LINE it!
 @allkaset

 • เมล็ดพันธุ์แบบกระป๋อง( 30 รายการ )

  เมล็ดหญ้าเบอร์มิวด้า

  ขนาด 1 กระป๋อง 450 กรัม
  รหัสสินค้า A6573
  หมดอายุ 3/67

  499.00 - 559.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาวพันธุ์นิโกร

  60 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2669
  หมดอายุ 6/66

  30.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะหล่ำปลี (75)

  5 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A5323
  หมดอายุ 3/66

  12.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาวเนื้อ วังเจ้า

  5 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A5319
  หมดอายุ 12/2608

  12.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักชี ตรากำไลทอง

  50 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A3065
  หมดอายุ 0/543

  20.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกวางตุ้งลุ้ย ฮ่องเต้

  60 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2667
  หมดอายุ 9/66

  20.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คะน้ายอด ขุนหลวง 99

  60 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2663
  หมดอายุ 9/66

  20.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเจ้าพระยา

  20 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A2659
  หมดอายุ 9/66

  40.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักกาดหอม พุ่มแก้ว

  40 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2662
  หมดอายุ 3/66

  49.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กวางตุ้งดอก บิ๊กเอ 19

  15 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3110
  หมดอายุ 9/66

  12.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดหอมดำ B (ผักสลัด)

  40 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A2673
  หมดอายุ 9/66

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาวเนื้อ วังเจ้า

  60 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2672
  หมดอายุ 3/66

  49.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงร้าน กรีนบลู

  20 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A4275
  หมดอายุ 4/66

  49.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักคะน้า(ยอด) บิ๊ก 456

  10 กรัม ความงอก 80 %
  รหัสสินค้า A5322
  หมดอายุ 9/65

  12.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดคะน้ายอด 4ทิศ

  80 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A5452
  หมดอายุ 8/66

  30.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาวเนื้อ วังหลวง

  60 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2661
  หมดอายุ 3/66

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดหอม บิ๊กจอห์น 238

  40 กรัม ความงอก 65%
  รหัสสินค้า A5295
  หมดอายุ 11/65

  40.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกสร้อยไก่ ศรีไพร

  20 กรัม ความงอก 55%
  รหัสสินค้า A5450
  หมดอายุ 2/66

  65.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บวบเหลี่ยม พันธุ์พื้นเม

  50 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2671
  หมดอายุ 9/65

  40.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักชี

  50 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A3077
  หมดอายุ 12/65

  0.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดหอมดำ B

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A5358
  หมดอายุ 12/65

  12.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะหล่ำปลี พันธุ์เอส75

  50 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3070
  หมดอายุ 3/66

  39.00 - 49.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว พันธ์ุนิโกร

  60 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2658
  ไม่ระบุ

  0.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกลูกผสม อัมพวา

  20 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A3298
  หมดอายุ 4/67

  379.00 - 395.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือไข่เต่าชมพูนุช

  20 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A3576

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือไข่เต่าม่วงรีชมพู

  50 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A3577

  219.00 - 259.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกวางตุ้งดอกต้นขาว

  500 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A7336
  หมดอายุ 11/66

  99.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวาอัคนีพลัส

  20 กรัม
  รหัสสินค้า A8435
  หมดอายุ 9/66

  85.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดชุนฉ่าย เขียวน้อย

  500 กรัม
  รหัสสินค้า A8521
  หมดอายุ /543

  199.00 - 229.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดโหระพา

  30 กรัม
  รหัสสินค้า A1458
  หมดอายุ /543

  95.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก