1 รหัสสินค้า : A533
เมล็ดพันธุ์ดอกบานไม่รู้โรย PINK LADY
ไซส์ : 1 ซอง
ราคา : 29 บาท
รวม 1 ชิ้น น้ำหนักรวม 5 กรัม มูลค่า 29 บาท
ส่วนลด 0 บาท ส่วนลดจากแต้ม 0 บาท จ่ายจริง 29 บาท

ชนิดการส่ง น้ำหนัก ค่าจัดส่ง รวมเป็นเงิน
5 กรัม 20 บาท 49 บาท
5 กรัม 16 บาท 45 บาท
5 กรัม32 บาท 61 บาท
5 กรัม 45 บาท 74 บาท
5 กรัม 46 บาท 75 บาท