LINE it!
 @allkaset


 • ทีเอบีอินโนเวชั่น( 65 รายการ )

  ซันเอฟพลัส

  ซันเอฟพลัส
  รหัสสินค้า A8724
  ไม่ระบุ

  429.00 - 450.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Nord Agri (เพาะ)

  แบ่งขาย 45 ลิตร
  รหัสสินค้า A10658
  ไม่ระบุ

  279.00 - 289.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Nord Agri ปลูก

  แบ่งขาย 27 ลิตร
  รหัสสินค้า A10659
  ไม่ระบุ

  169.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Nord Agri ปลูก

  แบ่งขาย 45 ลิตร
  รหัสสินค้า A10660
  ไม่ระบุ

  309.00 - 319.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Nord Agri (เพาะ)

  แบ่งขาย 27 ลิตร
  รหัสสินค้า A10657
  ไม่ระบุ

  169.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Nord Agri

  เพาะกล้า 70 ลิตร 26 โล
  รหัสสินค้า A9300
  ไม่ระบุ

  419.00 - 439.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์ 100 ใบ

  ขนาด 3.5" * 5"
  รหัสสินค้า A8699
  ไม่ระบุ

  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงห่อผลไม้ TAB 20x30

  1 แพ็ค 100 ใบ
  รหัสสินค้า A8735
  ไม่ระบุ

  169.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Nord Agri ปลูก

  แบ่งขาย 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A9307
  หมดอายุ /543

  37.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Nord Agri

  ปลูก 250 ลิตร 36 โล
  รหัสสินค้า A9301
  ไม่ระบุ

  1,299.00 - 1,399.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เจน-แบค 100 กรัม

  บาซิลลัส ซับทิลิส
  รหัสสินค้า A8744
  ไม่ระบุ

  70.00 - 75.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์ 100 ใบ

  กว้าง 9 ซม. สูง 10 ซม.
  รหัสสินค้า A8765

  399.00 - 449.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สารจับใบ เบนดิกซ์

  500 ml ยกลัง 6 ขวด
  รหัสสินค้า A8745
  ไม่ระบุ

  1,859.00 - 1,914.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ซันเอฟพลัส

  ยกลัง 6 ขวด
  รหัสสินค้า A8746

  1,799.00 - 1,999.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ยโปรมิกซ์ 1 กิโล*6

  รวม 9 ธาตุอาหารรองเสริม
  รหัสสินค้า A8752
  ไม่ระบุ

  1,259.00 - 1,319.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เจน-แบค 100 กรัม*10

  บาซิลลัส ซับทิลิส
  รหัสสินค้า A8753
  ไม่ระบุ

  649.00 - 689.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สารจับใบ เบนดิกซ์

  ขนาด 100CC
  รหัสสินค้า A9064
  ไม่ระบุ

  119.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Nord Agri ปลูก

  แบ่งขาย 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A9306
  ไม่ระบุ

  17.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Nord Agri (เพาะ)

  แบ่งขาย 1 ลิตร
  รหัสสินค้า A9302
  ไม่ระบุ

  17.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงเพาะสปันบอนด์ 10 ใบ

  กว้าง 9 ซม. สูง 10 ซม.
  รหัสสินค้า A8766
  ผลิต 0000-00-00

  49.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Nord Agri (เพาะ)

  แบ่งขาย 12 ลิตร
  รหัสสินค้า A9304
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Nord Agri(เพาะ)

  แบ่งขาย 19 ลิตร
  รหัสสินค้า A9305
  ไม่ระบุ

  119.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Nord Agri ปลูก

  แบ่งขาย 12 ลิตร
  รหัสสินค้า A9308
  ไม่ระบุ

  79.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Nord Agri(เพาะ)

  แบ่งขาย 5 ลิตร
  รหัสสินค้า A9303
  ไม่ระบุ

  37.00 - 39.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พีทมอส Substrate (ปลูก)

  แบ่งขาย 19 ลิตร
  รหัสสินค้า A9309
  ไม่ระบุ

  119.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm

  เวอร์มิคูไลท์ 3-6 mm
  รหัสสินค้า A9474
  หมดอายุ 0/543

  719.00 - 759.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เพอร์ไลท์ 4-8 mm

  เพอร์ไลท์ 4-8 mm
  รหัสสินค้า A9473
  ไม่ระบุ

  579.00 - 599.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ยูมิกซ์

  50 กรัม
  รหัสสินค้า A10661
  ผลิต 2023-09-01

  55.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บาซิทัส

  50 กรัม
  รหัสสินค้า A10662
  ไม่ระบุ

  69.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมตาไลต์

  ขนาด 100 กรัม
  รหัสสินค้า A11141
  ไม่ระบุ

  70.00 - 75.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  อินเตอร์ C2

  100 กรัม
  รหัสสินค้า A11004

  85.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แคลบีไวท์

  แคลเซียม โบรอน
  รหัสสินค้า A8626
  ผลิต 2023-03-01

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปุ๋ย โปรมิกซ์ 1 กิโล

  รวม 9 ธาตุอาหารรองเสริม
  รหัสสินค้า A8627
  ไม่ระบุ

  229.00 - 259.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สารจับใบ เบนดิกซ์

  ขนาด 500 ml
  รหัสสินค้า A8457
  ไม่ระบุ

  319.00 - 329.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บิว-เวอร์ 100 กรัม

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8423
  ไม่ระบุ

  69.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บิว-เวอร์ 100g x10

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8426
  ไม่ระบุ

  550.00 - 650.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บิว-เวอร์ 500 กรัม

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8424
  ไม่ระบุ

  205.00 - 215.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บิว-เวอร์ 500g ยกลัง

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8427
  ไม่ระบุ

  1,900.00 - 2,100.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บิว-เวอร์ 1 กิโล

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8425
  ไม่ระบุ

  375.00 - 395.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บิว-เวอร์ 1kg ยกลัง

  บูเวเรีย บัสเซียน่า
  รหัสสินค้า A8428
  ไม่ระบุ

  3,500.00 - 3,700.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ 100 กรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8323
  ไม่ระบุ

  69.00 - 79.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ ยกลัง 10 ซอง

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8324
  ไม่ระบุ

  550.00 - 650.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ 500 กรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8325
  ไม่ระบุ

  205.00 - 215.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ 500 กรัม ยกลัง

  ไตรโคเดอร์มาผง พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8328
  ไม่ระบุ

  2,100.00 ฿ 1,900.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ 1 กิโลกรัม

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8331
  ไม่ระบุ

  375.00 - 395.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ไตร-แท๊บ ขนาด 1 กิโล

  ไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้
  รหัสสินค้า A8330
  ไม่ระบุ

  3,500.00 - 3,700.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมอร์ริต-กรีน

  สารจับใบ ชีวภัณฑ์
  รหัสสินค้า A5226
  ไม่ระบุ

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สารปรับค่า ph ในดิน

  ปรับดินกรดให้เป็นกลาง
  รหัสสินค้า A6865
  ไม่ระบุ

  200.00 - 220.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  วัตถุดูดซับกลิ่นทุเรียน

  ดีโอกอน 1 ซอง 15 กรัม
  รหัสสินค้า A6758

  29.00 ฿ 20.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กล่องเก็บกลิ่นทุเรียน

  อย่างหนา แพ็ค 10 ใบ
  รหัสสินค้า A6755
  ไม่ระบุ

  239.00 - 259.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กล่องเก็บกลิ่นทุเรียน

  อย่างหนา จุได้ 3-4 พู
  รหัสสินค้า A6748

  39.00 ฿ 35.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กล่องเก็บกลิ่นทุเรียน

  อย่างหนาแพ็คคู่ 2 กล่อง
  รหัสสินค้า A6752

  55.00 - 75.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กล่องเก็บกลิ่นพร้อมดีโอ

  แพ็ค 10 ชิ้น
  รหัสสินค้า A6756
  ไม่ระบุ

  399.00 - 459.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กล่องเก็บกลิ่นพร้อมดีโอ

  แพ็ค 2 ชิ้น
  รหัสสินค้า A6754
  ไม่ระบุ

  149.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กล่องเก็บกลิ่นพร้อมดีโอ

  แพ็ค 1 ชิ้น
  รหัสสินค้า A6753
  ไม่ระบุ

  49.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บีไลน์

  ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช
  รหัสสินค้า A6869
  ไม่ระบุ

  159.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สติ๊ก

  สารปรับสภาพน้ำ
  รหัสสินค้า A6871
  ไม่ระบุ

  209.00 - 249.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  น้ำยาล้างช่อดอก

  แพ็ค 4 เม็ด
  รหัสสินค้า A7320

  67.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมอริต กรีน ยกลัง

  ยกลัง 6 ขวด
  รหัสสินค้า A5500
  ไม่ระบุ

  799.00 - 819.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  น้ำยาล้างช่อดอก

  1 กล่อง 13 แผง 52 เม็ด
  รหัสสินค้า A5460
  ไม่ระบุ

  567.00 - 569.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ซองขจัดกลิ่นทุเรียน

  ดีโอกอน ยกแพ็ค 12 ซอง
  รหัสสินค้า A6759

  229.00 ฿ 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงห่อผลไม้ TAB

  ขนาด 20*30 ซม.
  รหัสสินค้า A8329
  ไม่ระบุ

  2.50 - 3.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงห่อผลไม้ TAB

  20*30 cm แพ็ค 10 ใบ
  รหัสสินค้า A8332
  ไม่ระบุ

  23.00 - 24.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงห่อผลไม้ TAB

  20x30 cm แพ็ค 50 ใบ
  รหัสสินค้า A8333
  ไม่ระบุ

  111.00 - 113.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถุงห่อผลไม้ TAB

  20x30ซม แพ็ค 100 ใบ
  รหัสสินค้า A8334
  ไม่ระบุ

  207.50 - 210.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก