LINE it!
 @allkaset

 • ػóɵ( 100 ¡ )

  พีทมอส เจียไต๋

  รหัสสินค้า A3925
  พีทมอส เจียไต๋
  20 ลิตร หนัก 5 กิโล

  149.00 - 199.00 ฿

  ถาดเพาะกระดาษ

  รหัสสินค้า A3926
  ถาดเพาะกระดาษ
  เจียไต๋ ขนาด 8 หลุม
  ไม่ระบุ

  7.00 - 9.00 ฿

  ดินแคคตัส

  รหัสสินค้า A7351
  ดินแคคตัส
  1 ลิตร
  ไม่ระบุ

  40.00 - 49.00 ฿

  ถุงเพาะชำ 12x20 นิ้ว

  รหัสสินค้า A4117
  ถุงเพาะชำ 12x20 นิ้ว
  1 กิโลกรัม
  หมดอายุ 0000-00-00

  55.00 - 69.00 ฿

  เวอร์มิคูไลท์

  รหัสสินค้า A5344
  เวอร์มิคูไลท์
  ยกกระสอบ (500g.X10ถุง)

  559.00 - 649.00 ฿

  เพอร์ไลท์

  รหัสสินค้า A5343
  เพอร์ไลท์
  ยกกระสอบ (500g.X10ถุง)

  559.00 - 650.00 ฿

  พีทมอสPindStrup 80 ลิตร

  รหัสสินค้า A7008
  พีทมอสPindStrup 80 ลิตร
  80 ลิตร จากเดนมาร์ก

  299.00 - 389.00 ฿

  เวอร์มิคูไลท์

  รหัสสินค้า A3773
  เวอร์มิคูไลท์
  500 กรัม
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿

  โคโค่ดิสก์ ขุยมะพร้าว

  รหัสสินค้า A1987
  โคโค่ดิสก์ ขุยมะพร้าว
  แพ็ค 6 ก้อน
  ไม่ระบุ

  29.00 - 39.00 ฿

  ถุงเพาะชำ 3.5x8 นิ้ว

  รหัสสินค้า A4118
  ถุงเพาะชำ 3.5x8 นิ้ว
  1 กิโลกรัม
  หมดอายุ 0000-00-00

  55.00 - 69.00 ฿

  ถาดเพาะ 200 หลุม

  รหัสสินค้า A5510
  ถาดเพาะ 200 หลุม
  หนา 0.65
  ไม่ระบุ

  25.00 - 35.00 ฿

  พีทมอส คลาสแมน

  รหัสสินค้า A5684
  พีทมอส คลาสแมน
  70 ลิตร หนัก 20 กิโล
  หมดอายุ 0000-00-00

  319.00 - 379.00 ฿

  โคโค่พีท (พีทมอส)

  รหัสสินค้า A5388
  โคโค่พีท (พีทมอส)
  35 ลิตร หนัก 7.4 กิโล

  135.00 - 159.00 ฿

  พีทมอส นกเงือก L3

  รหัสสินค้า A75
  พีทมอส นกเงือก L3
  Tray Substrate 30 ลิตร
  หมดอายุ 0000-00-00

  159.00 - 189.00 ฿

  พีทมอส นกเงือก L3

  รหัสสินค้า A77
  พีทมอส นกเงือก L3
  Tray Substrate 70 ลิตร
  หมดอายุ 0000-00-00

  319.00 - 399.00 ฿

  เพอร์ไลท์

  รหัสสินค้า A3774
  เพอร์ไลท์
  500 กรัม
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿

  พีทมอส คลาสแมน

  รหัสสินค้า A5173
  พีทมอส คลาสแมน
  70 ลิตร
  หมดอายุ 0000-00-00

  309.00 - 349.00 ฿

  พีทมอส คลาสแมน

  รหัสสินค้า A5462
  พีทมอส คลาสแมน
  TS2 ขนาด 200 ลิตร
  หมดอายุ 0000-00-00

  839.00 - 899.00 ฿

  ถาดเพาะ 104 หลุม

  รหัสสินค้า A5513
  ถาดเพาะ 104 หลุม
  (2 ขอบ)
  ไม่ระบุ

  25.00 - 35.00 ฿

  ถุงเพาะชำ 3.5x6 นิ้ว

  รหัสสินค้า A4121
  ถุงเพาะชำ 3.5x6 นิ้ว
  1 กิโลกรัม
  หมดอายุ 0000-00-00

  55.00 - 69.00 ฿

  ถุงเพาะชำ 8x16 นิ้ว

  รหัสสินค้า A3894
  ถุงเพาะชำ 8x16 นิ้ว
  1 กิโลกรัม
  หมดอายุ 0000-00-00

  55.00 - 69.00 ฿

  พีทมอส นกเงือก L3

  รหัสสินค้า A48
  พีทมอส นกเงือก L3
  Tray Substrate 5 ลิตร
  ไม่ระบุ

  45.00 - 55.00 ฿

  พีทมอส Kekkila

  รหัสสินค้า A241
  พีทมอส Kekkila
  Brown540 W L0 300 ลิตร
  หมดอายุ 0000-00-00

  1,099.00 - 1299.00 ฿

  ดินแคคตัส 1 ลิตร

  รหัสสินค้า A7352
  ดินแคคตัส 1 ลิตร
  1 กระสอบ 20 ถุง 1ลิตร
  ไม่ระบุ

  689.00 - 739.00 ฿

  ช้อนปลูก (คละสี)

  รหัสสินค้า A447
  ช้อนปลูก (คละสี)

  ไม่ระบุ

  0.00 - 29.00 ฿

  ช้อนปลูก

  รหัสสินค้า A446
  ช้อนปลูก
  ด้ามจับสีน้ำเงิน
  ผลิต 2020-06-01

  0.00 - 39.00 ฿

  โคโค่ดิสก์ ขุยมะพร้าว

  รหัสสินค้า A1988
  โคโค่ดิสก์ ขุยมะพร้าว
  ยกลัง (96 ก้อน)

  409.00 - 449.00 ฿

  ถุงเพาะชำ 3x6 นิ้ว

  รหัสสินค้า A4157
  ถุงเพาะชำ 3x6 นิ้ว
  1 กิโลกรัม
  หมดอายุ 0000-00-00

  55.00 - 69.00 ฿

  โคโค่พีท (พีทมอส)

  รหัสสินค้า A5389
  โคโค่พีท (พีทมอส)
  80 ลิตร หนัก 16 กิโล

  259.00 - 299.00 ฿

  พีทมอส นกเงือก

  รหัสสินค้า A3882
  พีทมอส นกเงือก
  Brown 540 (30ลิตร)
  หมดอายุ 0000-00-00

  129.00 - 159.00 ฿

  ถาดเพาะ 72 หลุม

  รหัสสินค้า A4977
  ถาดเพาะ 72 หลุม

  ไม่ระบุ

  25.00 - 35.00 ฿

  ถุงเพาะชำ 5x12 นิ้ว

  รหัสสินค้า A4165
  ถุงเพาะชำ 5x12 นิ้ว
  1 กิโลกรัม
  หมดอายุ 0000-00-00

  55.00 - 69.00 ฿

  ถาดเพาะ 128 หลุม

  รหัสสินค้า A4973
  ถาดเพาะ 128 หลุม

  ไม่ระบุ

  25.00 - 35.00 ฿

  เสียมอ๊อค 30 ซม. เล็ก

  รหัสสินค้า A4648
  เสียมอ๊อค 30 ซม. เล็ก
  30 ซม. เล็ก
  ไม่ระบุ

  29.00 - 39.00 ฿

  ถาดเพาะ 105 หลุม

  รหัสสินค้า A5509
  ถาดเพาะ 105 หลุม

  ไม่ระบุ

  25.00 - 35.00 ฿

  โคโค่พีท (พีทมอส)

  รหัสสินค้า A5387
  โคโค่พีท (พีทมอส)
  5 ลิตร หนัก 1.2 กิโล
  ไม่ระบุ

  39.00 - 49.00 ฿

  พีทมอสอัดก้อน

  รหัสสินค้า A3780
  พีทมอสอัดก้อน
  เจียไต๋ จำนวน 1 ก้อน
  ไม่ระบุ

  20.00 - 25.00 ฿

  ถุงเพาะชำ 9x18 นิ้ว

  รหัสสินค้า A4161
  ถุงเพาะชำ 9x18 นิ้ว
  1 กิโลกรัม
  หมดอายุ 0000-00-00

  55.00 - 69.00 ฿

  โคโค่พีท5L.ยกกระสอบ

  รหัสสินค้า A1989
  โคโค่พีท5L.ยกกระสอบ
  16 ถุง

  559.00 - 579.00 ฿

  พีทมอส มีเดีย ตราสามใบ

  รหัสสินค้า A7199
  พีทมอส มีเดีย ตราสามใบ
  30 L
  ไม่ระบุ

  359.00 - 399.00 ฿

  เสียมอ๊อค 50 ซม. กลาง

  รหัสสินค้า A4647
  เสียมอ๊อค 50 ซม. กลาง
  50 ซม. กลาง
  ผลิต 2020-06-01

  50.00 - 59.00 ฿

  ถุงเพาะชำ 3.5x6 นิ้ว

  รหัสสินค้า A4409
  ถุงเพาะชำ 3.5x6 นิ้ว
  แพ็ค 5 ใบ
  ไม่ระบุ

  4.00 - 6.00 ฿

  ถุงเพาะชำ 2x12 นิ้ว

  รหัสสินค้า A4404
  ถุงเพาะชำ 2x12 นิ้ว
  แพ็ค 5 ใบ
  ไม่ระบุ

  7.00 ฿ 3.00 ฿

  พีทมอส นกเงือก L4 20x5

  รหัสสินค้า A3137
  พีทมอส นกเงือก L4 20x5
  Tray Substrate ยกกระสอบ
  หมดอายุ 0000-00-00

  799.00 - 899.00 ฿

  ถาดเพาะกระดาษ 8 หลุม

  รหัสสินค้า A7012
  ถาดเพาะกระดาษ 8 หลุม
  ยกลัง 50 ถาด
  ไม่ระบุ

  275.00 - 325.00 ฿

  ถุงเพาะชำ 4x9 นิ้ว

  รหัสสินค้า A3885
  ถุงเพาะชำ 4x9 นิ้ว
  1 กิโลกรัม
  หมดอายุ 0000-00-00

  55.00 - 69.00 ฿

  เสียมแซะหญ้า

  รหัสสินค้า A7011
  เสียมแซะหญ้า
  เสียมแซะหญ้า
  หมดอายุ 0000-00-00

  129.00 - 149.00 ฿

  พีทมอส นกเงือก L4

  รหัสสินค้า A1444
  พีทมอส นกเงือก L4
  Tray Substrate 5 ลิตร
  ไม่ระบุ

  50.00 - 59.00 ฿

  ดินผสมเด็กเกษตร

  รหัสสินค้า A4535
  ดินผสมเด็กเกษตร

  ไม่ระบุ

  22.00 - 30.00 ฿

  พีทมอส TERREAU

  รหัสสินค้า A7198
  พีทมอส TERREAU
  70 L
  ไม่ระบุ

  259.00 - 289.00 ฿

  ถุงเพาะชำ 6x10 นิ้ว

  รหัสสินค้า A4426
  ถุงเพาะชำ 6x10 นิ้ว
  แพ็ค 5 ใบ
  ไม่ระบุ

  6.00 - 8.00 ฿

  แผงแขวนเมล็ดผัก สี่ทิศ

  รหัสสินค้า A6998
  แผงแขวนเมล็ดผัก สี่ทิศ
  มีซี่แขวน 25 ซี่
  หมดอายุ 0000-00-00

  339.00 - 359.00 ฿

  ถุงเพาะชำ 2.5x5 นิ้ว

  รหัสสินค้า A4136
  ถุงเพาะชำ 2.5x5 นิ้ว
  1 กิโลกรัม
  หมดอายุ 0000-00-00

  55.00 - 69.00 ฿

  ถุงเพาะชำ 5x10 นิ้ว

  รหัสสินค้า A6557
  ถุงเพาะชำ 5x10 นิ้ว
  1 กิโลกรัม
  หมดอายุ 0000-00-00

  55.00 - 69.00 ฿

  ส้อมพรวนดิน

  รหัสสินค้า A451
  ส้อมพรวนดิน
  สีส้ม
  ผลิต 2018-01-31

  20.00 - 29.00 ฿

  ถุงเพาะชำ 6x12 นิ้ว

  รหัสสินค้า A3901
  ถุงเพาะชำ 6x12 นิ้ว
  1 กิโลกรัม
  หมดอายุ 0000-00-00

  55.00 - 69.00 ฿

  ถุงเพาะชำ 2x6 นิ้ว

  รหัสสินค้า A3896
  ถุงเพาะชำ 2x6 นิ้ว
  1 กิโลกรัม
  หมดอายุ 0000-00-00

  55.00 - 69.00 ฿

  ถุงเพาะชำ 6x10 นิ้ว

  รหัสสินค้า A4166
  ถุงเพาะชำ 6x10 นิ้ว
  1 กิโลกรัม
  หมดอายุ 0000-00-00

  55.00 - 69.00 ฿

  ถาดเพาะ 288 หลุม

  รหัสสินค้า A4975
  ถาดเพาะ 288 หลุม

  ไม่ระบุ

  25.00 - 35.00 ฿

  ถุงเพาะชำ 2x12 นิ้ว

  รหัสสินค้า A3647
  ถุงเพาะชำ 2x12 นิ้ว
  1 กิโลกรัม
  ไม่ระบุ

  55.00 - 69.00 ฿

  กระป๋องกับดักแมลงวันทอง

  รหัสสินค้า A5160
  กระป๋องกับดักแมลงวันทอง
  กับดักแมลงวัน
  หมดอายุ 0000-00-00

  0.00 - 75.00 ฿

  ถุงเพาะชำ 2.5x5 นิ้ว

  รหัสสินค้า A4413
  ถุงเพาะชำ 2.5x5 นิ้ว
  แพ็ค 5 ใบ
  ไม่ระบุ

  4.00 - 6.00 ฿

  พีทมอส นกเงือก DSM 3 W

  รหัสสินค้า A46
  พีทมอส นกเงือก DSM 3 W
  DSM 3 W (5 ลิตร)
  หมดอายุ 0000-00-00

  39.00 - 50.00 ฿

  กล่องเก็บกลิ่นทุเรียน

  รหัสสินค้า A4334
  กล่องเก็บกลิ่นทุเรียน
  จำนวน 1 กล่อง
  ไม่ระบุ

  28.00 - 35.00 ฿

  Թ§