1 รหัสสินค้า : A583
เมล็ดพันธุ์ ผักกาดหัว กินต้นอ่อนไควาเระ
ไซส์ : 1 ซอง
ราคา : 15 บาท
รวม 1 ชิ้น น้ำหนักรวม 9 กรัม มูลค่า 15 บาท
ส่วนลด 0 บาท ส่วนลดจากแต้ม 0 บาท จ่ายจริง 15 บาท

ชนิดการส่ง น้ำหนัก ค่าจัดส่ง รวมเป็นเงิน
9 กรัม 20 บาท 35 บาท
9 กรัม 16 บาท 31 บาท
9 กรัม32 บาท 47 บาท
9 กรัม 39 บาท 54 บาท
9 กรัม 39 บาท 54 บาท