วยปลูกสีเขียว 20 หลุม
  รหัสสินค้า A8166
  ไม่ระบุ

  6.00 - 8.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถาดเพาะไฮโดร 40 หลุม

  ถ้วยปลูกไฮโดร 40 หลุม
  รหัสสินค้า A8165
  ไม่ระบุ

  11.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถาดเพาะไฮโดร 80 หลุม

  จำนวน 1 ถาด
  รหัสสินค้า A8164
  ไม่ระบุ

  19.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถาดเพาะไฮโดร 80 หลุม

  ยกลัง 100 ถาด
  รหัสสินค้า A7452
  ไม่ระบุ

  1,429.00 - 1,499.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเรดบาตาเวีย เคลือบ

  1,000 เมล็ด
  รหัสสินค้า A5253
  ไม่ระบุ

  389.00 - 409.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 4-8 mm

  Perlite ขนาด 450 กรัม
  รหัสสินค้า A3774
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 4-8 mm

  กระสอบ(450g.X10ถุง)
  รหัสสินค้า A5343
  ไม่ระบุ

  559.00 - 650.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 4-8 mm

  Perlite ขนาด 450 กรัม
  รหัสสินค้า A8348
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์

  ยกกระสอบ (450g.X10ถุง)
  รหัสสินค้า A8349
  ไม่ระบุ

  559.00 - 650.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 2-4 mm

  Perlite ขนาด 100 กรัม
  รหัสสินค้า A8522
  ไม่ระบุ

  8.75 - 9.75 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 2-4 mm

  Perlite ขนาด 200 กรัม
  รหัสสินค้า A8496
  ไม่ระบุ

  24.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 2-4 mm

  Perlite ขนาด 500 กรัม
  รหัสสินค้า A8497
  ไม่ระบุ

  69.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 2-4 mm

  Perlite ขนาด 1 กิโล
  รหัสสินค้า A8524
  ไม่ระบุ

  79.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 2-4 mm

  Perlite ขนาด 1.8 กิโล
  รหัสสินค้า A8523
  ไม่ระบุ

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 2-4mm

  Perlite ขนาด 60 ลิตร
  รหัสสินค้า A8594
  ไม่ระบุ

  399.00 - 439.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 3-6 mm

  Perlit ขนาด 60 ลิตร
  รหัสสินค้า A8510
  ไม่ระบุ

  399.00 - 439.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ (Perlite)

  4-8 mm หนัก 100 กรัม
  รหัสสินค้า A8527
  ไม่ระบุ

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 4-8 mm

  Perlite ขนาด 200 กรัม
  รหัสสินค้า A8498
  ไม่ระบุ

  26.00 - 32.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 4-8 mm

  Perlite ขนาด 500 กรัม
  รหัสสินค้า A8500
  ไม่ระบุ

  55.00 - 65.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 4-8 mm

  Perlite ขนาด 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8528
  ไม่ระบุ

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 4-8 mm

  Perlite ขนาด 60 ลิตร
  รหัสสินค้า A8593
  ไม่ระบุ

  399.00 - 439.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 4-8 mm

  Perlite ขนาด 2 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8529
  ไม่ระบุ

  139.00 - 159.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 4-8 mm

  Perlite ขนาด 100 ลิตร
  รหัสสินค้า A8545
  ไม่ระบุ

  579.00 - 599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm

  vermiculite 100 กรัม
  รหัสสินค้า A8865
  ไม่ระบุ

  17.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6mm

  แบ่งขาย 300 กรัม
  รหัสสินค้า A8866
  ไม่ระบุ

  49.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm

  แบ่งขาย 500 กรัม
  รหัสสินค้า A8530
  ไม่ระบุ

  59.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8531
  ไม่ระบุ

  119.00 - 139.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm

  แบ่งขาย 2 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8532
  ไม่ระบุ

  179.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm

  แบ่งขาย 3 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8533
  ไม่ระบุ

  259.00 - 299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 2-4 mm

  2-4 mm 50 ลิตร
  รหัสสินค้า A8956
  ไม่ระบุ

  499.00 - 579.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โทนี่ ph Down 50 CC

  น้ำยาปรับค่า ph ลง
  รหัสสินค้า A10001
  ไม่ระบุ

  59.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โทนี่ ph Down 100 CC

  น้ำยาปรับค่า ph ลง
  รหัสสินค้า A10002
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  น้ำยาปรับ ph น้ำลง

  ซุปเปอร์บัฟเฟอร์ 500cc
  รหัสสินค้า A9518
  ไม่ระบุ

  179.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  น้ำยาปรับ ph น้ำลง

  ซุปเปอร์บัฟเฟอร์ 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A9113
  ไม่ระบุ

  229.00 - 249.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โทนี่ ph Up 50 CC

  น้ำยาปรับค่า ph ขึ้น
  รหัสสินค้า A9999
  ไม่ระบุ

  59.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โทนี่ ph Up 100 CC

  น้ำยาปรับค่า ph ขึ้น
  รหัสสินค้า A10000
  ไม่ระบุ

  89.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  น้ำยาปรับ ph น้ำขึ้น

  บัฟเฟอร์พลัส 500 cc
  รหัสสินค้า A9517
  ไม่ระบุ

  179.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  น้ำยาปรับ ph น้ำขึ้น

  บัฟเฟอร์พลัส 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A9112
  ไม่ระบุ

  229.00 - 249.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ph up กับ ph down

  ph up กับ ph down
  รหัสสินค้า A10051
  ไม่ระบุ

  129.00 - 139.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ph up กับ ph down

  ph up กับ ph down
  รหัสสินค้า A10052
  ไม่ระบุ

  169.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ph up กับ ph down 500cc

  ph up กับ ph down 500cc
  รหัสสินค้า A10053
  ไม่ระบุ

  399.00 - 419.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  phupกับphdown1000cc

  phupกับphdown1000cc
  รหัสสินค้า A10054
  ไม่ระบุ

  469.00 - 489.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เครื่องวัดค่า pH

  เครื่องวัดค่า pH
  รหัสสินค้า A9252
  ไม่ระบุ

  85.00 - 95.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เครื่องวัดค่า pH ในน้ำ

  คาร์ลิเบรท แล้ว
  รหัสสินค้า A9621
  ไม่ระบุ

  308.00 - 328.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เครื่องวัดค่า pH ในน้ำ

  เครื่องวัดค่า pH ในน้ำ
  รหัสสินค้า A9255
  ไม่ระบุ

  268.00 - 288.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เครื่องวัดค่า pH

  เครื่องวัดค่า pH
  รหัสสินค้า A9251
  ไม่ระบุ

  459.00 - 499.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เครื่องวัด TDS/EC น้ำ

  หน่วย PPM, ms/cm2
  รหัสสินค้า A9253
  ไม่ระบุ

  129.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เครื่องวัดค่า EC ในน้ำ

  เครื่องวัดค่า EC ในน้ำ
  รหัสสินค้า A9256
  ไม่ระบุ

  139.00 - 159.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เปลือกสนนิวซีแลนด์ 02

  แบ่งขาย 300 กรัม
  รหัสสินค้า A8881

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เปลือกสนนิวซีแลนด์ 02

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8882
  ผลิต

  119.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เปลือกสนนิวซีแลนด์ 02

  แบ่งขาย 3.8 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8883
  ผลิต

  299.00 - 399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เปลือกสนนิวซีแลนด์ 02

  ขนาด 50 ลิตร
  รหัสสินค้า A8740
  ไม่ระบุ

  799.00 - 879.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก