LINE it!
 @allkaset

 • 紾ѹҤ( 2987 ¡ )

  มะเขือเทศ บิ๊กกลีบ

  รหัสสินค้า A7435
  มะเขือเทศ บิ๊กกลีบ
  1 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 2022-03-01

  10.00 - 12.00 ฿

  กะหล่ำปลีสีม่วง ซีซ่า

  รหัสสินค้า A6293
  กะหล่ำปลีสีม่วง ซีซ่า
  170 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-04-01

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดกระเจี๊ยบแดง

  รหัสสินค้า A5155
  เมล็ดกระเจี๊ยบแดง
  120 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 2021-8-1

  8.00 - 13.00 ฿

  คื่นช่ายฝรั่ง

  รหัสสินค้า A4966
  คื่นช่ายฝรั่ง
  2,200เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-01-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดน้ำเต้าลูกยาว

  รหัสสินค้า A4827
  เมล็ดน้ำเต้าลูกยาว
  30 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-06-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศ อีเป๋อ

  รหัสสินค้า A4346
  เมล็ดมะเขือเทศ อีเป๋อ
  0.2 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-12-01

  8.00 - 13.00 ฿

  ผักบุ้งแดง

  รหัสสินค้า A3490
  ผักบุ้งแดง
  250 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-10-01

  8.00 - 10.00 ฿

  มะเขือเทศ(เชอรี่กลม)

  รหัสสินค้า A3471
  มะเขือเทศ(เชอรี่กลม)
  300 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-8-1

  8.00 - 10.00 ฿

  มะเขือเทศ ซุปเปอร์เรด

  รหัสสินค้า A3416
  มะเขือเทศ ซุปเปอร์เรด
  50 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-10-1

  18.00 - 20.00 ฿

  กวางตุ้งเบบี้ บล๊อกฉ่อย

  รหัสสินค้า A3389
  กวางตุ้งเบบี้ บล๊อกฉ่อย
  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-01-01

  10.00 - 12.00 ฿

  พริกยักษ์หวาน

  รหัสสินค้า A3387
  พริกยักษ์หวาน
  50 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-01-01

  10.00 - 12.00 ฿

  กวางตุ้งฮ่องเต้ ไทนี่

  รหัสสินค้า A3139
  กวางตุ้งฮ่องเต้ ไทนี่
  2100 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-08-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดผักกาดขาว มูเซอ

  รหัสสินค้า A2355
  เมล็ดผักกาดขาว มูเซอ
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-10-1

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดหอมแบ่ง

  รหัสสินค้า A1280
  เมล็ดหอมแบ่ง
  185 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แฟง

  รหัสสินค้า A441
  เมล็ดพันธุ์แฟง
  33 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-03-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหอม เมล็ดขาว

  รหัสสินค้า A436
  เมล็ดผักกาดหอม เมล็ดขาว
  900 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-07-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์โหระพา

  รหัสสินค้า A435
  เมล็ดพันธุ์โหระพา
  750 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-05-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดน้ำเต้าพันธ์ลูกกลม

  รหัสสินค้า A423
  เมล็ดน้ำเต้าพันธ์ลูกกลม
  14 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-3-1

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ ถั่วพู

  รหัสสินค้า A421
  เมล็ดพันธุ์ ถั่วพู
  25 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-07-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่ง

  รหัสสินค้า A420
  เมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่ง
  2800 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-09-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดคึ่นฉ่าย

  รหัสสินค้า A412
  เมล็ดคึ่นฉ่าย
  7500 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-08-01

  8.00 - 13.00 ฿

  กวางตุ้งดอก ต้นเขียว

  รหัสสินค้า A403
  กวางตุ้งดอก ต้นเขียว
  3900 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-07-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีนเรียวไผ่

  รหัสสินค้า A401
  เมล็ดผักบุ้งจีนเรียวไผ่
  420 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-07-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดคะน้าเห็ดหอม

  รหัสสินค้า A399
  เมล็ดคะน้าเห็ดหอม
  500 เมล็ด ความงอก 80%
  ผลิต --

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่ สวีทบอย

  รหัสสินค้า A357
  มะเขือเทศเชอรี่ สวีทบอย
  28 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-06-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดโต้วเหมี่ยว 01

  รหัสสินค้า A283
  เมล็ดโต้วเหมี่ยว 01
  40 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-12-1

  8.00 - 13.00 ฿

  ผักกาดหัว (หัวไชเท้า)

  รหัสสินค้า A281
  ผักกาดหัว (หัวไชเท้า)
  400 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-08-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดคะน้าฮ่องกง

  รหัสสินค้า A268
  เมล็ดคะน้าฮ่องกง
  1000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-06-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ คะน้าใบ

  รหัสสินค้า A267
  เมล็ดพันธุ์ คะน้าใบ
  2,260 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-2-1

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดกระเจี๊ยบเขียว

  รหัสสินค้า A265
  เมล็ดกระเจี๊ยบเขียว
  75 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-01-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศสีดา

  รหัสสินค้า A263
  เมล็ดมะเขือเทศสีดา
  630 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-07-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดกะหล่ำปลี

  รหัสสินค้า A260
  เมล็ดกะหล่ำปลี
  440 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-07-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดถั่วลันเตา

  รหัสสินค้า A258
  เมล็ดถั่วลันเตา
  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-09-01

  8.00 - 13.00 ฿

  ฟักทอง พันธุ์ทอดยอด

  รหัสสินค้า A250
  ฟักทอง พันธุ์ทอดยอด
  18 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-2-1

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดกะเพราแดง กลิ่นหอม

  รหัสสินค้า A4747
  เมล็ดกะเพราแดง กลิ่นหอม
  1 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2023-2-1

  10.00 - 12.00 ฿

  กะเพราม่วง

  รหัสสินค้า A3403
  กะเพราม่วง
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-02-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพริกขี้หนู

  รหัสสินค้า A2878
  เมล็ดพริกขี้หนู
  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-1-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพริกขี้หนูสวน

  รหัสสินค้า A2834
  เมล็ดพริกขี้หนูสวน
  90 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 0000-00-00

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  รหัสสินค้า A1828
  เมล็ดโหระพา
  1,600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ พริกหยวก

  รหัสสินค้า A254
  เมล็ดพันธุ์ พริกหยวก
  80 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-07-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดถั่วฝักยาว อาคเนย์

  รหัสสินค้า A5878
  เมล็ดถั่วฝักยาว อาคเนย์
  600 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 2022-07-01

  79.00 - 109.00 ฿

  เมล๋็ดถั่วพุ่ม

  รหัสสินค้า A3818
  เมล๋็ดถั่วพุ่ม
  100 เมล็ด ความงอก 70 %
  หมดอายุ 2022-02-01

  69.00 - 78.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวสวีทไว

  รหัสสินค้า A3152
  ข้าวโพดข้าวเหนียวสวีทไว
  800 เมล็ด ความงอก 93%
  หมดอายุ 2022-08-01

  209.00 - 239.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม ไมโครซี

  รหัสสินค้า A1819
  แตงกวาลูกผสม ไมโครซี
  700 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 2022-12-01

  209.00 - 239.00 ฿

  เมล็ดถั่วฝักยาว ลำน้ำชี

  รหัสสินค้า A1809
  เมล็ดถั่วฝักยาว ลำน้ำชี
  1,000 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 2022-07-01

  209.00 - 239.00 ฿

  เมล็ดผักชี

  รหัสสินค้า A1567
  เมล็ดผักชี
  11100 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-02-01

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งฮ่องเต้

  รหัสสินค้า A1412
  เมล็ดกวางตุ้งฮ่องเต้
  21400 เมล็ด ความงอก 85
  หมดอายุ 2022-08-01

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดเขียวปลี

  รหัสสินค้า A1411
  เมล็ดเขียวปลี
  56,300 เมล็ด 100 กรัม
  หมดอายุ 2022-08-01

  69.00 - 78.00 ฿

  กวางตุ้งดอก ต้นเขียว

  รหัสสินค้า A1357
  กวางตุ้งดอก ต้นเขียว
  39,000 เมล็ด 100 กรัม
  หมดอายุ 2022-08-01

  69.00 - 78.00 ฿

  ผักกาดขาว ขาวปลี

  รหัสสินค้า A1152
  ผักกาดขาว ขาวปลี
  100 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2023-01-01

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดผักสลัดบิ๊ก เรดโอ๊

  รหัสสินค้า A5042
  เมล็ดผักสลัดบิ๊ก เรดโอ๊
  0.5 กรัม ความงอก 80%
  ผลิต 0000-00-00

  22.00 - 25.00 ฿

  ผักสลัด บิ๊ก กรีนโอ๊ค

  รหัสสินค้า A5040
  ผักสลัด บิ๊ก กรีนโอ๊ค
  0.5 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-10-01

  22.00 - 25.00 ฿

  ผักกาดหอม พันธุ์กรีนนี่

  รหัสสินค้า A4683
  ผักกาดหอม พันธุ์กรีนนี่
  30 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 2021-11-01

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดผักสลัด เรดโอ๊ต

  รหัสสินค้า A2926
  เมล็ดผักสลัด เรดโอ๊ต
  400 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-1-1

  18.00 - 20.00 ฿

  เมล็ดกรีนโอ๊ค

  รหัสสินค้า A2922
  เมล็ดกรีนโอ๊ค
  200 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-12-1

  18.00 - 20.00 ฿

  เมล็ดกรีนคอส

  รหัสสินค้า A2918
  เมล็ดกรีนคอส
  400 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-1-1

  18.00 - 20.00 ฿

  เมล็ดกรีนคอส ซีซ่าร์

  รหัสสินค้า A1281
  เมล็ดกรีนคอส ซีซ่าร์
  1000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 0000-00-00

  22.00 - 25.00 ฿

  แคนตาลูป เอ็มมิรัลดสวีท

  รหัสสินค้า A806
  แคนตาลูป เอ็มมิรัลดสวีท
  5 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-05-01

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักสลัด มิกซ

  รหัสสินค้า A379
  เมล็ดพันธุ์ผักสลัด มิกซ
  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-07-01

  22.00 - 25.00 ฿

  ผักชี สายสมร

  รหัสสินค้า A487
  ผักชี สายสมร
  1000 เมล็ด ความงอก 92%
  ผลิต --

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดคะน้าบางบัวทอง 35

  รหัสสินค้า A467
  เมล็ดคะน้าบางบัวทอง 35
  4000 เมล็ด ความงอก 93%
  หมดอายุ 2021-12-1

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดผักโขมแดง

  รหัสสินค้า A438
  เมล็ดผักโขมแดง
  3800 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2021-08-01

  8.00 - 13.00 ฿

  กวางตุ้งดอก บิ๊กเขียว

  รหัสสินค้า A7312
  กวางตุ้งดอก บิ๊กเขียว
  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-08-01

  59.00 - 69.00 ฿

  ข้าวโพด ซุปเปอร์อาร์โก้

  รหัสสินค้า A7298
  ข้าวโพด ซุปเปอร์อาร์โก้
  150 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-08-01

  59.00 - 69.00 ฿

  Թ§