LINE it!
 @allkaset

 • 紾ѹẺлͧ( 20 ¡ )

  พริกอีป๊อป 50 กรัม

  รหัสสินค้า A7028
  พริกอีป๊อป 50 กรัม
  50 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-10-01

  419.00 - 479.00 ฿

  เมล็ดแตงโมลายทำดี

  รหัสสินค้า A6840
  เมล็ดแตงโมลายทำดี
  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-11-01

  49.00 - 59.00 ฿

  ผักโขมแดง พันธุ์ศรีสุข

  รหัสสินค้า A3214
  ผักโขมแดง พันธุ์ศรีสุข
  80 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-05-01

  40.00 - 49.00 ฿

  ถั่วฝักยาวเนื้อ วังเจ้า

  รหัสสินค้า A5319
  ถั่วฝักยาวเนื้อ วังเจ้า
  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-06-01

  12.00 - 19.00 ฿

  แมงลัก

  รหัสสินค้า A3112
  แมงลัก
  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-06-01

  12.00 - 19.00 ฿

  กวางตุ้งดอก ยอดสุวรรณ

  รหัสสินค้า A3198
  กวางตุ้งดอก ยอดสุวรรณ
  80 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-08-01

  33.00 - 45.00 ฿

  ผักกาดหัว SA2

  รหัสสินค้า A3107
  ผักกาดหัว SA2
  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-06-01

  12.00 - 19.00 ฿

  พริกลูกผสม อัมพวา

  รหัสสินค้า A3298
  พริกลูกผสม อัมพวา
  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-01-01

  0.00 - 459.00 ฿

  บวบหอมสั้น มิ่งขวัญ

  รหัสสินค้า A2527
  บวบหอมสั้น มิ่งขวัญ
  30 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-05-01

  40.00 - 49.00 ฿

  มะละกอฮอลแลนด์ โกลด์

  รหัสสินค้า A52
  มะละกอฮอลแลนด์ โกลด์
  20 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-08-01

  219.00 - 259.00 ฿

  ผักกาดส่องหล้าเจ้าหม่อม

  รหัสสินค้า A5062
  ผักกาดส่องหล้าเจ้าหม่อม
  80 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-11-01

  53.00 - 59.00 ฿

  เมล็ดแมงลัก แคลาย

  รหัสสินค้า A4189
  เมล็ดแมงลัก แคลาย
  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-04-01

  0.00 - 89.00 ฿

  ข้าวโพด บิ๊กนิวไวท์

  รหัสสินค้า A3567
  ข้าวโพด บิ๊กนิวไวท์
  100 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-05-01

  30.00 - 39.00 ฿

  กวางตุ้งใบ อัมรินทร์

  รหัสสินค้า A3197
  กวางตุ้งใบ อัมรินทร์
  400 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-08-01

  0.00 - 139.00 ฿

  เมล็ดแตงไทยยาว

  รหัสสินค้า A5449
  เมล็ดแตงไทยยาว
  30 กรัม ความงอก 70 %
  หมดอายุ 2020-01-01

  0.00 - 49.00 ฿

  ถั่วฝักยาวนิโกร

  รหัสสินค้า A2014
  ถั่วฝักยาวนิโกร
  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-06-01

  12.00 - 19.00 ฿

  โหระพา ใบใหญ่

  รหัสสินค้า A1503
  โหระพา ใบใหญ่
  30 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-05-01

  69.00 - 89.00 ฿

  บวบเหลี่ยม กริชเพชร

  รหัสสินค้า A4277
  บวบเหลี่ยม กริชเพชร
  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-04-01

  0.00 - 59.00 ฿

  เมล็ดพริกลูกผสม อัมพวา

  รหัสสินค้า A2028
  เมล็ดพริกลูกผสม อัมพวา
  50 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-10-01

  899.00 - 999.00 ฿

  แตงไทยกลมพันธุ์ทองสุก

  รหัสสินค้า A5072
  แตงไทยกลมพันธุ์ทองสุก
  30 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-05-01

  30.00 - 39.00 ฿

  Թ§