LINE it!
 @allkaset


 • แอพพลายเค็ม( 37 รายการ )

  เซ็ทพ้อยท์ 1 kg ยกลัง

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A10648
  ไม่ระบุ

  2,899.00 - 3,109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เซ็ทพ้อยท์ 500 กรัม

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A8739
  ไม่ระบุ

  299.00 - 309.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เซ็ทพ้อยท์ 500g ยกลัง

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A8759
  ไม่ระบุ

  1,719.00 - 1,759.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 50 กรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8303
  ไม่ระบุ

  49.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 50 กรัม ยกลัง

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8350
  ไม่ระบุ

  419.00 - 449.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 500 กรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A6990
  ไม่ระบุ

  209.00 - 225.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 500g ยกลัง

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8369
  ไม่ระบุ

  1,999.00 - 2,049.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 1 กิโลกรัม

  ไตรโคเดอร์มา
  รหัสสินค้า A8459
  ไม่ระบุ

  379.00 - 389.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตรซาน 1 กิโลกรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8460
  ไม่ระบุ

  3,739.00 ฿ 3,699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ลาร์มิน่า 50 กรัม

  บาซิลลัส ซับทีลิส
  รหัสสินค้า A8309
  ไม่ระบุ

  49.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ลาร์มิน่า 50กรัม ยกลัง

  บาซิลลัส ซับทิลิส
  รหัสสินค้า A8351
  ไม่ระบุ

  419.00 - 449.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ลาร์มิน่า 500 กรัม

  บาซิลลัส ซับทิลิส
  รหัสสินค้า A8372
  ไม่ระบุ

  209.00 - 225.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ลาร์มิน่า 500กรัม ยกลัง

  บาซิลลัส ซับทิลิส
  รหัสสินค้า A8373
  ไม่ระบุ

  1,999.00 - 2,049.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ลาร์มิน่า 1 กิโล ยกลัง

  บาซิลลัส ซับทิลิส
  รหัสสินค้า A8458
  ไม่ระบุ

  3,739.00 ฿ 3,699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมทาซาน 50 กรัม

  เมทาไรเซียม พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8304
  ไม่ระบุ

  59.00 ฿ 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมทาซาน 50 กรัม ยกลัง

  เมทาไรเซียม พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8353
  ไม่ระบุ

  419.00 - 449.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมทาซาน 500 กรัม

  เมทาไรเซียม พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A5003
  ไม่ระบุ

  209.00 - 225.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมทาซาน 500 กรัม ยกลัง

  เมทาไรเซียม พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A5686
  ไม่ระบุ

  1,999.00 - 2,049.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมทาซาน 1 กิโลกรัม

  เมทาไรเซียม พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8461
  ไม่ระบุ

  379.00 - 389.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมทาซาน 1 กิโล ยกลัง

  เมทาไรเซียม พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8462
  ไม่ระบุ

  3,699.00 - 3,739.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บูเวริน 50 กรัม

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8305
  ไม่ระบุ

  49.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บูเวริน 50 กรัม ยกลัง

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8352
  ไม่ระบุ

  419.00 - 449.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บูเวริน 500 กรัม

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A6427
  หมดอายุ 7/68

  209.00 - 225.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บูเวริน 500 กรัม ยกลัง

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A6431
  หมดอายุ 7/68

  1,999.00 - 2,049.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บูเวริน 1 กิโลกรัม

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8454
  หมดอายุ 2/68

  389.00 ฿ 379.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บูเวริน 1 กิโล ยกลัง

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8455
  หมดอายุ 2/68

  3,699.00 - 3,739.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลท์นิ่งค์ 50 กรัม

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A8308
  ไม่ระบุ

  68.00 - 75.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลท์นิ่งค์ 50กรัม ยกลัง

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A8355
  ไม่ระบุ

  659.00 - 669.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลท์นิ่งค์ 500 กรัม

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A8370
  ไม่ระบุ

  409.00 - 439.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลท์นิ่งค์ 500g ยกลัง

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A8371
  ไม่ระบุ

  4,069.00 - 4,099.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลท์นิ่งค์ 1 กิโลกรัม

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A8466
  ไม่ระบุ

  899.00 ฿ 849.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลท์นิ่งค์ 1 กิโล ยกลัง

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  รหัสสินค้า A8465
  ไม่ระบุ

  7,749.00 - 7,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลซินัส ยกลัง 10 กระปุก

  พาซิโลมัยซิส ไลลาซินัส
  รหัสสินค้า A8354
  ไม่ระบุ

  419.00 - 449.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลซินัส 500 กรัม

  พาซิโลมัยซิส ไลลาซินัส
  รหัสสินค้า A6432
  ไม่ระบุ

  209.00 - 225.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลซินัส 500 กรัม ยกลัง

  พาซิโลมัยซิส ไลลาซินัส
  รหัสสินค้า A6989
  ไม่ระบุ

  1,999.00 - 2,049.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลซินัส 1 กิโลกรัม

  พาซิโลมัยซิส ไลลาซินัส
  รหัสสินค้า A8463
  ไม่ระบุ

  379.00 - 389.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไลซินัส 1กิโลกรัม ยกลัง

  พาซิโลมัยซิส ไลลาซินัส
  รหัสสินค้า A8464
  หมดอายุ /543

  3,699.00 - 3,739.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก