LINE it!
 @allkaset


 • ซีดส์เทคมาร์เก็ตติ้ง( 23 รายการ )

  มะระ โยธิน 105

  1 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7110
  หมดอายุ 8/66

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงโม ดำดี 43

  1 กรัม ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A7060
  หมดอายุ 8/66

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะระ โยธิน 105

  10 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7111
  หมดอายุ 8/66

  110.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บวบเหลี่ยม ไทเกอร์ 3

  2.5 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7116
  หมดอายุ 2023-10-01

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บวบเหลี่ยม มาช่า 36

  2.5 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7120
  หมดอายุ 6/66

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แฟง โบตัน 4

  1 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7132
  หมดอายุ 2023-02-01

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แฟง โบตัน 4

  10 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7133
  หมดอายุ 2023-02-01

  110.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แฟง เพชรเงิน 8

  1 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7134
  หมดอายุ 2023-01-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  โหระพา พัชราภา

  2 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7196
  หมดอายุ 2023-02-01

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงโม ธารโต C-28

  10 กรัม ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A7071
  หมดอายุ 8/66

  110.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว เพชร 999

  200 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7161
  หมดอายุ 6/66

  110.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว เพชร 999

  20 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7160
  หมดอายุ 6/66

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือเปราะ โมเดิร์น

  1 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7140
  หมดอายุ 7/66

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงโม โกลเด้นอายส์ 175

  1 กรัม ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A7064
  หมดอายุ 1/66

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  แตงโม ธารโต C-28

  1 กรัม ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A7070
  หมดอายุ 8/66

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวา นาตาลี 4

  1 กรัม ความงอก 95%
  รหัสสินค้า A7092
  หมดอายุ 1/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทอง ชาละวัน 255

  1.5 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7126
  ไม่ระบุ

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทอง ชาละวัน 255

  15 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7127
  ไม่ระบุ

  110.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวา ไมโครเวฟ 49

  1 กรัม ความงอก 95%
  รหัสสินค้า A7102
  หมดอายุ 3/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวา ไมโครเวฟ 49

  10 กรัม ความงอก 95%
  รหัสสินค้า A7103
  หมดอายุ 3/67

  110.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวา ลัดดา 34

  1 กรัม ความงอก 95%
  รหัสสินค้า A7100
  หมดอายุ 2/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวา นาตาลี 4

  10 กรัม ความงอก 95%
  รหัสสินค้า A7093
  หมดอายุ 1/67

  110.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวา ลัดดา 34

  10 กรัม ความงอก 95%
  รหัสสินค้า A7101
  หมดอายุ 2/67

  110.00 - 129.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก