LINE it!
 @allkaset

 • ปุ๋ยอินทรีย์ คืออะไร

      ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ธาตุอาหารพืชที่ทำมาจากอินทรีย์วัตถุ จากการเน่าเปื่อยทับถมของซากพืชซากสัตว์ มูลสัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ

  คลิปวีดีโอ

  ปุ๋ยอินทรีย์ คืออะไร
  รีวิวปุ๋ยปลาหมักโครงการหลวง
  ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โครงการหลวง รีวิว
  ปุ๋ย ab เคมี VS ปุ๋ย ab อินทรีย์
  ปุ๋ยอินทรีย์โครงการหลวง คืออะไร ใช้ยังไง
  รีวิวปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด ตราซีพีหมอดิน

  ปุ๋ยอินทรีย์( 27 รายการ )

  ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

  โครงการหลวง 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7940
  ไม่ระบุ

  85.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 1Lx6

  ยกลัง
  รหัสสินค้า A8102
  ไม่ระบุ

  459.00 - 479.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยปลาหมัก โครงการหลวง

  ปุ๋ยอินทรีย์ 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7939
  ไม่ระบุ

  239.00 - 259.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยปลาหมัก โครงการหลวง

  ยกลัง 6 ขวด
  รหัสสินค้า A8722
  ไม่ระบุ

  1,229.00 - 1,299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มูลไส้เดือนดินผง

  โครงการหลวง 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7946
  หมดอายุ 7/66

  85.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มูลไส้เดือนดินอัดเม็ด

  โครงการหลวง 1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7947
  ไม่ระบุ

  99.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดินผสมมูลไส้เดือนดิน

  โครงการหลวง 10 กิโล
  รหัสสินค้า A8312
  ไม่ระบุ

  89.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดินผสมมูลไส้เดือนดิน

  โครงการหลวง 20 กิโล
  รหัสสินค้า A8313
  ไม่ระบุ

  139.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์โครงการหลวง

  ขนาด 5 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A7941
  ไม่ระบุ

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์โครงการหลวง

  กระสอบ 25 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8310
  ไม่ระบุ

  259.00 - 349.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์โครงการหลวง

  กระสอบ 40 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A8311
  ไม่ระบุ

  499.00 - 599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สารละลายอินทรีย์ ABC

  โครงการหลวง 1 กิโล
  รหัสสินค้า A7944
  ไม่ระบุ

  299.00 - 389.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์หมอดิน

  1 กิโลกรัม
  รหัสสินค้า A71
  ไม่ระบุ

  49.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยหมอดิน (ยกกระสอบ)

  1kg*12 (ยกกระสอบ)
  รหัสสินค้า A7474
  ไม่ระบุ

  499.00 - 539.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์ โกรออแกนิค

  ทีพีไอ พีแอล 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A1982
  ไม่ระบุ

  115.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์ม่วงเร่งต้น

  แพ็ค 6 ขวด
  รหัสสินค้า A4956
  ไม่ระบุ

  539.00 - 559.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยโกรออแกนิค เร่งดอก

  ยกแพ็ค(6 ขวด)
  รหัสสินค้า A6272
  ไม่ระบุ

  539.00 - 559.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยโกรออแกนิคเพิ่มหวาน

  1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7706
  ไม่ระบุ

  95.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยโกรออแกนิคเพิ่มหวาน

  ยกแพ็ค(6 ขวด)
  รหัสสินค้า A6403
  ไม่ระบุ

  539.00 - 559.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยโกรออแกนิคเพิ่มหวาน

  ขนาด 20 ลิตร
  รหัสสินค้า A9017

  1,499.00 - 1,699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์ โกรออแกนิค

  ทีพีไอ พีแอล 20 ลิตร
  รหัสสินค้า A9018

  1,499.00 - 1,699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์ ฮมัคส์

  ทีพีไอ พีแอล 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A1983
  ไม่ระบุ

  95.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์ ฮมัคส์

  ยกแพ็ค(6 ขวด)
  รหัสสินค้า A4960
  ไม่ระบุ

  539.00 - 559.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยฮมัคส์ เร่งดอก

  1 ลิตร
  รหัสสินค้า A7709
  ไม่ระบุ

  95.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยฮมัคส์ เร่งดอก

  ขนาด 20 L
  รหัสสินค้า A9016
  ไม่ระบุ

  1,499.00 - 1,699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยฮมัคส์ เร่งดอก

  ยกแพ็ค(6 ขวด)
  รหัสสินค้า A6471
  ไม่ระบุ

  539.00 - 559.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยอินทรีย์ ฮมัคส์

  ทีพีไอ พีแอล 20 ลิตร
  รหัสสินค้า A9014
  ไม่ระบุ

  1,499.00 - 1,699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก