LINE it!
 @allkaset


 • พืชพันธุ์ตราสิงห์( 37 รายการ )

  คะน้าใบกลม โอรส

  10 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A680
  หมดอายุ 2023-02-01

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คะน้ายอด ยอดฟ้า

  10 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A681
  หมดอายุ 7/66

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กวางตุ้ง เพชรงาม

  10 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A683
  หมดอายุ 7/66

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กวางตุ้งดอกร่มฉัตร

  10 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A684
  หมดอายุ 6/66

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกวางตุ้งฮ่องเต้

  10 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A685
  หมดอายุ 9/66

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ชุนฉ่ายหางหงษ์

  5 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A690
  หมดอายุ 8/66

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดโหระพา

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A692
  หมดอายุ 9/66

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ข้าวโพดขาวปุ้มปุ้ย

  20 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A697
  หมดอายุ 2023-01-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  ถั่วฝักยาว นิโกรยาว

  5 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A700
  หมดอายุ 9/66

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บวบเหลี่ยมปรุงฉัตร

  5 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A703
  หมดอายุ 5/66

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดโตเหมี่ยว

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A706
  หมดอายุ 2023-03-01

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไควาเระ

  10 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A707
  หมดอายุ 2023-01-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดกระเจี๊ยบเขียว

  10 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A718
  หมดอายุ 2021-08-01

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกะเพรา

  3 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A723
  หมดอายุ 2023-01-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดแมงลัก

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A724
  หมดอายุ 7/66

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดหอม ผักสลัดดำ

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A725
  หมดอายุ /543

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะหล่ำดอกสโนว์บอลล์

  1 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A726
  หมดอายุ 7/66

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงไทยสีทอง(กลม)

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A731
  หมดอายุ 2023-02-01

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงกวาพันธุ์หยกขาว

  3 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A733
  หมดอายุ 9/66

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วแขก

  10 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A735
  หมดอายุ 10/66

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วไร้ค้างสุรนารี

  5 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A736
  หมดอายุ 7/66

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วพู

  เมล็ดถั่วพู
  รหัสสินค้า A741
  หมดอายุ 9/66

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาวคลองขวาง

  ถั่วฝักยาวคลองขวาง
  รหัสสินค้า A748
  หมดอายุ 7/66

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดขาว พันธุ์EARLY

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A839
  หมดอายุ 7/66

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักบุ้งจีน ทั่วไป

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A1417
  หมดอายุ 9/66

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเปราะ คางกบเพชร

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A1428
  หมดอายุ 1/66

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวา หยกขาว

  30 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A2694
  หมดอายุ 9/66

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วแขก

  100 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A2698
  หมดอายุ 10/66

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์แมงลัก

  50 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3028
  หมดอายุ 7/66

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว พันธุ์นิโกร

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3268
  หมดอายุ 9/66

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คะน้า CHINESE KALE

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3275
  หมดอายุ 3/66

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คะน้า CHINESE KALE

  100 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3276
  หมดอายุ 3/66

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักบุ้งจีน พันธุ์ทั่วไป

  ยกลัง (1kg.X30ถุง)
  รหัสสินค้า A4098

  3,299.00 - 3,499.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดขาว พันธุ์EARLY

  100 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A840
  หมดอายุ 7/66

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว พันธุ์นิโกร

  ถั่วฝักยาว พันธุ์นิโกร
  รหัสสินค้า A3269
  หมดอายุ 9/66

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ชุนฉ่าย หางหงษ์

  50 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A845
  หมดอายุ 8/66

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักชีลาว พันธุ์999

  500 กรัม
  รหัสสินค้า A8519
  หมดอายุ /543

  195.00 - 209.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก