1 รหัสสินค้า : A538
เมล็ดพันธุ์ ถั่วลันเตา โต้วเหมี่ยว
ไซส์ : 1 ซอง
ราคา : 15 บาท
รวม 1 ชิ้น น้ำหนักรวม 15 กรัม มูลค่า 15 บาท
ส่วนลด 0 บาท ส่วนลดจากแต้ม 0 บาท จ่ายจริง 15 บาท

ชนิดการส่ง น้ำหนัก ค่าจัดส่ง รวมเป็นเงิน
15 กรัม 20 บาท 35 บาท
15 กรัม 16 บาท 31 บาท
15 กรัม32 บาท 47 บาท
15 กรัม 39 บาท 54 บาท
15 กรัม 39 บาท 54 บาท