LINE it!
 @allkaset


 • พืชพันธุ์ตราสิงห์( 82 รายการ )

  คะน้าใบ กลมโอรส

  100 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A39
  หมดอายุ 10/67

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กวางตุ้งฮ่องกง ขาวน้อย

  10 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A677
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คะน้าใบกลม โอรส

  10 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A680
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คื่นฉ่าย พันธุ์เรืองรอง

  3 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A682
  หมดอายุ 4/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กวางตุ้ง เพชรงาม

  10 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A683
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กวางตุ้งดอกร่มฉัตร

  10 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A684
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกวางตุ้งฮ่องเต้

  10 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A685
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดขาวใหญ่ PAI-TSAI

  10 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A686
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดหัวไนติงเกล

  10 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A688
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดเขียว ชุนฉ่าย

  5 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A689
  หมดอายุ 4/68

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดโหระพา

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A692
  หมดอายุ 2023-09-01

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทองคางคกแท้

  3 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A693
  หมดอายุ 2024-10-1

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักแฟง พันธุ์ฟักหอม

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A694
  หมดอายุ 4/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพริกขี้หนูบูรพา

  3 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A696
  หมดอายุ 4/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ข้าวโพดขาวปุ้มปุ้ย

  20 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A697
  หมดอายุ 4/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ข้าวโพด ซุปเปอร์สวีท

  20 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A698
  หมดอายุ 4/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บรอคโคลี่ RAMOSO

  3 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A699
  หมดอายุ 4/68

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว นิโกรยาว

  5 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A700
  หมดอายุ 9/66

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแครอท

  3 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A702
  หมดอายุ 4/68

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดแก้ว SALADIN

  1 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A705
  หมดอายุ 4/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดโตเหมี่ยว

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A706
  หมดอายุ 4/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไควาเระ

  10 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A707
  หมดอายุ 4/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดบวบเหลี่ยม

  5 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A709
  หมดอายุ 4/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดบวบงู

  3 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A710
  หมดอายุ 4/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเทศสีดา

  3 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A712
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกระเจี๊ยบเขียว

  10 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A718
  ผลิต 2024-04-01

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะระ

  3 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A721
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะระขี้นก

  3 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A722
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกะเพรา

  3 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A723
  หมดอายุ 1/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแมงลัก

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A724
  หมดอายุ 2023-07-01

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดหอม ผักสลัดดำ

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A725
  หมดอายุ 4/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะหล่ำดอกสโนว์บอลล์

  1 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A726
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักชีพันธุ์งามเด่น

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A728
  หมดอายุ 4/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักชีลาว

  10 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A729
  หมดอายุ 4/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงไทยยาว

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A730
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงไทยสีทองหมอนทอง

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A732
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงกวาพันธุ์หยกขาว

  3 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A733
  หมดอายุ 2023-09-01

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวาพันธุ์แตงร้าน

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A734
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วแขก

  10 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A735
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วไร้ค้างสุรนารี

  5 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A736
  หมดอายุ 2023-07-01

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว เสือพาน

  15 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A740
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วพู

  เมล็ดถั่วพู
  รหัสสินค้า A741
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะเพราแดง

  3 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A744
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดขาว พันธุ์EARLY

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A839
  หมดอายุ 2023-07-01

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะหล่ำดอก สโนว์บอลล์

  10 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A910
  หมดอายุ 10/67

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักบุ้งจีน ทั่วไป

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A1417
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยม

  50 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A1420
  หมดอายุ 4/67

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์บวบงู

  30 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A1421
  หมดอายุ 4/67

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วแขก

  100 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A2698
  หมดอายุ 10/67

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วพู

  100 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A2929
  หมดอายุ 10/67

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือยาว ม่วงกลม

  3 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A2935
  หมดอายุ 4/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์มะระ

  30 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3019
  หมดอายุ 10/67

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์กะเพรา

  30 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A3027
  หมดอายุ 1/67

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักขี้หูด

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3036
  หมดอายุ 4/68

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักขี้หูด

  100 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3047
  หมดอายุ 4/68

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แฟง

  3 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3096
  หมดอายุ 4/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทอง คางคกแท้

  30 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3098
  หมดอายุ 10/67

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกขี้หนู ช่อจินดา

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3222
  หมดอายุ 4/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ข้าวโพด ขาวปุ้มปุ้ย

  200 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A3262
  หมดอายุ 4/67

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว พันธุ์นิโกร

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3268
  หมดอายุ 2023-09-01

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์โตเหมี่ยว

  100 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3273
  หมดอายุ 4/67

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คะน้า CHINESE KALE

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3275
  หมดอายุ 10/66

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะเพราแดง

  30 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A3278
  หมดอายุ 10/67

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงไทยยาว

  50 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A2691
  หมดอายุ 10/67

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กวางตุ้งฮ่องกง ขาวน้อย

  100 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A7
  หมดอายุ 10/67

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักบุ้งจีน พันธุ์ทั่วไป

  ยกลัง (1kg.X30ถุง)
  รหัสสินค้า A4098

  3,299.00 - 3,499.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว เสือพาน

  100 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A2780
  หมดอายุ 10/67

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดขาวใหญ่ PAI-TSAI

  100 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A220
  หมดอายุ 10/67

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก