LINE it!
 @allkaset

 • תѹԧ( 126 ¡ )

  มะเขือเทศสีดา

  รหัสสินค้า A712
  มะเขือเทศสีดา
  3 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-04-01

  12.00 - 14.00 ฿

  กวางตุ้งฮ่องเต้

  รหัสสินค้า A191
  กวางตุ้งฮ่องเต้
  100 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-06-01

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักชีพันธุ์งามเด่น

  รหัสสินค้า A728
  ผักชีพันธุ์งามเด่น
  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-11-01

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว

  รหัสสินค้า A729
  เมล็ดผักชีลาว
  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-11-01

  12.00 - 14.00 ฿

  ฟักแฟง พันธุ์ฟักหอม

  รหัสสินค้า A694
  ฟักแฟง พันธุ์ฟักหอม
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-04-01

  12.00 - 14.00 ฿

  มะเขือเทศ พันธุ์สีดา

  รหัสสินค้า A3281
  มะเขือเทศ พันธุ์สีดา
  30 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-04-01

  89.00 - 119.00 ฿

  พริกขี้หนู ช่อจินดา

  รหัสสินค้า A3222
  พริกขี้หนู ช่อจินดา
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-08-01

  12.00 - 14.00 ฿

  ฟักเขียว

  รหัสสินค้า A3052
  ฟักเขียว
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-04-01

  12.00 - 14.00 ฿

  ถั่วฝักยาว ถั่วไร้ค้างส

  รหัสสินค้า A2699
  ถั่วฝักยาว ถั่วไร้ค้างส
  50 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-07-01

  89.00 - 119.00 ฿

  บวบหอมยาว

  รหัสสินค้า A1423
  บวบหอมยาว
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-08-01

  12.00 - 14.00 ฿

  บรอคโคลี่RAMOSOEARAY

  รหัสสินค้า A3267
  บรอคโคลี่RAMOSOEARAY
  30 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2023-01-01

  89.00 - 119.00 ฿

  ฟักแฟง พันธุ์ฟักหอม

  รหัสสินค้า A3221
  ฟักแฟง พันธุ์ฟักหอม
  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-01-01

  89.00 - 119.00 ฿

  บวบหอมยาว

  รหัสสินค้า A1424
  บวบหอมยาว
  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-01-01

  89.00 - 119.00 ฿

  บรอคโคลี่ RAMOSO

  รหัสสินค้า A699
  บรอคโคลี่ RAMOSO
  3 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-08-01

  12.00 - 14.00 ฿

  กวางตุ้งฮ่องกง ขาวน้อย

  รหัสสินค้า A677
  กวางตุ้งฮ่องกง ขาวน้อย
  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-07-01

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  ข้าวโพดขาวปุ้มปุ้ย

  รหัสสินค้า A697
  ข้าวโพดขาวปุ้มปุ้ย
  20 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-10-01

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดบวบงู

  รหัสสินค้า A710
  เมล็ดบวบงู
  3 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-10-01

  12.00 - 14.00 ฿

  ชุนฉ่ายหางหงษ์

  รหัสสินค้า A690
  ชุนฉ่ายหางหงษ์
  5 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-01-01

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  กวางตุ้ง เพชรงาม

  รหัสสินค้า A683
  กวางตุ้ง เพชรงาม
  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-10-01

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  ผักชี พันธุ์งามเด่น

  รหัสสินค้า A911
  ผักชี พันธุ์งามเด่น
  100 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-01-01

  89.00 - 119.00 ฿

  ถั่วฝักยาว ถั่วขาว

  รหัสสินค้า A3279
  ถั่วฝักยาว ถั่วขาว
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-03-01

  12.00 - 14.00 ฿

  แตงไทยสีทองหมอนทอง

  รหัสสินค้า A732
  แตงไทยสีทองหมอนทอง
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-08-01

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดแก้ว SALADIN

  รหัสสินค้า A705
  ผักกาดแก้ว SALADIN
  1 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-11-01

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดพริกขี้หนูบูรพา

  รหัสสินค้า A696
  เมล็ดพริกขี้หนูบูรพา
  3 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-01-01

  12.00 - 14.00 ฿

  พริก พันธุ์ขี้หนูบูรพา

  รหัสสินค้า A3239
  พริก พันธุ์ขี้หนูบูรพา
  30 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-08-01

  89.00 - 119.00 ฿

  ฟักเขียว

  รหัสสินค้า A3093
  ฟักเขียว
  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-01-01

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักกวางตุ้งฮ่องเต้

  รหัสสินค้า A685
  ผักกวางตุ้งฮ่องเต้
  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-02-01

  12.00 - 14.00 ฿

  ถั่วฝักยาว นิโกรยาว

  รหัสสินค้า A700
  ถั่วฝักยาว นิโกรยาว
  5 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-08-01

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดแตงไทยสีทอง(กลม)

  รหัสสินค้า A731
  เมล็ดแตงไทยสีทอง(กลม)
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-06-01

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดเขียวปลี

  รหัสสินค้า A38
  ผักกาดเขียวปลี
  100 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-07-01

  89.00 - 119.00 ฿

  กวางตุ้ง เพชรงาม

  รหัสสินค้า A153
  กวางตุ้ง เพชรงาม
  100 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-05-01

  89.00 - 119.00 ฿

  มะเขือยาวม่วงสั้น

  รหัสสินค้า A714
  มะเขือยาวม่วงสั้น
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-08-01

  12.00 - 14.00 ฿

  บวบเหลี่ยมปรุงฉัตร

  รหัสสินค้า A703
  บวบเหลี่ยมปรุงฉัตร
  5 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-08-01

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดหอม ผักสลัดดำ

  รหัสสินค้า A725
  ผักกาดหอม ผักสลัดดำ
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-08-01

  12.00 - 14.00 ฿

  กะหล่ำปลี 75 วัน

  รหัสสินค้า A6
  กะหล่ำปลี 75 วัน
  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-02-01

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แครอท

  รหัสสินค้า A3270
  เมล็ดพันธุ์แครอท
  30 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-11-01

  89.00 - 119.00 ฿

  มะเขือยาว ยาวเขียว

  รหัสสินค้า A2934
  มะเขือยาว ยาวเขียว
  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-10-01

  89.00 - 119.00 ฿

  แตงกวา หยกขาว

  รหัสสินค้า A2694
  แตงกวา หยกขาว
  30 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-06-01

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดแตงกวาพันธุ์หยกขาว

  รหัสสินค้า A733
  เมล็ดแตงกวาพันธุ์หยกขาว
  3 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-08-01

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดแครอท

  รหัสสินค้า A702
  เมล็ดแครอท
  3 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-04-01

  12.00 - 14.00 ฿

  กะเพราแดง

  รหัสสินค้า A3278
  กะเพราแดง
  30 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-08-01

  89.00 - 119.00 ฿

  พริกขี้หนู ช่อจินดา

  รหัสสินค้า A3238
  พริกขี้หนู ช่อจินดา
  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-12-01

  89.00 - 119.00 ฿

  ชุนฉ่าย หางหงษ์

  รหัสสินค้า A845
  ชุนฉ่าย หางหงษ์
  50 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-11-01

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดบวบเหลี่ยม

  รหัสสินค้า A709
  เมล็ดบวบเหลี่ยม
  5 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-02-01

  12.00 - 14.00 ฿

  คื่นฉ่าย พันธุ์เรืองรอง

  รหัสสินค้า A682
  คื่นฉ่าย พันธุ์เรืองรอง
  3 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-08-01

  12.00 - 14.00 ฿

  มะเขือเทศลูกใหญ่ TVF134

  รหัสสินค้า A717
  มะเขือเทศลูกใหญ่ TVF134
  3 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-10-01

  12.00 - 14.00 ฿

  ถั่วไร้ค้าง สุรนารี

  รหัสสินค้า A7348
  ถั่วไร้ค้าง สุรนารี
  400 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-05-01

  75.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดแก้ว SALADIN

  รหัสสินค้า A3272
  ผักกาดแก้ว SALADIN
  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-11-01

  89.00 - 119.00 ฿

  กะเพราแดง

  รหัสสินค้า A744
  กะเพราแดง
  3 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-08-01

  12.00 - 14.00 ฿

  มะเขือยาว ม่วงกลม

  รหัสสินค้า A2935
  มะเขือยาว ม่วงกลม
  3 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-04-01

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  เมล็ดแมงลัก

  รหัสสินค้า A724
  เมล็ดแมงลัก
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-04-01

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  กะหล่ำปลี พันธุ์ 75 วัน

  รหัสสินค้า A676
  กะหล่ำปลี พันธุ์ 75 วัน
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-03-01

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  มะเขือยาวยาวเขียว

  รหัสสินค้า A715
  มะเขือยาวยาวเขียว
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-02-01

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  คะน้าใบกลม โอรส

  รหัสสินค้า A680
  คะน้าใบกลม โอรส
  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-10-01

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  ถั่วฝักยาวคลองขวาง

  รหัสสินค้า A748
  ถั่วฝักยาวคลองขวาง
  ถั่วฝักยาวคลองขวาง
  หมดอายุ 2021-03-01

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดแตงไทยยาว

  รหัสสินค้า A730
  เมล็ดแตงไทยยาว
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-03-01

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  ผักกาดเขียวปลี

  รหัสสินค้า A679
  ผักกาดเขียวปลี
  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-08-01

  12.00 - 14.00 ฿

  มะเขือเทศ ลูกใหญ่TVF134

  รหัสสินค้า A2941
  มะเขือเทศ ลูกใหญ่TVF134
  30 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-10-01

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักชีลาว

  รหัสสินค้า A1415
  เมล็ดพันธุ์ผักชีลาว
  100 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-11-01

  89.00 - 119.00 ฿

  ถั่วฝักยาว พันธุ์นิโกร

  รหัสสินค้า A3268
  ถั่วฝักยาว พันธุ์นิโกร
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-03-01

  12.00 - 14.00 ฿

  กวางตุ้งฮ่องกง ขาวน้อย

  รหัสสินค้า A7
  กวางตุ้งฮ่องกง ขาวน้อย
  100 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-04-01

  89.00 - 119.00 ฿

  คะน้ายอด ยอดฟ้า

  รหัสสินค้า A681
  คะน้ายอด ยอดฟ้า
  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-06-01

  12.00 - 14.00 ฿

  แฟง

  รหัสสินค้า A3096
  แฟง
  3 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-04-01

  12.00 - 14.00 ฿

  แฟง

  รหัสสินค้า A3097
  แฟง
  30 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-04-01

  89.00 - 119.00 ฿

  Թ§