LINE it!
 @allkaset

 • Իմ

  มาปลูกพืชไม่ใช้ดินกัน
  เพอร์ไลท์คืออะไร
  ไฮโดรโปนิกส์ คืออะไร
  ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์น้ำนิ่ง
  ปุ๋ยabคืออะไร
  ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง
  ไฮโดรโปนิกส์ เคมี VS อินทรีย์

  ⻹ԡ( 59 ¡ )

  ปุ๋ยAB 500cc

  ธาตุอาหารรองอาหารเสริม
  รหัสสินค้า A4001
  ไม่ระบุ

  105.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ย AB จำนวน ยกลัง

  ขนาด 500 ml ทั้ง 2 ขวด
  รหัสสินค้า A4013
  ไม่ระบุ

  1,179.00 - 1,249.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ย AB 1L จำนวน 1 คู่

  ขนาด 1 ลิตร ทั้ง 2 ขวด
  รหัสสินค้า A4002
  ไม่ระบุ

  139.00 - 159.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ย AB 1 ลิตร ยกลัง

  1 ลังมี 10 คู่ 20 ขวด
  รหัสสินค้า A4014
  ไม่ระบุ

  1,319.00 - 1,359.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ย AB แบบผง

  ผสมน้ำได้ถึง 10 ลิตร
  รหัสสินค้า A4010
  ไม่ระบุ

  679.00 - 699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ย AB โครงการหลวง

  ขนาด 1 ลิตร จำนวน 1 คู่
  รหัสสินค้า A7949
  ไม่ระบุ

  159.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ย AB โครงการหลวง

  1 ลิตร 1 คู่ 1 ลัง 6คู่
  รหัสสินค้า A8104
  ไม่ระบุ

  769.00 - 859.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สารละลายอินทรีย์ ABC

  โครงการหลวง 1 กิโล
  รหัสสินค้า A7944
  ไม่ระบุ

  299.00 - 389.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สารละลายอินทรีย์ชุดที่4

  A 70 ฺB 70 C 70
  รหัสสินค้า A8320
  ไม่ระบุ

  5,299.00 - 5,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไฮดรอแกนนิค อินทรีย์

  500 ซีซี ใช้แทนปุ๋ย AB
  รหัสสินค้า A7447
  ไม่ระบุ

  139.00 - 159.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  HydrOrgnic ไฮดรอแกนิค

  HydrOrgnic ไฮดรอแกนิค
  รหัสสินค้า A9216
  ไม่ระบุ

  199.00 - 229.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไฮดรอแกนนิค อินทรีย์

  1 ลิตร ใช้แทน ปุ๋ย AB
  รหัสสินค้า A7448
  ไม่ระบุ

  179.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ชุดปลูกไฮโดร น้ำนิ่ง

  ขนาด 6 หลุม อุปกรณ์ครบ
  รหัสสินค้า A7449
  ไม่ระบุ

  699.00 - 799.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ชุดปลูกผักไฮโดร น้ำวน

  ขนาด 8 หลุม ครบเซ็ท
  รหัสสินค้า A7427
  ไม่ระบุ

  1,429.00 - 1,599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

  ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
  รหัสสินค้า A7942
  ไม่ระบุ

  699.00 - 799.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถ้วยปลูกไฮโดร 1 หลุม

  ถ้วยปลูกไฮโดร 1 หลุม
  รหัสสินค้า A8169
  ไม่ระบุ

  0.75 - 1.25 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถาดเพาะไฮโดร 20 หลุม

  ถ้วยปลูกสีเขียว 20 หลุม
  รหัสสินค้า A8166
  ไม่ระบุ

  6.00 - 8.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถาดเพาะไฮโดร 40 หลุม

  ถ้วยปลูกไฮโดร 40 หลุม
  รหัสสินค้า A8165
  ไม่ระบุ

  11.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถาดเพาะไฮโดร 80 หลุม

  จำนวน 1 ถาด
  รหัสสินค้า A8164
  ไม่ระบุ

  19.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถาดเพาะไฮโดร 80 หลุม

  ยกลัง 100 ถาด
  รหัสสินค้า A7452
  ไม่ระบุ

  1,429.00 - 1,499.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟองน้ำ

  96 หลุม
  รหัสสินค้า A4011
  ไม่ระบุ

  19.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเรดบาตาเวีย เคลือบ

  1,000 เมล็ด
  รหัสสินค้า A5253
  ไม่ระบุ

  389.00 - 409.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 4-8 mm

  Perlite ขนาด 450 กรัม
  รหัสสินค้า A3774
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 4-8 mm

  กระสอบ(450g.X10ถุง)
  รหัสสินค้า A5343
  ไม่ระบุ

  559.00 - 650.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 4-8 mm

  Perlite ขนาด 450 กรัม
  รหัสสินค้า A8348
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์

  ยกกระสอบ (450g.X10ถุง)
  รหัสสินค้า A8349
  ไม่ระบุ

  559.00 - 650.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 2-4 mm

  Perlite ขนาด 100 กรัม
  รหัสสินค้า A8522
  ไม่ระบุ

  8.75 - 9.75 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 2-4 mm

  Perlite ขนาด 200 กรัม
  รหัสสินค้า A8496
  ไม่ระบุ

  24.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 2-4 mm

  Perlite ขนาด 500 กรัม
  รหัสสินค้า A8497
  ไม่ระบุ

  69.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 2-4 mm

  Perlite ขนาด 1 กิโล
  รหัสสินค้า A8524
  ไม่ระบุ

  79.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 2-4 mm

  Perlite ขนาด 1.8 กิโล
  รหัสสินค้า A8523
  ไม่ระบุ

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 2-4mm

  Perlite ขนาด 60 ลิตร
  รหัสสินค้า A8594
  ไม่ระบุ

  399.00 - 439.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 3-6 mm

  Perlit ขนาด 60 ลิตร
  รหัสสินค้า A8510
  ไม่ระบุ

  399.00 - 439.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ (Perlite)

  4-8 mm หนัก 100 กรัม
  รหัสสินค้า A8527
  ไม่ระบุ

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 4-8 mm

  Perlite ขนาด 200 กรัม
  รหัสสินค้า A8498
  ไม่ระบุ

  26.00 - 32.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 4-8 mm

  Perlite ขนาด 500 กรัม
  รหัสสินค้า A8500
  ไม่ระบุ

  55.00 - 65.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 4-8 mm

  Perlite ขนาด 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8528
  ไม่ระบุ

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 4-8 mm

  Perlite ขนาด 60 ลิตร
  รหัสสินค้า A8593
  ไม่ระบุ

  399.00 - 439.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 4-8 mm

  Perlite ขนาด 2 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8529
  ไม่ระบุ

  139.00 - 159.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 4-8 mm

  Perlite ขนาด 100 ลิตร
  รหัสสินค้า A8545
  ไม่ระบุ

  579.00 - 599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm

  vermiculite 100 กรัม
  รหัสสินค้า A8865
  ไม่ระบุ

  17.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6mm

  แบ่งขาย 300 กรัม
  รหัสสินค้า A8866
  ไม่ระบุ

  49.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm

  แบ่งขาย 500 กรัม
  รหัสสินค้า A8530
  ไม่ระบุ

  59.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8531
  ไม่ระบุ

  119.00 - 139.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm

  แบ่งขาย 2 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8532
  ไม่ระบุ

  179.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm

  แบ่งขาย 3 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8533
  ไม่ระบุ

  259.00 - 299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 2-4 mm

  2-4 mm 50 ลิตร
  รหัสสินค้า A8956
  ไม่ระบุ

  499.00 - 579.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เปลือกสนนิวซีแลนด์ 02

  แบ่งขาย 300 กรัม
  รหัสสินค้า A8881

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เปลือกสนนิวซีแลนด์ 02

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8882
  ผลิต

  119.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เปลือกสนนิวซีแลนด์ 02

  แบ่งขาย 3.8 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8883
  ผลิต

  299.00 - 399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เปลือกสนนิวซีแลนด์ 02

  ขนาด 50 ลิตร
  รหัสสินค้า A8740
  ไม่ระบุ

  799.00 - 879.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เปลือกสนนิวซีแลนด์ 03

  แบ่งขาย 300 กรัม
  รหัสสินค้า A8884
  ผลิต 2021-00-01

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เปลือกสนนิวซีแลนด์ 03

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8885
  ผลิต 2021-00-01

  119.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เปลือกสนนิวซีแลนด์ 03

  ขนาด 50 ลิตร เบอร์ 03
  รหัสสินค้า A8741
  ไม่ระบุ

  799.00 - 879.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เปลือกสน นิวซีแลนด์ 04

  แบ่งขาย 300 กรัม
  รหัสสินค้า A8887
  ผลิต

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เปลือกสน นิวซีแลนด์ 04

  แบ่งขาย 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8888
  ผลิต

  119.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เปลือกสน นิวซีแลนด์ 04

  แบ่งขาย 4 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8889
  ไม่ระบุ

  299.00 - 399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เปลือกสนนิวซีแลนด์ 03

  แบ่งขาย 3.8 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8886
  ผลิต

  299.00 - 399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เปลือกสนนิวซีแลนด์ 04

  ขนาด 50 ลิตร เบอร์ 04
  รหัสสินค้า A8742
  ไม่ระบุ

  799.00 - 879.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก