LINE it!
 @allkaset


 • พืชพันธุ์ตราสิงห์( 26 รายการ )

  กวางตุ้งฮ่องกง ขาวน้อย

  10 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A677
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คะน้าใบกลม โอรส

  10 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A680
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คื่นฉ่าย พันธุ์เรืองรอง

  3 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A682
  หมดอายุ 2024-04-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  กวางตุ้ง เพชรงาม

  10 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A683
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกวางตุ้งฮ่องเต้

  10 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A685
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดเขียว ชุนฉ่าย

  5 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A689
  หมดอายุ 4/68

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทองคางคกแท้

  3 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A693
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพริกขี้หนูบูรพา

  3 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A696
  หมดอายุ 4/67

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  ข้าวโพดขาวปุ้มปุ้ย

  20 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A697
  หมดอายุ 2024-04-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดโตเหมี่ยว

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A706
  หมดอายุ 4/67

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  ไควาเระ

  10 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A707
  หมดอายุ 2024-04-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดบวบเหลี่ยม

  5 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A709
  หมดอายุ 4/67

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดบวบงู

  3 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A710
  หมดอายุ 4/67

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  กะหล่ำดอกสโนว์บอลล์

  1 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A726
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงไทยยาว

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A730
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว เสือพาน

  15 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A740
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วพู

  เมล็ดถั่วพู
  รหัสสินค้า A741
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะเพราแดง

  3 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A744
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักบุ้งจีน ทั่วไป

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A1417
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือยาว ม่วงกลม

  3 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A2935
  หมดอายุ 0/543

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักขี้หูด

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3036
  หมดอายุ 4/68

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แฟง

  3 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3096
  หมดอายุ 4/67

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  กะเพราแดง

  30 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A3278
  หมดอายุ 10/67

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักบุ้งจีน พันธุ์ทั่วไป

  ยกลัง (1kg.X30ถุง)
  รหัสสินค้า A4098

  3,299.00 - 3,499.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือยาวม่วงสั้น

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A714
  หมดอายุ 4/67

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดผักชีลาว พันธุ์999

  500 กรัม
  รหัสสินค้า A8519
  หมดอายุ /543

  195.00 - 209.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก