LINE it!
 @allkaset

 • ( 77 ¡ )

  กวางตุ้งฮ่องเต้หยกทิพย์

  รหัสสินค้า A7246
  กวางตุ้งฮ่องเต้หยกทิพย์
  80 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  59.00 - 69.00 ฿

  ผักกาดหอม ประกายเพชร

  รหัสสินค้า A7265
  ผักกาดหอม ประกายเพชร
  4 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  แตงกวา ขุนแผน

  รหัสสินค้า A7233
  แตงกวา ขุนแผน
  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  ข้าวสาลี

  รหัสสินค้า A7307
  ข้าวสาลี
  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  คะน้าใบ วันดี

  รหัสสินค้า A7259
  คะน้าใบ วันดี
  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดหอม ประกายเพชร

  รหัสสินค้า A7264
  ผักกาดหอม ประกายเพชร
  40 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  59.00 - 69.00 ฿

  ผักกาดเขียวปลี ปลีดี

  รหัสสินค้า A7254
  ผักกาดเขียวปลี ปลีดี
  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  59.00 - 69.00 ฿

  มะเขือเทศสีดา ศรีชมพู

  รหัสสินค้า A7236
  มะเขือเทศสีดา ศรีชมพู
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  59.00 - 69.00 ฿

  ถั่วลั่นเตา เขียวหวาน

  รหัสสินค้า A7217
  ถั่วลั่นเตา เขียวหวาน
  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  กวางตุ้งฮ่องเต้หยกทิพย์

  รหัสสินค้า A7247
  กวางตุ้งฮ่องเต้หยกทิพย์
  8 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  กวางตุ้งดอก บิ๊กหยก

  รหัสสินค้า A7253
  กวางตุ้งดอก บิ๊กหยก
  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  กวางตุ้งดอก บิ๊กหยก

  รหัสสินค้า A7252
  กวางตุ้งดอก บิ๊กหยก
  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  59.00 - 69.00 ฿

  ผักบุ้งจีน เขียวใบไผ่

  รหัสสินค้า A7261
  ผักบุ้งจีน เขียวใบไผ่
  15 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  ถั่วลั่นเตา เขียวดก

  รหัสสินค้า A7215
  ถั่วลั่นเตา เขียวดก
  8 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  แตงโม O.P 175

  รหัสสินค้า A7225
  แตงโม O.P 175
  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  กะเพราแดง

  รหัสสินค้า A7303
  กะเพราแดง
  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  เขียวน้อยใบสร้อย

  รหัสสินค้า A7315
  เขียวน้อยใบสร้อย
  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดเขียวปลี เบบี้ชุน

  รหัสสินค้า A7301
  ผักกาดเขียวปลี เบบี้ชุน
  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดขาวใหญ่ หยกทิพย์

  รหัสสินค้า A7240
  ผักกาดขาวใหญ่ หยกทิพย์
  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  59.00 - 69.00 ฿

  ผักกาดขาวใหญ่ หยกทิพย์

  รหัสสินค้า A7241
  ผักกาดขาวใหญ่ หยกทิพย์
  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักโขมใบเขียว

  รหัสสินค้า A7263
  ผักโขมใบเขียว
  8 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว

  รหัสสินค้า A7295
  เมล็ดผักชีลาว
  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักโขมใบเขียว

  รหัสสินค้า A7262
  ผักโขมใบเขียว
  80 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  59.00 - 69.00 ฿

  แมงลัก

  รหัสสินค้า A7279
  แมงลัก
  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักชีฝรั่ง

  รหัสสินค้า A7289
  ผักชีฝรั่ง
  0.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักบุ้งจีน เขียวใบไผ่

  รหัสสินค้า A7260
  ผักบุ้งจีน เขียวใบไผ่
  150 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  59.00 - 69.00 ฿

  แมงลัก

  รหัสสินค้า A7278
  แมงลัก
  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  59.00 - 69.00 ฿

  มะเขือเปราะเจ้าพระยา

  รหัสสินค้า A7273
  มะเขือเปราะเจ้าพระยา
  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  ไควาเระ เบบี้ไวท์

  รหัสสินค้า A7297
  ไควาเระ เบบี้ไวท์
  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  ถั่วลั่นเตา เขียวหวาน

  รหัสสินค้า A7216
  ถั่วลั่นเตา เขียวหวาน
  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  59.00 - 69.00 ฿

  เมล็ดบวบหอม

  รหัสสินค้า A7223
  เมล็ดบวบหอม
  4 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  พริกหยวก

  รหัสสินค้า A7311
  พริกหยวก
  0.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  ถั่วลั่นเตา เขียวดก

  รหัสสินค้า A7214
  ถั่วลั่นเตา เขียวดก
  80 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  59.00 - 69.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักกาดหัว A1

  รหัสสินค้า A7242
  เมล็ดพันธุ์ผักกาดหัว A1
  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  59.00 - 69.00 ฿

  กะเพรา

  รหัสสินค้า A7280
  กะเพรา
  20 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  59.00 - 69.00 ฿

  ข้าวโพด ซุปเปอร์อาร์โก้

  รหัสสินค้า A7299
  ข้าวโพด ซุปเปอร์อาร์โก้
  15 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  กะเพรา

  รหัสสินค้า A7281
  กะเพรา
  2 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดเขียวปลี เบบี้ชุน

  รหัสสินค้า A7300
  ผักกาดเขียวปลี เบบี้ชุน
  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  59.00 - 69.00 ฿

  กวางตุ้งดอกต้นขาวหยกขาว

  รหัสสินค้า A7248
  กวางตุ้งดอกต้นขาวหยกขาว
  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  59.00 - 69.00 ฿

  เขียวน้อยใบสร้อย

  รหัสสินค้า A7314
  เขียวน้อยใบสร้อย
  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  59.00 - 69.00 ฿

  ผักชีฝรั่ง

  รหัสสินค้า A7288
  ผักชีฝรั่ง
  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  59.00 - 69.00 ฿

  มะเขือเทศสีดา ศรีชมพู

  รหัสสินค้า A7237
  มะเขือเทศสีดา ศรีชมพู
  0.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  ถั่วฝักยาวแดง ไทยรุ่ง

  รหัสสินค้า A7269
  ถั่วฝักยาวแดง ไทยรุ่ง
  8 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  มะเขือยาวสีเขียว ศรีหยก

  รหัสสินค้า A7235
  มะเขือยาวสีเขียว ศรีหยก
  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  มะเขือยาวสีเขียว ศรีหยก

  รหัสสินค้า A7234
  มะเขือยาวสีเขียว ศรีหยก
  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  59.00 - 69.00 ฿

  พริกขี้หนู ศรีพรรณ

  รหัสสินค้า A7283
  พริกขี้หนู ศรีพรรณ
  0.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดแตงไทยกลม

  รหัสสินค้า A7229
  เมล็ดแตงไทยกลม
  4 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดพันธุุ์แตงไทยกลม

  รหัสสินค้า A7228
  เมล็ดพันธุุ์แตงไทยกลม
  40 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  59.00 - 69.00 ฿

  ผักกาดเขียวปลี ปลีดี

  รหัสสินค้า A7255
  ผักกาดเขียวปลี ปลีดี
  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  แตงโม O.P 175

  รหัสสินค้า A7224
  แตงโม O.P 175
  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  59.00 - 69.00 ฿

  กวางตุ้ง A1

  รหัสสินค้า A7245
  กวางตุ้ง A1
  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  กวางตุ้ง A1

  รหัสสินค้า A7244
  กวางตุ้ง A1
  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  59.00 - 69.00 ฿

  แตงกวา ขุนแผน

  รหัสสินค้า A7232
  แตงกวา ขุนแผน
  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  59.00 - 69.00 ฿

  คึ่นไช่

  รหัสสินค้า A7293
  คึ่นไช่
  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  ถั่วฝักยาวสองสี

  รหัสสินค้า A7271
  ถั่วฝักยาวสองสี
  8 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  ถั่วฝักยาว ลำพญา

  รหัสสินค้า A7267
  ถั่วฝักยาว ลำพญา
  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดผักกาดขาว หยกฟ้า

  รหัสสินค้า A7239
  เมล็ดผักกาดขาว หยกฟ้า
  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน ขุนไกร

  รหัสสินค้า A7231
  เมล็ดแตงร้าน ขุนไกร
  4 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  แฟงเปลือกขาว หยกทิพย์

  รหัสสินค้า A7219
  แฟงเปลือกขาว หยกทิพย์
  4 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  คึ่นไช่

  รหัสสินค้า A7292
  คึ่นไช่
  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  59.00 - 69.00 ฿

  ถั่วฝักยาว ลำพญา

  รหัสสินค้า A7266
  ถั่วฝักยาว ลำพญา
  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  59.00 - 69.00 ฿

  แฟงเปลือกขาว หยกทิพย์

  รหัสสินค้า A7218
  แฟงเปลือกขาว หยกทิพย์
  40 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  59.00 - 69.00 ฿

  ถั่วฝักยาวแดง ไทยรุ่ง

  รหัสสินค้า A7268
  ถั่วฝักยาวแดง ไทยรุ่ง
  80 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  59.00 - 69.00 ฿

  ถั่วฝักยาวสองสี

  รหัสสินค้า A7270
  ถั่วฝักยาวสองสี
  80 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-04-01

  59.00 - 69.00 ฿

  Թ§